Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA

Usmernenie pre zapísanie kreditov za letnú prax

Vážení medici,

k zapísaniu kreditov za letnú prax z predmetu chirurgia je nutné, aby ste potvrdenie o absolvovaní letnej praxe zaslali na sekretariát KOCH, na adresu petra.kasmanovaousa.sk

 

Ďakujeme

Ospravedlnenie absencie

Vážení medici,

dovoľujeme si Vás informovať, že zo zdravotných dôvodov je možné ospravedlniť len  1 absenciu z prednášky, stáže alebo semináru.

V prípade neprítomnosti z iného dôvodu je nutné si túto absenciu nahradiť.

 

 

Chirurgická propedeutika

Vážení medici 3. ročníka,

dovoľujeme si Vás informovať, že skúška z predmetu Chirurgická propedeutika bude prebiehať formou online testu.

Všetky informácie ohľadom skúšky budú včas zverejnené.

Žiadosti na prax

Rozvrh pre povinne voliteľný predmet - výučba v AR 2021/2022 prebieha DIŠTANČNE

Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie.

Povinne voliteľný predmet pre 4 ročník.

Šk.r.2021/2022

Zimný semester

 

V zimnom semestri akademického roku 2021/2022 budú PVP realizované dištančnou metódou. Prednášky budú vo forme nahovorenej prezentácie, prednáška bude umiestnená do systému MS TEAMS. PVP končí skúškou u prednostu Kliniky onkologickej chirurgie prof. MUDr. Štefana Durdíka, PhD., MHA.

 

Rozpis seminárov: Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie, povinne voliteľný predmet Trvanie : 3. až 14. týždeň, každý štvrtok o 17:00 do 18:50 hod.

Prvá vyučovacia hodina je dňa : 30.9.2021 ( 3.týždeň )

 

 

1. Dátum: 30.9.2021

prof. MUDr. Durdík Štefan PhD., MHA, MUDr.Donát PhD.

 

Úvod do onkologickej chirurgie

1. skupina 17:00 – 18:50 hod.

2. skupina 17:00 – 18:50 hod.

 

 

2. Dátum: 7.10.2021

MUDr. Dyttert PhD., primár doc. MUDr. Sabol PhD.

 

Chirurgická onkologická propedeutika

1. skupina 17:00 – 18:50 hod.

2. skupina 17:00 – 18:50 hod.

 

 

3. Dátum: 14.10.2021

MUDr. Palaj PhD., MUDr.Rekeň

 

CA ventriculi

1. skupina 17:00 – 18:50 hod.

2. skupina 17:00 – 18:50 hod.

 

 

4. Dátum: 21.10.2021

MUDr. Mračna PhD., MUDr. Nemergut

 

Ca intestini Crassi

1. skupina 17:00 – 18:50 hod.

2. skupina 17:00 – 18:50 hod.

 

 

 

5. Dátum: 28.10.2021

Primár doc. MUDr. Sabol PhD., MUDr. Donát PhD.

 

Ca hepat.et viarum biliarum, MTS ad hepar

1. skupina 17:00 – 18:50 hod.

2. skupina 17:00 – 18:50 hod.

 

 

6. Dátum: 4.11.2021

MUDr. Chvalný PhD., MUDr. Dyttert PhD.

 

Ca mammae, SNB

1. skupina 17:00 – 18:50 hod.

2. skupina 17:00 – 18:50 hod.

 

 

7. Dátum: 11.11.2021

MUDr. Králik PhD., MUDr.Arciniegas

 

CA gland. Thyroidei et parathyroidei

1. skupina 17:00 – 18:50 hod.

2. skupina 17:00 – 18:50 hod.

 

 

8. Dátum: 18.11.2021

MUDr. Marek PhD., MUDr. Mračna PhD.

 

Melanoma malign., Ca dermis

1. skupina 17:00 – 18:50 hod.

2. skupina 17:00 – 18:50 hod.

 

 

9. Dátum: 25.11.2021

MUDr. Palaj PhD., MUDr.Dyttert PhD.

 

Laparoskopia v onkologickej chirurgii.Tu glandulae suprarenalis

1. skupina 17:00 – 18:50 hod.

2. skupina 17:00 – 18:50 hod.

 

 

10. Dátum: 2.12.2021

MUDr. Palaj PhD, MUDr. Mračna PhD.

 

Ca recti

1. skupina 17:00 – 18:50 hod.

2. skupina 17:00 – 18:50 hod.

 

 

 

 

11. Dátum: 9.12.2021

Primár doc. MUDr. Sabol PhD., MUDr.Marek PhD.

