Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA

Usmernenie pre záujemcov o letnú prax

Žiadosti na prax

Štátnicové otázky z chirurgie

OTÁZKY NA ŠTÁTNU SKÚŠKU Z CHIRURGIE

 PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

 

BLOK I.

 

(všeobecná chirurgia, brušná chirurgia, onkologická chirurgia)

 

1. Podstata znecitlivenia, miestna, zvodová, regionálna anestéza

2. Šok (všeobecne, septický, hypovolemický, popáleninový)

3. Furunculus, carbunculus, cheillitis, flegmóna, abscesm lymphadenitis, erysipelas, erysipeloid

4. Panaricia (povrchové a hlboké), flegmóny dlane

5. Pooperačné komplikácie operačnej rany

6. Anaeróbne infekcie v chirurgii

7. Transfúzia krvi (indikácie, vykonanie, krvné deriváty, komplikácie)

8. Pooperačná infúzna liečba

9. Pooperačné komplikácie (prevencia, diagnostika, terapia, liečba)

10. Tracheostómia, konikotómia (indikácia, postup)

11. Struma nodosa (chirurgická liečba, komplikácie, nádory štítnej žľazy)

12. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov prištítnych teliesok

13. Dekubity (patofyziológia, rozdelenie, prevencia a liečba)

14. Malígny melanóm a pigmentové névy

15. Všeobecné zásady diagnostiky a liečby nádorov

16. Nádory prsnej žľazy (všeobecne, diagnostika, rozdelenie), komplexná liečba nádorov prsnej žľazy

17. Maligné nádory štítnej žľazy (charakteristika, diagnostika, liečba)

18. Malígne nádory prsníka (charakteristika, diagnostika, liečba)

19. Abdomen acutum (rozdelenie, charakteristika)

20. Appendicitis acuta

21. Peritonitis (rozdelenie, charakteristika)

22. Paralytický ileus

23. Pelveoperitonitis

24. Cholecystitis acuta

25. Perforácia pažeráka

26. Biliárne peritonitídy

27. Abscessus cavi Douglasi

28. Hernie (rozdelenie a charakteristika), hernia umbilicalis, hernia paraumbilicalis, hernia in cicatrice, hernia linea alba

29. Hernia incarcerata

30. Hernia inguinalis et femoralis

31. Hernia diaphragmatica, refluxná ezofagitída

32. Vnútorné hernie v dutine brušnej

33. Ileus (rozdelenie, charakteristika)

34. Ileus mechanický, strangulačný, volvulus, invaginácia,

35. Diferenciálna diagnostika pri krvácaní do GIT-u

36. Divertikuly pažeráka a ich chirurgická liečba

37. Cystae et pseudocystae pancreatis

38. Achalázia a jej liečba

39. Ulcus duodeni , ulcus ventriculi

40. Cholelithiasis

41. Pancreatitis acuta (charakteristika, diagnostika, terapia)

42. Pancreatitis chronica (charakteristika, chirurgická liečba)

43. Divertikulóza hrubého čreva

44. Portálna hypertenzia

45. Pylorostenosis et pylorospasmus

46. Trombóza a embólia mezenteriálnych ciev

47. Cudzie telesá v GIT-e

48. Ikterus obštrukčný (diferenciálna diagnostika)

49. Pylethrombosis

50. Prolapsus ani et recti

51. Periproktálne abscesy a fistuly

52. Nodi haemorrhoidales

53. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pažeráka

54. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žalúdka

55. Gastro-intestinálne stromálne tumory GIST (epidemiológia, klin. obraz, diagnostika a diff. diagnostika, liečba)

56. Diagnostika a chirurgická liečba primárnych a sekundárnych nádorov pečene

57. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žlčníka a žlčovodov

58. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pankreasu

59. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov tenkého čreva

60. Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu hrubého čreva

61. Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu konečníka

62. Colitis ulcerosa (charakteristika, chirurgická liečba)

63. Ileitis terminalis – M. Crohn (komplikácie, chirurgická liečba)

 

 

 

 

 

BLOK II.

