Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA

Informácia ku chirurgickým stážam v Nemocnici Bory

Stáže na chirurgických klinikách

Vážení medici 4. ročníka, 

dovoľujeme si Vás informovať o začiatku stáží na chirurgických klinikách.

Stáže začínajú o 8:00 hod.

 

 

Usmernenie pre zapísanie kreditov za letnú prax

Vážení medici,

k zapísaniu kreditov za letnú prax z predmetu chirurgia je nutné, aby ste potvrdenie o absolvovaní letnej praxe zaslali na sekretariát KOCH, na adresu petra.kasmanovaousa.sk

 

Ďakujeme

Ospravedlnenie absencie

Vážení medici,

dovoľujeme si Vás informovať, že zo zdravotných dôvodov je možné ospravedlniť len  1 absenciu z prednášky, stáže alebo semináru.

V prípade neprítomnosti z iného dôvodu je nutné si túto absenciu nahradiť.

 

 

Žiadosti na prax

Chirurgická propedeutika - 3.ročník

Informujeme Vás, že záverečnú skúšku z predmetu Chirurgická propedeutika zastrešuje pracovisko Kliniky onkologickej chirurgie OUSA a LFUK.

Skúška z predmetu bude prebiehať prezenčne, ústnou formou, nie testom.

Jednotlivé chirurgické kliniky vypíšu termíny na skúšku pre svoje pracovisko.

Predtermíny  a termíny skúšok  na Klinike onkologickej chirugie nájdete v systéme AIS.

Skúška na Klinike onkologickej chirurgie pre medikov všeobecného lekárstva bude prebiehať v Onkologickom ústave sv. Alžbety, miestnosť č. R418, 4.poschodie, vchod z Kolárskej 12.

Predmet Chirurgia 4 - 5. ročník

Informujeme Vás, že záverečnú skúšku z predmetu Chirurgia 4 zastrešuje pracovisko Kliniky onkologickej chirurgie OUSA a LFUK.

Skúška z predmetu bude prebiehať prezenčne, ústnou formou, nie testom.

Jednotlivé chirurgické kliniky vypíšu termíny na skúšku na svojom pracovisku.

Predtermíny  a termíny skúšok  na Klinike onkologickej chirugie nájdete v systéme AIS.

Skúška na Klinike onkologickej chirurgie pre medikov všeobecného lekárstva bude prebiehať v Onkologickom ústave sv. Alžbety, miestnosť č. R418, 4.poschodie, vchod z Kolárskej 12

Otázky ku skúške z chirurgie - 5. ročník