 

Ca pancreatis

1. skupina 17:00 – 18:50 hod.

2. skupina 17:00 – 18:50 hod.

 

 

 

12. Dátum: 16.12.2021

prof. MUDr. Durdík Štefan PhD., MHA, primár doc. MUDr. Sabol PhD.

 

Záverečné zhrnutie, Test, Skúška

1. skupina 17:00 – 18:50 hod.

2. skupina 17:00 – 18:50 hod.

 

 

Odporúčaná literatúra:

Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie, Durdík Š. a kol, WillArt, 2009, Bratislava

 

Chirurgická onkologie, Krška Z a kol., Grada publishing, 2014, Praha

 

Kaušitz J., Altaner Č. a kolektív autorov – Onkológia

Kaušitz J. a Ondruš D. et kol. - Špeciálna onkológia

 

 

 

Chirurgická propedeutika 3. ročník - skúška z predmetu Chirurgická propedeutika prebehne vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu formou testov

Chirurgia 4. ročník - testové otázky k zápočtu

Štátnicové otázky z chirurgie

Štátna záverečná skúška z chirurgie LF UK

Klinika onkologickej chirurgie LF a OUSA

aktualizácia 25.1.2021

 

Pri online štátnej záverečnej skúške je poradie otázok menené

 

1 a Appendicitis acuta

b Intrakranialne krvácianie, Hematóm subdurálny, epidurálny

c Poranenia pankreasu

 

2 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pankreasu

b Pneumothorax (úrazový, neúrazový, diagnostika a liečba

c Luxácie na hornej končatine (humeroskapulárna, lakťa, zápästia a zápästných kostí, interfalangeálnych kĺbov)

 

3 a Tracheostómia, konikotómia (indikácia, postup)

b Trombophlebitis, phlebotrombosis, phlegmasia coerulae alba

c Poranenia sleziny

 

4 a Portálna hypertenzia

b Haemothorax a fluidotorax (diagnostika, liečba)

c Tupé poranenia hrudníka

 

5 a Hernia incarcerata

b Karcinóm močového mechúra

c Haemoperitoneum

 

6 a Cholelithiasis

b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek

c Artroskopia kolena, ramena, členka, bedrového kĺbu (indikácie, princípy)

 

7 a Ileus mechanický, strangulačný, volvulus, invaginácia,

b Transplantácia kože a kombinované laloky (charakteristika, rozdelenie a indikácie)

c Otvorené zlomeniny (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

8 a Achalázia a jej liečba

b Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný)

c Zlomeniny panvy a acetábula (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

9 a Pancreatitis acuta (charakteristika, diagnostika, terapia)

b Dupuytrenova kontraktúra (diferenciálna diagnostika), kamptodaktylie, poúrazové kontraktúry na ruke

c Volkmannova ischemická kontraktúra

 

10 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov tenkého čreva

b Popáleninová choroba, popáleniny - rozdelenie

c Subdurálny hematóm

 

11 a Cudzie telesá v GIT-e

b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu

c Zlomeniny lebky a spodiny lebečnej

 

 

12 a Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu konečníka

b Absces mozgu

c Charakterizujte vysoko energetickú a nízko energetickú traumu, mechanizmus vzniku, vplyv energie na typ poranenia,

špecifiká anamnézy, diagnostiky, dopravných úrazov, objasnite komplexný prístup k pacientovi

 

 

13 a Dekubity (patofyziológia, rozdelenie, prevencia a liečba)

b Neurogénne poruchy močenia

c Commotio et contusio cerebri

 

14 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žlčníka a žlčovodov

b Urolitiáza

c Epidurálny hematóm

 

15 a Nádory prsnej žľazy (všeobecne, diagnostika, rozdelenie), komplexná liečba nádorov prsnej žľazy

b Omrzliny

c Úrazy obličiek

 

16 a Ileitis terminalis – M. Crohn (komplikácie, chirurgická liečba)

b Krvácanie z horného GITu

c Discektómia, dekompresia, stabilizácia a fúzia na chrbtici (charakteristika, indikácie)

 

17 a Podstata znecitlivenia, miestna, zvodová, regionálna anestéza

b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgových obalov

c Poranenia pečene a žlčových ciest

 

18 a Furunculus, carbunculus, cheillitis, flegmóna, abscesm lymphadenitis, erysipelas, erysipeloid

b Zlomeniny stavcov (základné rozdelenie, kompresívné, komunitívne)

c Tupé poranenia brucha

 