(Detská chirurgia, hrudná chirurgia, urológia, plastická chirurgia, cievna chirurgia, neurochirurgia)

 

1. Omphalocele, gastroschisis

2. Atrézie dvanástnika, tenkého a hrubého čreva

3. Anorektálne malformácie

4. Poruchy rotácie čreva – Laddov syndróm

5. Mekoniový ileus, mekoniová peritonitis

6. Vrodené chyby žlčových ciest

7. Ductus omphaloentericus perzistens, urachus perzistens

8. Hirschprungova choroba

9. Nekrotizujúca enterokolitída

10. Atrézia pažeráka

11. Kongenitálne malforrmácie pľúc

12. Vrodená diafragmatická hernia

13. Hydrocephalus

14. Hemangiómy a cievne malformácie

15. Teratómy

16. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mediastina

17. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pľúc

18. Tamponáda srdca

19. Haemothorax a fluidotorax (diagnostika, liečba)

20. Pneumothorax (úrazový, neúrazový, diagnostika a liečba

21. Mediastinitis (diagnostika a liečba)

22. Aneuryzmy brušnej aorty(symptomatológia, diagnostika, liečba)

23. Trombophlebitis, phlebotrombosis, phlegmasia coerulae alba

24. Rekonštrukčné a radiologické výkony na arteriálnom systéme

25. Benígna prostatická hyperplázia (etiopatogenéza, symptomatológia, diagnostika, liečba)

26. Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný)

27. Karcinóm močového mechúra

28. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek

29. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek

30. Infekcie obličiek a močových ciest, urosepsa

31. Urolitiáza

32. Neurogénne poruchy močenia

33. Nádory testis

34. Phimosis, paraphimosis, balanitis

35. Anomálie testis, hypospadia a epispadia

36. Hojenie rán, patologická jazva, chronické rany (charakteristika, rozdelenie, diagnostika, terapia)

37. Transplantácia (všeobecné zásady, darcovstvo, rozdelenie), transplantácie tkanív, orgánové transplantácie

38. Transplantácia kože a kombinované laloky (charakteristika, rozdelenie a indikácie)

39. Poranenia šliach, princíp tenosutury, šľachová transplantácia a transpozícia

40. Rázštepy a vrodené vývojové chyby tváre (delenie, timing operácie, multidisciplinárny prístup)

41. Vrodené chyby ruky

42. Dupuytrenova kontraktúra (diferenciálna diagnostika), kamptodaktylie, poúrazové kontraktúry na ruke

43. Paréza nervus facialis (etiológia, diagnostika, chirurgická liečba, statická a dynamická liečba)

44. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu

45. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgových obalov

46. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov miechy a miechových obalov

47. Absces mozgu

48. Stereotaxis

49. Chirurgické metódy v liečení popálenín (indikácie, kožné kryty, dočasné kožné náhrady)

50. Komplikácie popálenín, ich diagnostika a liečba

51. Omrzliny

52. Popáleninová choroba

 

 

BLOK III

 

(ortopédia, traumatológia)

 

1. Charakterizujte vysoko energetickú a nízko energetickú traumu, mechanizmus vzniku, vplyv energie na typ poranenia, špecifiká anamnézy, diagnostiky, dopravných úrazov, objasnite komplexný prístup k pacientovi

2. Vyšetrenie a manažment pacienta s polytraumou (princípy liečby, Damage Control, pokročilá poúrazová resuscitácia (ang. ATLS – Advanced Trauma Life Support)

3. Primárne zhubné a nezhubné nádory kostí (diagnostika, klasifikácia, staging, liečba)

4. Sekundárne nádory kostí (charakteristika, diagnostika, liečba)

5. Nádory mäkkých tkanív pohybového aparátu (diagnostika, klasifikácia, staging, liečba)

6. Bolesti chrbtice nezápalovej etiológie (charakteristika, špecifiká podľa jednotlivých lokalizácií, diagnostika, liečba)

