Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Doktorské štúdium

Akademický informačný systém

Všetky administratívne úkony spojené so študijnou agendou sa realizujú prostredníctvom Akademického informačného systému AIS2.
Študenti sa cez AIS2 prihlasujú na hodnotenie predmetu a sledujú celé svoje štúdium.
Učitelia vypisujú termíny hodnotenia jednotlivých predmetov, ako aj zapisujú hodnotenia absolvovaných predmetov výučby priamo do systému.

Prihlásenie do AIS2

Príručka pre študentov podrobne popisuje prihlásenie na hodnotenie predmetu 

Príručka pre učiteľov popisuje: vypísanie termínu hodnotenia, hodnotenie predmetu po skúške

Všetky príručky sú na stránke: https://moja.uniba.sk

Upozornenie: AiS2 je intranetovská/internetovská aplikácia, do ktorej sa pristupuje prostredníctvom klasického internetovského prehliadača. Oficiálne sú podporované prehliadače:
MS Internet Explorer ver. 8 a vyššie
Mozilla Firefox 4 a vyššie. 

Používatelia AIS2 získajú svoje zabudnuté heslo, prípadne nové heslo u správcu hesiel.

Správca hesiel študentov:
Mária Goliašová
e-mail: maria.goliasovafmed.uniba.sk
tel: 59357 499,  č. dverí: 13

Správca hesiel zamestnancov:
Oľga Kročková
e-mail: olga.krockovafmed.uniba.sk
tel: 59357 222

Fakultný správca AIS2:
RNDr. Magdaléna Horváthová
e-mail: magdalena.horvathovafmed.uniba.sk
tel: 59357 695