Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA

AIM Syllabus GM 4th class

Syllabus

Rozvrh Prvá pomoc- 1. ročník ZL_2021_LS

Rozvrh 1. roč. ZL-Prvá pomoc

 

 

Diploma Seminars 4th class, GM

Introduction to Diploma Seminars

Dištančné štúdium: Zubné lekárstvo

Prednášky

mudr. hitka tomáš

Dentistry lectures- The First Aid

doc. mudr. záhorec roman, csc.

Dentistry lectures- First Aid 1

Dentistry lectures- First Aid 2

mudr. hitka tomáš

Dentistry practicals- Airway management

Dentistry practicals- BLS

doc. záhorec roman, csc.

Dentistry practicals- First Aid

Dištančné štúdium: PVP: Klinická anestéziológia, 5. roč. VL:

 

PVP: Klinická anestéziológia: rozvrh - ZS 2021/22

Prednášky

doc. MUDr. Záhorec Roman, CSc.

Inhalačná anestézia

Hemodynamika, transport kyslíka

Anesteziologia a perioperačná medicína