Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH

Študijné programy

Všeobecné lekárstvo 

Zubné lekárstvo

Program prednášok z oftalmológie na zimný semester 2017/2018

Rozvrh stáží z oftalmológie pre 5.ročník VL na zimný semester 2017/2018

Študijné materiály

 

1a. Povinná literatúra pre 5r. všeobec. - slov.

 

 • Krásnik, V., Furdová, A., Oláh, Z.: Príručka z oftalmológie, Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, 170 s.
 • Oláh, Z. a kol.: Očné lekárstvo. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin, Osveta. 1998, 256 s.
 • Oláh, Z., Gerinec, A.: Praktikum očného lekárstva, UK, Bratislava, 1998, 101 s.
 • Oláh, Z.: Prehľad oftalmológie v tabuľkách so slovníkom. Litera, Bratislava. 1996, 144 s.
 • Chynoranský, M.: Naliehavé očné príhody. Bratislava,  Goldpress Publ. a Asklepios. 1992, 104 s.
 • Jogi, R.: Basic Ophthalmology, 4th edition, Jaype Brothers Medical Publishers LTD. New Delhi, 2009, 502 p.

 

1b. Doporučená literatúra:

 

 

 

MEFANET / Multimediálna podpora výučby – výučbové materiály na prípravu na stáže a na skúšku z oftalmológie:

 

·        Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 1. časť

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=275

·        Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 2. časť

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=274

·        Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=273

·        Toxoplazmóza a toxokaróza - ako sa prejaví ochorenie v oku u človeka?

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=272

·        Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=256

·        PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=257

·        Suché oko

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=253

·        Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=248

·        Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=247

·        Rohovka - 1.časť

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=246

·        Základy morfológie orgánu zraku

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=210

·        Centrálna ostrosť zraku a spôsoby jej vyšetrenia

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=213

·        Refrakčné chyby oka

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=215

·        Nádory spojovky

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=217

·        Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=245

·        Niektoré aspekty korekcie lámavých chýb oka.

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=216

·        Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=214

·        Bazalióm mihalníc a orbity

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=15

·        Možnosti liečby malígneho melanómu uvey

·         https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=14

 


2a. Povinná literatúra pre 4 r. stomatol. - slov.

 

 • Krásnik, V., Furdová, A., Oláh, Z.: Príručka z oftalmológie, Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, 170 s.
 • Oláh, Z. a kol.: Očné lekárstvo. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin, Osveta 1998, 265 s.
 • Oláh, Z., Gerinec, A.: Praktikum očného lekárstva, UK, Bratislava, 1998, 101 s.
 • Chynoranský, M.: Naliehavé očné príhody. Bratislava, Goldpr. Publ. a Asklepios 1992, 104 s.
 • Oláh, Z.: Oftalmológia v kocke, Poľana, Bratislava 2005, 168 s.
 • Jogi, R.: Basic Ophthalmology, 4th edition, Jaype Brothers Medical Publishers LTD. New Delhi, 2009, 502 p.

 

2b. Doporučená literatúra: