Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH

Rozvrh DDK LF UK 5. a 6.r. VL LS 2024

Skúšanie na DDK LF UK a NÚDCH - harmonogram jún, júl, august 2023. Testy a praktické skúšky na DDK sú vždy posledný pracovný deň pred termínom teoretickej skušky!!!


Témy diplomových prác DDK LF UK

Témy_diplomových_prác_DDK_LF_UK

Doktorandské témy DDK LF UK

Doktorand:

MUDr. Katarína Turčinová Lacková

Téma: Diagnostika a liečba atopiskej dermatitídy u detí

           Diagnostics and Therapy of Atopic Dermatitis in Childhood