Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Doktorské štúdium

Všetky informácie o štúdiu sú dostupné až po prihlásení TU.

Heslo je rovnaké ako do AIS2.