Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA

Ospravedlnenie absencie

Vážení medici,

dovoľujeme si Vás informovať, že zo zdravotných dôvodov je možné ospravedlniť len  1 absenciu z prednášky, stáže alebo semináru.

V prípade neprítomnosti z iného dôvodu je nutné si túto absenciu nahradiť.

 

 

Žiadosti na prax

Chirurgická propedeutika 3. ročník - skúška z predmetu Chirurgická propedeutika

Otázky ku skúške z chirurgie - 5. ročník