Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Doktorské štúdium

Všetky informácie o štúdiu sú dostupné až po prihlásení: PRIHLÁSENIE

Heslo je rovnaké ako do AIS2.

Informácia o výučbe

PREDNÁŠKY
1. ročník
- budú prezenčnou formou
2. - 6. ročník - budú kombinovanou formou (t.j. prezenčne aj online), podľa rozhodnutia prednostu pracoviska. Online forma musí byť interaktívna v režime ”real time”, aby mohla prebiehať diskusia.
Podrobné informácie o výučbe nájdete na webovej stránke príslušného pracoviska.

PRAKTICKÁ VÝUČBA bude prebiehať prezenčnou formou.