Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA

 

 

 

Zubné lekárstvo, 3 ročník: Anestéziológia a Anestetiká a Sedatíva

ZL3 informácie:

Sylaby (Anestéziológia a Anestetiká a Sedatíva)

Otázky na skúšky (Anesteziológia a Anestetiká a Sedatíva)

Odporúčaná literatúra:

Firment a kol: Anestéziológia a intenzívna medicína (upjs.sk), Košice, vyd. 2020

Vymazal a kol.: Základy anestéziológie, Praha, vyd. 2018