Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA

ROZVRH HODÍN pre 1. ročník zubného lekárstva na letný semester ak. roka 2019/2020

7,30-8,208,30-9,20
 Piatok PRVÁ POMOC
1. - 3. týždeň
Heydukova poslucháreň blok C
Prvá pomoc -stáže 1,2,3,4
4.-9. týž. 
Heydukova poslucháreň blok C
7,30-8,20 8,30-9,20

ROZVRH HODÍN pre 1. ročník zubného lekárstva na letný semester ak. roka 2018/2019

ROZVRH HODÍN  pre 1. ročník zubného lekárstva  na letný semester ak. roka 2018/2019

PVP – Klinická anesteziológia a intenzívna medicína ak.rok 2018/2019

Prednášky pre poslucháčov LF UK  5. ročníka VL v ZS  2019/2020 , 3.-14. týždeň od 3.10. 2018  do  19. 12. 2019  - max. počet študentov 17  !

Každý  ŠTVRTOK  od 16,30 – 18,20  na  II. KAIM LF UK na OúsA Heydukova 10, Kollárska 12 (Záhorec, Cintula, Veselovský) alebo  na I. KAIM  LF UK na UNB Ružinov  Ružinovská  cesta  6  (predn. Koutun, Dr. Kálig)

Prednášky:

03.10.  Príprava k anestézii, premedikácia                                 Cintula D.

10.10.  Cirkulačný šok a monitoring obehu a vitálnych funkcií    Koutun J.

17.10.  Hodnotenie nutrície a princípy výživy kritických stavov    Koutun J.

24.10.  Anestézia, mechanizmy a bezpečnosť anestézie              Záhorec R.

07.11.  Spôsoby zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest        Hitka T.

07.-08.11. Účasť na kongrese SSAIM- CUP 2019 hotel Crowne Plaza  Koutun, Záhorec

14.11.  Perioperačná transfúzia a tekutinová liečba- zásady          Cintula D.

21.11.  Neodkladná podpora VF funkcií, rozšírená KPR                  Kálig K.

28.11.  Regionálna anestézia, princípy a postupy neuraxiálnej blokády  Veselovský T.

05.12.  Základné princípy celkovej vnútrožilovej a inhalačnej anestézie  Záhorec R.

12.12.  Hemodynamika , Sepsa, Septický šok a MODS                          Záhorec R.

16.12.  Praktický nácvik BLS, ALS na modeloch p. dohody                     Kálig K.

19.12. Záverečné vyhodnotenie predmetu klinická anesteziológia - test, predtermíny

Praktiká a semináre:

7. – 8. 11.2018    14. Sympósium Dni bratislavských kliník - Clinical Update Postgraduate – h. Crowne  Plaza, Hodžovo  nám. 2 , oproti Prezidentský palác .    Koutun, Záhorec

V týždni od 9.-17.12.2018    Nácvik KPR-BLS, ALS   na modeloch resp.  podľa dohody na Simulačnom centri LFUK     Kálig  K.

                                                                                           

Skúšky v ZS   PVP  - formou testu a ústne (1 otázka) od  07.01.  2019  do 11.02.2019.

Doc.MUDr.Roman Záhorec CSc.
Prednosta II.KAIM LF UK
Garant PVP Klinická anesteziológia a intenzívna medicína

V Bratislave, dňa: 28.8. 2019