19 a Pelveoperitonitis

b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mediastina

c Zlomeniny hrudnodriekovej chrbtice (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

20 a Transfúzia krvi (indikácie, vykonanie, krvné deriváty, komplikácie)

b Stereotaxis

c Poranenia miechy

 

21 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žalúdka

b Infekcie obličiek a močových ciest, urosepsa

c Perinatálny traumatizmus a jeho význam pre vývoj dieťaťa

 

22 a Šok (všeobecne, septický, hypovolemický, popáleninový)

b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek

c Polydactylia, syndactylia, peromelie, focomelie

 

23 a Pooperačná infúzna liečba

b Omphalocele, gastroschisis

c Zlomeniny diafýzy predkolenia a oblasti členku (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

24 a Trombóza a embólia mezenteriálnych ciev

b Atrézie dvanástnika, tenkého a hrubého čreva

c Vrodená dysplázia bedrového kĺbu (charakteristika, diagnostika, skríning, liečba)

 

25 a Panaricia (povrchové a hlboké), flegmóny dlane

b Phimosis, paraphimosis, balanitis

c Amputácie totálne, subtotálne, replantácie a revaskularizácie, transport pacienta a amputátu do replantačného centra,

doba ischémie

 

26 a Maligné nádory štítnej žľazy (charakteristika, diagnostika, liečba)

b Anomálie testis, hypospadia a epispadia

c Epicondylitis humeri radialis, ulnaris, tendovaginitis stenotisans flexor digitorum manus

 

27 a Divertikuly pažeráka a ich chirurgická liečba

b Tamponáda srdca

c Nádory mäkkých tkanív pohybového aparátu (diagnostika, klasifikácia, staging, liečba)

 

28 a Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu hrubého čreva

b Komplikácie popálenín, ich diagnostika a liečba

c Patologické zmeny na hrudnom koši (pectus excavatum, pectus carinatum, pectus infundibulare)

 

29 a Pooperačné komplikácie operačnej rany

b Vrodené chyby žlčových ciest

c Primárne zhubné a nezhubné nádory kostí (diagnostika, klasifikácia, staging, liečba)

 

30 a Pylethrombosis

b Transplantácia (všeobecné zásady, darcovstvo, rozdelenie), transplantácie tkanív, orgánové transplantácie

c Zlomeniny talu, kalkanea, tarzu, metatarzov a falangov nohy (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

31 a Prolapsus ani et recti

b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov miechy a miechových obalov

c Zlomeniny (diagnostika a rozdelenie), princípy liečby (konzervatívna a operačná), osteosyntetický materiál, miniinvazívne

operačné techniky

 

32 a Pancreatitis chronica (charakteristika, chirurgická liečba)

b Hojenie rán, patologická jazva, chronické rany (charakteristika, rozdelenie, diagnostika, terapia)

c Osteomalácia a Pagetova choroba (charakteristika, diagnostika, liečba)

 

33 a Anaeróbne infekcie v chirurgii

b Teratómy

c Zlomeniny v oblasti diafýzy humeru a lakťa (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

34 a Hernia diaphragmatica, refluxná ezofagitída

b Anorektálne malformácie

c Sekundárne nádory kostí (charakteristika, diagnostika, liečba)

 

35 a Pooperačné komplikácie (prevencia, diagnostika, terapia, liečba)

b Haemothorax a fluidotorax (diagnostika, liečba)

c Osteotómia, artrodéza, synovektómia (charakteristika, indikácie)

 

36 a Colitis ulcerosa (charakteristika, chirurgická liečba)

b Urolitiáza

c Zvláštnosti zlomenín a luxácií v detskom veku

 

37 a Gastro-intestinálne stromálne tumory GIST (epidemiológia, klin. obraz, diagnostika a diff. diagnostika, liečba)

b Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný)

c Zlomeniny krčnej chrbtice (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

38 a Ikterus obštrukčný (diferenciálna diagnostika)

b Poranenia šliach, princíp tenosutury, šľachová transplantácia a transpozícia

c Bursitis, tendinitis, tendovaginitis, entezopatia, periférny nervový úžinový syndróm

 

39 a Nodi haemorrhoidales

b Karcinóm močového mechúra

c Zlomeniny v oblasti diafýzy kostí predlaktia, oblasti zápästia, zápästných kostí, metakarpov a falangov ruky

(charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

40 a Struma nodosa (chirurgická liečba, komplikácie, nádory štítnej žľazy)

b Pneumothorax (úrazový, neúrazový, diagnostika a liečba

c Infekčné a parainfekčné nešpecifické artritídy, borelióza, vírusové artritídy(HIV)

