Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH

Oznam

Vedenie LF UK dňa 28. 9. 2020 rozhodlo, že vzhľadom na riziká z narastajúcej druhej vlny pandémie Covid 19, bude od 29.9.2020 až do odvolania teoretická a praktická výučba na LF UK pre 1. – 5.r. VL realizovaná výlučne dištančnou on-line metódou.

Klinika oftalmológie LFUK v súlade s týmto rozhodnutím Vedenia LFUK pripravila pre študentov 5. ročníka VL a 4. ročníka ZL pre prednášky a stáže on-line zázemie v MS Teams.

Na skúšky sa študenti prihlasujú cez AIS systém, termíny sú vypisované priebežne po skončení virtuálnych blokových stáží.

Podmienky pre udelenie zápočtu - účasť na online seminároch, prednáškach, vypracovanie semestrálnej práce (pridelená individuálne téma každému študentovi) a absolvovanie testu v rozsahu 20 otázok sú uvedené na MS Teams.

Skúška prebieha online cez MS Teams. Študenti, ktorí nebudú mať absolvovanú skúšku po skončení bloku, budú mať možnosť absolvovať ju v januári 2021 v riadnom skúškovom období.

 

<output>

Vedenie LF UK dňa 28. 9. 2020 rozhodlo, že vzhľadom na riziká z narastajúcej druhej vlny pandémie Covid 19, bude od 29.9.2020 až do odvolania teoretická a praktická výučba na LF UK pre 1. – 5.r. VL realizovaná výlučne dištančnou on-line metódou.

I.KAIM LFUK v súlade s týmto rozhodnutím Vedenia LFUK pripravila pre študentov 4. ročníka VL pre prednášky a stáže on-line zázemie v MS Teams.

</output>

<output>

Vedenie LF UK dňa 28. 9. 2020 rozhodlo, že vzhľadom na riziká z narastajúcej druhej vlny pandémie Covid 19, bude od 29.9.2020 až do odvolania teoretická a praktická výučba na LF UK pre 1. – 5.r. VL realizovaná výlučne dištančnou on-line metódou.

I.KAIM LFUK v súlade s týmto rozhodnutím Vedenia LFUK pripravila pre študentov 4. ročníka VL pre prednášky a stáže on-line zázemie v MS Teams.

</output>

<output>

Vedenie LF UK dňa 28. 9. 2020 rozhodlo, že vzhľadom na riziká z narastajúcej druhej vlny pandémie Covid 19, bude od 29.9.2020 až do odvolania teoretická a praktická výučba na LF UK pre 1. – 5.r. VL realizovaná výlučne dištančnou on-line metódou.

I.KAIM LFUK v súlade s týmto rozhodnutím Vedenia LFUK pripravila pre študentov 4. ročníka VL pre prednášky a stáže on-line zázemie v MS Teams.

</output>

ROZPIS STÁŽÍ Z OFTALMOLÓGIE pre 5. ročník všeobecného lekárstva - zimný semester + OPHTHALMOLOGY - TIME SCHEDULE - Practicals - 5th Class - General Medicine - Winter Semester

Klikni na odkaz / Click on the Link

ROZPIS STÁŽÍ Z OFTALMOLÓGIE pre 5. ročník Všeobecného lekárstva a pre 4. ročník Stomatológie - letný semester + OPHTHALMOLOGY - TIME SCHEDULE - Practicals - 4th Class - STOMATOLOGY - Summer Semester

Klikni na odkaz / Click on the Link

Prednášky pre V. roč. všeobecné lekárstvo

Klikni na odkaz

Prednášky pre IV. roč. - Stomatológia

Klikni na odkaz

Lectures / Schedule 5th Class General Medicine

Click on the Link

Lectures / Schedule 4th Class STOMATOLOGY

Click on the Link

Náplň praktickej výučby a otázky na ústnu skúšku

Klikni na odkaz

Študijné materiály / Literature for the Study

Odkaz na študijné materiály / Link to Literature for the Study

Otázky na skúšku z oftalmológie pre VL 5. ročník/ Questions for Oral Exam GM 5th Year

Klikni na odkaz / Click on the Link

Otázky na skúšku z oftalmológie pre STOMATOLÓGIA 4. ročník / Questions for Oral Exam STOMATOLOGY 4th Class

Klikni na odkaz / Click on the Link

TESTOVÉ OTÁZKY

Click on the Link