Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Neurochirurgická klinika LF UK a UNB

Odporúčaná študijná literatúra: 

 

J.Šteňo : Neurochirurgia. in: S.Haruštiak et.al (ed.) Princípy chirurgie II., SAP 2010, str. 3-298

Náhlovský J. a kol.: Neurochirurgie. Galén, 2006.

Smrčka M. a kol. : Poranení mozku. Grada, 2001

Beneš V. a kol.: Mozková aneuryzmata a subarachnoidální krvácaní. Mladá Fronta 2017.

Greenberg M. S.: Handbook of Neurosurgery. 9th edition. New York: Thieme Medical Publishers, 2019. 

 

Organizačné pokyny: 

- Praktické cvičenia začínajú 08:30.
Prosím čakajte na svojho vyučujúceho pri schodisku na 6. poschodí nemocnice Kramáre.
- Požadovaná dochádzka 100% 
- nahradenie stáží možné s iným krúžkom po predošlej dohode s vyučujúcim, vo výnimočných prípadoch možná náhrada praktického cvičenia formou písomnej práce. 

 

Prípadné konzultácie ohľadom štátnicových otázok je možné realizovať formou mailovej komunikácie cestou sekretariátu neurochirurgia@kr.unb.sk, neurochirurgia.sekretariat@kr.unb.sk.

K dispozícii sú Vám aj zamestnanci našej kliniky: 

doc. MUDr. Andrej Šteňo PhD., MPH
prof. MUDr. Viktor Matejčík,CSc.,
prof. MUDr. Juraj Šteňo DrSc.
MUDr. Juraj Mišovič PhD.
MUDr. Martin Novotný, PhD., MPH, 
MUDr. Juraj Klepoch,
MUDr. Dávid Toma, toma7uniba.sk 
MUDr. Veronika Babková, veronika.babkovakr.unb.sk 
MUDr. Paulína Ondrušová, ondrusova53uniba.sk 
MUDr. Ján Buvala, buvala3uniba.sk 
MUDr. Bernadeta Hrebeňárová, hrebenarova6uniba.sk 

 

 

Informácie pre študentov/Information for students

Rozvrhy:

Rozvrhy 2023/2024 (praktické cvičenia, prednášky, semináre, štátnice)

Otázky na skúšky: 

Otázky na skúšku z chirurgie 5.ročník 

CHIRURGIA - štátnicové otázky aktualiz. 2022

Sylaby: 

SYLABY NEUROCHIRURGIE.doc

Obsah praktickej výuky

 

Linky na online prednášky a stáže: (prístupné po prihlásení do microsoft stream pre študentov 4. 5. a 6. ročníka) 


5.ročník stáže: 

História, Zobrazovacie metódy v NCH, vyšetrenie pacientov s NCH diagnózami

Stereotaxia

Nádorové Ochorenia v NCH

 

6. ročník stáže:

Kraniocerebrálne poranenia 

Poranenia chrbtice, miechy a periférnych nervov

Zápalové ochorenia v neurochirurgii

Vrodené vývojové vady v NCH

Chirurgia bolesti 

 

Prednášky 5.ročník:

Princípy chirurgie nervového systému., Nádory mozgu - prof. Šteňo 

Úrazy hlavy - prof. Matejčík

Chirurgia periférnych nervov., Zápalové ochorenia v neurochirurgii - prof. Matejčík

Cievna neurochirurgia., Chirurgia chrbtice a miechy - prof. Šteňo 

Vrodené vývojové vady v neurochirurgii., Funkčná a stereotaktická neurochirurgia -prof. Šteňo

 

Prednášky ZL 4.ročník

Nádory mozgu - doc. MUDr. Andrej Šteňo PhD., MPH 18.11.2021 part 1

Nádory mozgu - doc. MUDr. Andrej Šteňo PhD., MPH 18.11.2021 part 2

 Patofzyiologia transtentoriálnej herniácie, edém mozgu a jeho typy. doc. MUDr. Andrej Šteňo PhD., 02.03.2022

 

Kraniocerebrálne poranenia - prof. Matejčík 09.03.2022

Stereotaktické operácie - prof. Matejčík 09.03.2022