 

41 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov prištítnych teliesok

b Rekonštrukčné a radiologické výkony na arteriálnom systéme

c Deformity chrbtice - skoliózy, kyfózy, spondylolistéza (charakteristika, diagnostika a liečba)

 

42 a Malígny melanóm a pigmentové névy

b Hydrocephalus

c Pedes plani et planovalgi (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

43 a Abdomen acutum (rozdelenie, charakteristika)

b Vrodené chyby ruky

c Akútna a chronická osteomyelitída (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

44 a Perforácia pažeráka

b Nádory testis

c Zlomeniny mandibuly a maxilly (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

45 a Abscessus cavi Douglasi

b Hemangiómy a cievne malformácie

c Vrodené chyby nôh (pes equinovarus, pes excavatus, ...) (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

46 a Cholecystitis acuta

b Benígna prostatická hyperplázia (etiopatogenéza, symptomatológia, diagnostika, liečba)

c Bolesti chrbtice nezápalovej etiológie (charakteristika, špecifiká podľa jednotlivých lokalizácií, diagnostika, liečba)

 

47 a Vnútorné hernie v dutine brušnej

b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu

c Artróza (charakteristika, najčastejšie lokalizácie, diagnostika a liečba, endoprotézy, typy ich ukotvenia)

 

 

48 a Všeobecné zásady diagnostiky a liečby nádorov

b Hirschprungova choroba

c Zlomeniny, lopatky, kľúčnej kosti a proximálnej časti humeru (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

49 a Biliárne peritonitídy

b Aneuryzmy brušnej aorty(symptomatológia, diagnostika, liečba)

c Koreňové syndrómy (cervikálne, lumbosakrálne, syndróm cauda equina) diagnostika a liečba

 

50 a Hernie (rozdelenie a charakteristika), hernia umbilicalis, hernia paraumbilicalis, hernia in cicatrice, hernia linea alba

b Mediastinitis (diagnostika a liečba)

c Intrakraniálne krvácanie

 

51 a Malígne nádory prsníka (charakteristika, diagnostika, liečba)

b Paréza nervus facialis (etiológia, diagnostika, chirurgická liečba, statická a dynamická liečba)

c Luxácie na dolnej končatine (bedrový kĺb, koleno, členok, Chopartov kĺb, Lisfrancov kĺb)

 

52 a Peritonitis (rozdelenie, charakteristika)

b Poruchy rotácie čreva – Laddov syndróm

c Zlomeniny proximálneho femuru (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

53 a Hernia inguinalis et femoralis

b Mekoniový ileus, mekoniová peritonitis

c Akútne a chronické poškodenie kolena (klinické a zobrazovacie vyšetrenie, diagnostika a liečba)

 

54 a Paralytický ileus

b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek

c Osteoporóza a osteoporotické zlomeniny (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

55 a Ulcus duodeni , ulcus ventriculi

b Mediastinitis (diagnostika a liečba)

c Kompartmentový syndróm (končatinový a brušný)

 

56 a Diferenciálna diagnostika pri krvácaní do GIT-u

b Atrézia pažeráka

c Aseptické kostné nekrózy (charakteristika, diagnostika, najčastejšie lokalizácie, liečba)

 

57 a Divertikulóza hrubého čreva

b Ductus omphaloentericus perzistens, urachus perzistens

c Komplikácie hojenia zlomenín, predĺžené hojenie, pseudoartrózy, fractura male sanata

(charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

58 a Ileus (rozdelenie, charakteristika)

b Nádory testis

c Vyšetrenie a manažment pacienta s polytraumou (princípy liečby, Damage Control, pokročilá poúrazová resuscitácia

(ang. ATLS – Advanced Trauma Life Support)

 

59 a Cystae et pseudocystae pancreatis

b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pľúc

c Zlomeniny rebier a prsnej kosti (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

60 a Pylorostenosis et pylorospasmus

b Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek

c Zápalové ochorenia chrbtice autoimúnne napr. Morbus Bechterev, bakteriálne, špecifické.

(charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

61 a Diagnostika a chirurgická liečba primárnych a sekundárnych nádorov pečene

b Rázštepy a vrodené vývojové chyby tváre (delenie, timing operácie, multidisciplinárny prístup)

c Zlomeniny diafýzy femuru a oblasti kolena (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

 

 

62 a Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pažeráka

b Trombophlebitis, phlebotrombosis, phlegmasia coerulae alba

c Poranenia šliach na končatinách, diagnostika, rozdelenie a liečba (sutúry a typy rehabilitácie)