Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA

Diploma Seminars 4th class, GM

Introduction to Diploma Seminars

Dištančné štúdium: Zubné lekárstvo

Prednášky

mudr. hitka tomáš

Dentistry lectures- The First Aid

doc. mudr. záhorec roman, csc.

Dentistry lectures- First Aid 1

Dentistry lectures- First Aid 2

mudr. hitka tomáš

Dentistry practicals- Airway management

Dentistry practicals- BLS

doc. záhorec roman, csc.

Dentistry practicals- First Aid