7. Zápalové ochorenia chrbtice autoimúnne napr. Morbus Bechterev, bakteriálne, špecifické. (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

8. Koreňové syndrómy (cervikálne, lumbosakrálne, syndróm cauda equina) diagnostika a liečba

9. Deformity chrbtice - skoliózy, kyfózy, spondylolistéza (charakteristika, diagnostika a liečba)

10. Discektómia, dekompresia, stabilizácia a fúzia na chrbtici (charakteristika, indikácie)

11. Artróza (charakteristika, najčastejšie lokalizácie, diagnostika a liečba, endoprotézy, typy ich ukotvenia)

12. Bursitis, tendinitis, tendovaginitis, entezopatia, periférny nervový úžinový syndróm

13. Autoimúnne artritídy (napr. reumatoidná artritída)a kryštálové arthropatie (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

14. Polydactylia, syndactylia, peromelie, focomelie

15. Akútne a chronické poškodenie kolena (klinické a zobrazovacie vyšetrenie, diagnostika a liečba)

16. Epicondylitis humeri radialis, ulnaris, tendovaginitis stenotisans flexor digitorum manus

17. Osteomalácia a Pagetova choroba (charakteristika, diagnostika, liečba)

18. Akútna a chronická osteomyelitída (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

19. Artroskopia kolena, ramena, členka, bedrového kĺbu (indikácie, princípy)

20. Osteotómia, artrodéza, synovektómia (charakteristika, indikácie)

21. Infekčné a parainfekčné nešpecifické artritídy, borelióza, vírusové artritídy(HIV)

22. Aseptické kostné nekrózy (charakteristika, diagnostika, najčastejšie lokalizácie, liečba)

23. Vrodená dysplázia bedrového kĺbu (charakteristika, diagnostika, skríning, liečba)

24. Pedes plani et planovalgi (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

25. Vrodené chyby nôh (pes equinovarus, pes excavatus, ...) (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

26. Patologické zmeny na hrudnom koši (pectus excavatum, pectus carinatum, pectus infundibulare)

27. Komplikácie hojenia zlomenín, predĺžené hojenie, pseudoartrózy, fractura male sanata (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

28. Poranenia šliach na končatinách, diagnostika, rozdelenie a liečba (sutúry a typy rehabilitácie)

29. Luxácie na hornej končatine (humeroskapulárna, lakťa, zápästia a zápästných kostí, interfalangeálnych kĺbov)

30. Luxácie na dolnej končatine (bedrový kĺb, koleno, členok, Chopartov kĺb, Lisfrancov kĺb)

31. Osteoporóza a osteoporotické zlomeniny (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

32. Otvorené zlomeniny (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

33. Zlomeniny mandibuly a maxilly (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

34. Zlomeniny, lopatky, kľúčnej kosti a proximálnej časti humeru (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

35. Zlomeniny v oblasti diafýzy humeru a lakťa (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

36. Zlomeniny v oblasti diafýzy kostí predlaktia, oblasti zápästia, zápästných kostí, metakarpov a falangov ruky (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

37. Zlomeniny panvy a acetábula (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

38. Zlomeniny proximálneho femuru (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

39. Zlomeniny diafýzy femuru a oblasti kolena (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

40. Zlomeniny diafýzy predkolenia a oblasti členku (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

41. Zlomeniny talu, kalkanea, tarzu, metatarzov a falangov nohy (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

42. Zlomeniny rebier a prsnej kosti (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

43. Zlomeniny krčnej chrbtice (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

44. Zlomeniny hrudnodriekovej chrbtice (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

45. Zlomeniny (diagnostika a rozdelenie), princípy liečby (konzervatívna a operačná), osteosyntetický materiál, miniinvazívne operačné techniky

