Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Prednosta kliniky: prof. MUDr. Peter  Stanko, CSc.

tel.: +421 2/3224 9710, +421 2/3224 9742, fax: +421 2/5924 9724
e-mail: peter.stanko@ousa.sk

Zástupca prednostu kliniky: MUDr. Bohuslav Novák, PhD.

tel.: +421 2/3224 9766, e-mail: bohuslav.novak@fmed.uniba.sk

Tajomník kliniky: MDDr. Marek Matajs

tel.: +421 2/3224 9763, e-mail: marek.matajs@ousa.sk

Sekretárka kliniky: Dagmar Wernerová

tel.: +421 2/3224 9711, e-mail: dagmar.wernerova@ousa.sk

Informácie pre študentov 4. ročníka - všeobecné lekárstvo

Informácie pre študentov 1. ročníka - zubné lekárstvo

Informácie pre študentov 2. ročníka - zubné lekárstvo

Informácie pre študentov 3. ročníka - zubné lekárstvo

Informácie pre študentov 4. ročníka - zubné lekárstvo

Informácie pre študentov 5. ročníka - zubné lekárstvo

Informácie pre študentov 6. ročníka - zubné lekárstvo