Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH

Rozvrh DDK LF UK 5. a 6.r. VL ZS 2022

Skúšanie na DDK LF UK a NÚDCH - harmonogram jún, júl, august 2021. Testy a praktické skúšky na DDK sú vždy posledný pracovný deň pred termínom teoretickej skušky!!!