Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Doktorské štúdium

Všetky informácie o štúdiu sú dostupné až po prihlásení TU.

Heslo je rovnaké ako do AIS2.

 

UPOZORNENIE PRE ŠTUDENTOV

Študijné oddelenie bude v akademickom roku 2020/2021 vzhľadom na epidemiologickú situáciu až do odvolania možné kontaktovať výlučne e-mailom alebo telefonicky.

 

UPOZORNENIE ŠTUDENTOM O CESTOVANÍ DO ZAHRANIČIA

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vedenie Lekárskej fakulty UK zakazuje študentom cestovanie do zahraničia, najmä do tzv. rizikových krajín a rizikových regiónov (sú špecifikované na www.uvzsr.sk a www.mzv.sk). Pokiaľ študent tento zákaz vedenia Lekárskej fakulty UK nedodrží, po návrate z týchto oblastí:

  • je povinný nastúpiť do domácej izolácie - karantény,
  • pokiaľ má príznaky, je povinný absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie (na test sa prihlási cez www.korona.gov.sk),
  • pokiaľ má bezpríznakový priebeh, jeho domáca izolácia končí desiatym dňom.

Informáciu o izolácii poskytne bezodkladne:
· pracovisku fakulty (ústavu alebo klinike), kde mal mať v čase izolácie výučbu,
· súčasne e-mailom na adresu covidfmed.uniba.sk.

Upozorňujeme, že neúčasť na výučbe nebude ospravedlnená a študent bude nútený si ju nahradiť v náhradnom termíne podľa možností a podmienok jednotlivých ústavov alebo kliník. Zároveň oznamujeme, že takéto nezodpovedné konanie bude brané ako porušenie disciplíny.

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
prodekan LF UK