Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA

VL_4. ročník_Zubná Rádiológia_Prednášky a praktické cvičenia

Prednášky: školský rok-prednášková miestnosť I.chirurgickej kliniky LFUK, Mickiewiczova

1. prednáška nukleárnej medicíny (doc. MUDr. Balogová Soňa, PhD.)

2. prednáška nukleárnej medicíny (doc. MUDr. Balogová Soňa, PhD.)

3. Základy rádiologickej diagnostiky, história rádiologie doma a vo svete, zákony, ochrana pred žiarením, účinky ionizačného žiarenia, kontrastné látky (prednášajúci: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.)

4. Základné princípy ultrazvuku, CT, MR (prednášajúci : prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.)

5. Základy intervenčnej rádiológie, vária (prednášajúci : prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc., PhD., doc. MUDr. Andrej Klepanec, PhD.)

 

Praktické cvičenia - s rozdelením v aktuálnom rozvrhu s agendou.

Praktické cvičenia rádiologickej kliniky LFUK, Mickiewiczova, 2.posch. 8:30 - 13:20 - účasť na všetkých praktikách povinná, v prípade chýbania je nevyhnutné si praktikum nahradiť, inak nebude študent pripustený ku skúške!

1.deň (vyučujúci prof. MUDr. Vera Lehotská, PhD., MUDr. Lucia Vanovčanová, PhD. MUDr. Katarína Rauová, PhD., MUDr. Júlia Račková,  MUDr. Martin Polakovič)

Zobrazovacie metódy hrudníka, kostí a chrbtice.

Základné princípy, indikácie a možnosti zobrazovacích metód.

Klasická snímka hrudníka, ochorenia pľúc. CT a MR hrudníka, srdca a okolitých štruktúr.

Základy muskuloskeletálnej rádiológie . klasická snímka, CT, MR.

Praktické ukážky snímok, samostatné hodnotenie rádiologických obrazov.

 

2.deň (vyučujúci prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD., MUDr. Lucia Vanovčanová, PhD. MUDr. Katarína Rauová, PhD., MUDr. Júlia Račková,  MUDr. Martin Polakovič)

Neurorádiológia.

Základné princípy, indikácie a možnosti zobrazovacích metód v neurorádiológii.

Trauma mozgu, tumory, zápalové ochorenia mozgu.

Využitie nových rádiologických metód v neurorádiológii.

Praktické ukážky snímok, MR, CT obrazov a ich samostatné hodnotenie.

 

3.deň (vyučujúci prof. MUDr. Vera Lehotská, PhD., MUDr. Lucia Vanovčanová, PhD. MUDr. Katarína Rauová, PhD., MUDr. Júlia Račková,  MUDr. Martin Polakovič)

Základy intervenčnej rádiológie –  využitie v praxi.

Základy gastroenterológie

Základy gynekologickej rádioloógie.

Praktické ukážky snímok USG, CT a MR a ich samostatné hodnotenie.

ZL3_Zubná rádiológia

Zubná rádiológia 

 Vedomosti:

 - hlavné zásady radiačnej ochrany pre stomatológov

- zobrazovacie metódy využívané v zubnom lekárstve

- indikácie, kontraindikácie, techniky zhotovenia  intraorálnych a extraorálnych  snímok

- RTG anatómia orofaciálnej oblasti a zubných tkanív

  - patologické zmeny tkanív v orofaciálnej oblasti na RTG

 

 Zručnosti:

 - popis normálneho ortopantomogramu a intraorálnych snímok

 - diagnostika patológií v orofaciálnej oblasti a patológií zubných tkanív na základe RTG

 - metódy zhotovenia ortopantomogramu a intraorálnych snímok

 

Sylaby:

 1. Stomatologické RTG prístroje
 2. Kritériá výstavby stomatologické RTG pracoviska
 3.  Prehľad extraorálnych a intraorálnych snímkovacých techník
 4.  RTG anatómia tvárovej časti lebky
 5.  Všeobecná charakteristika a klasifikácia patologických stavov v maxilofaciálnej oblasti (prejasnenia, zatienenia), cudzie telesá, infekcie, cysty
 6.  Rádiológia čeľustno-ortopedických anomálií
 7.  Ochorenia čeľustných dutín a ochorenia slinných žliaz
 8.  Zlomeniny v maxilofaciálnej oblasti, systémové ochorenia
 9.  Nádory v maxilofaciálnej oblasti
 10.  Význam RTG vyšetrení v záchovnej stomatológii 
 11. Základné kritériá RTG snímok v parodontológii
 12.  Rádiológia temporo-mandibulárneho kĺbu
 13. Rádiológia v detskej stomatológii

 

 

Odporúčaná literatúra:

 Kovaľová E., Biroš P., Dřízhal I., Abelovský P.:Dentálna rádiografia v praxi, 2005

 

Krejčí P., Houserková D., Jureček B.:Dentální radiologie, 2006

Pasler F.A., Visser H.: Stomatologická radiologie, kapesní atlas, 2007

 

 Zoznam tém prednášok a stáží

Rozvrh Všeobecná rádiológia ZS 2023/24