Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH

Diplomové práce

Prihlasovanie:

Študenti sa prihlasujú na DP výlučne cez systém AIS2 v termíne od začiatku novembra po koniec decembra zimného semestra 4.ročníka. Ak nebudú na tému akceptovaní, môžu si vybrať inú tému DP počas druhej polovice januára.

Medici, ktorí majú záujem o akceptáciu konkrétnej témy DP sa musia najprv osobne dohodnúť s vedúcim DP. Ak je záujemcov na tému viac, vedúci DP napokon rozhodne na základe osobných pohovorov u koho DP akceptuje.

Po akceptácii na danú tému DP si študent vytlačí „Zadanie diplomovej práce“ v troch kópiách a prinesie na kliniku na podpis. Jedno zadanie ostáva na klinike, druhé odovzdá najneskôr do druhej polovice februára na študijné oddelenie a tretie ostáva študentovi.

 

Technické aspekty:

Povolené jazyky: slovenský, český, anglický (iba po súhlase dekana). V prípade iných jazykov ako je slovenský práca musí DP obsahovať súhrn v slovenskom jazyku v rozsahu aspoň jednej strany.

Názov DP sa píše bez bodiek. Pri anglickom jazyku sa plnovýznamové slová píšu veľkými písmenami.

DP sa odovzdáva v tlačenej pevne zviazanej forme vedúcemu práce v dvoch exemplároch.

DP v PDF formáte nesmie byť zaheslovaná a musí sa dať spätne previesť na čistý text. O správnej kompatibilite Vášho PDF súboru sa môžete presvedčiť TU:   http://testdoc.crzp.sk/?fn=main

Pri problémoch exportu Word formátu do PDF formátu môžete skúsiť použiť freeware CutePDF. Návod na stiahnutie a použitie je TU.

Elektronická PDF verzia záverečnej práce musí byť identická s tlačenou verziou.

Názov tlačenej aj PDF verzie diplomovej práce musí byť identický ako názov DP na „Zadaní diplomovej práce “.

 

Obhajoba:

Obhajoba DP býva prvé dva novembrové týždne zimného semestra 6.ročníka.
Študent vypracuje prezentáciu vo formáte Microsoft PowerPoint vo formáte 16:9.
Celková dĺžka prezentácie je 10 minút.
Za obhajobu sa udeľujú známky A až FX.

Rules for practical lectures

Dear medical students.

The lectures start at 8:30 AM and take place in the new building B NÚSCH (see map) on the second floor. After arrival, please contact Mrs. Emília Walterová - the secretary of the Dept. of Cardiology (office №6). You’ll be given the cloakroom keys. The cloakroom is near the secretary’s office. Please change your clothes, take your stethoscopes and go to the seminar room on the second floor. Keep the keys until the end of the course, you’ll give them back to the secretary afterwards.