46. Kompartmentový syndróm (končatinový a brušný)

47. Volkmannova ischemická kontraktúra

48. Commotio et contusio cerebri

49. Zlomeniny lebky a spodiny lebečnej

50. Intrakraniálne krvácanie

51. Subdurálny hematóm

52. Epidurálny hematóm

53. Poranenia miechy

54. Zvláštnosti zlomenín a luxácií v detskom veku

55. Perinatálny traumatizmus a jeho význam pre vývoj dieťaťa

56. Tupé poranenia hrudníka

57. Tupé poranenia brucha

58. Amputácie totálne, subtotálne, replantácie a revaskularizácie, transport pacienta a amputátu do replantačného centra, doba ischémie

59. Haemoperitoneum

60. Poranenia pečene a žlčových ciest

61. Poranenia sleziny

62. Poranenia pankreasu

63. Úrazy obličiek

64. Poranenia močových ciest

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh pre povinne voliteľný predmet

Povinne voliteľný predmet pre 4 ročník : Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie.

  

 

V zimnom semestri akademického roku 2020/2021 budú PVP realizované dištančnou metódou.    Prednášky budú vo forme nahovorenej prezentácie, prednáška bude umiestnená do systému MS TEAMS.PVP končí skúškou u prednostu Kliniky onkologickej chirurgie prof. MUDr. Štefana Durdíka, PhD., MHA.

 

 

 Rozpis seminárov: Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie,povinne voliteľný predmet, Trvanie : 3. až 14. týždeň, každý štvrtok o 17:00 do 18:50 hod.

Prvá vyučovacia hodina je dňa : 1.10.2019 ( 3.týždeň )

 

1.     Dátum:  1.10.2020

 

MUDr.Donát PhD., prof. MUDr. Durdík Štefan PhD., MHA  

 

   Úvod do onkologickej chirurgie

 

   1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
   2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

 

 

 

2.     Dátum: 8.10.2020

 

 MUDr. Dyttert PhD.,  primár MUDr. Sabol PhD.                  

 

   Chirurgická onkologická propedeutika

 

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

 

 

 

 3.   Dátum:   15.10.2020

 

MUDr. Palaj PhD., MUDr.Rekeň                     

 

  CA ventriculi

 

 1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
 2. skupina 17:30 - 19:20 hod.         

 

 4.    Dátum: 22.10.2020

 

 MUDr. Mračna PhD., MUDr. Nemergut          

 

  Ca intestini Crassi

 

 1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
 2. skupina 17:30 - 19:20 hod.          

 

 

 

5.  Dátum:  29.10.2020

 

 primár MUDr. Sabol PhD., MUDr. Donát PhD.            

 

  Ca hepat.et viarum biliarum, MTS ad hepar

 

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

 

 

 

 6.  Dátum: 5.11.2020

 

MUDr. Chvalný PhD., MUDr. Dyttert PhD.          

 

  Ca mammae, SNB

 

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

 

 

 

 7.   Dátum:   12.11.2020

 

MUDr. Králik PhD., MUDr.Arciniegas             

 

  CA gland. Thyroidei et parathyroidei

 

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   Dátum:   19.11.2020

 

 MUDr. Marek PhD., MUDr. Mračna PhD.               

 

  Melanoma malign., Ca dermis

 

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

 

 

 

9.   Dátum:    26.10.2020

 

MUDr. Palaj PhD., MUDr.Dyttert PhD.      

 

 Laparoskopia v onkologickej chirurgii.Tu glandulae suprarenalis      

 

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

 

 

 

 10.  Dátum: 3.12.2020

 

MUDr. Palaj PhD, MUDr. Mračna PhD.            

 

  Ca recti

 

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

 

 

 

11.    Dátum:  10.12.2020

 

 primár MUDr. Sabol PhD, MUDr.Marek  PhD.                   

 

  Ca pancreatis

 

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Dátum:  17.12.2020

 

 prof. MUDr. Durdík Štefan PhD., MHA                    

 

  Záverečné zhrnutie, Test, Skúška

 

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

 

          

 

Odporúčaná literatúra: 

 

Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie, Durdík Š. a kol, WillArt, 2009, Bratislava

 

Chirurgická onkologie, Krška Z a kol., Grada publishing, 2014, Praha