Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Doktorské štúdium

Všetky informácie o štúdiu sú dostupné až po prihlásení TU.

Heslo je rovnaké ako do AIS2.

Informácia o výučbe v letnom semestri akademického roka 2022/2023:

Prednášky v 1. ročníku sa budú konať prezenčne, pričom budú umiestnené aj na internete.

- Prednášky od 2. ročníka sa budú konať hybridnou formou (t.j. prezenčne alebo online), podľa rozhodnutia prednostu pracoviska. Podrobné informácie o výučbe nájdete na webovej stránke príslušného pracoviska.

- Praktická výučba bude prebiehať prezenčne.