Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB

Prednášky 5. ročník: Maxilofaciálna chirurgia - Letný semester 2022/2023

Poslucháreň Heydukova - 14:30

 

5.4.2023

Úvod do maxilofaciálnej onkológie

Prednášajúci: MDDr. Marek Soviš

 

12.4.2023

Prekancerózne lézie v maxilofaciálnej oblasti

Prednášajúci: MUDr. Ivana Vidová

 

19.4.2023

Benígne nádory v maxilofaciálnej oblasti

Prednášajúci: MUDr. Kristián Šimko

 

26.4.2023

Malígne nádory v maxilofaciálnej oblasti

Prednášajúci: MDDr. Branislav Gális, PhD.

 

3.5.2023

Chirurgická liečba nádorov hlavy a krku

Prednášajúci: doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

 

 

4th Year - Oral Surgery Exam

Dates of the Exam:

(Test + oral exam)

 

Pre-terms:

17.5.2023 Wednesday - 8:00

19.5.2023 Friday - 8:00

 

Regular terms:

24.5.2023 Wednesday - 8:00

31.5.2023 Wednesday - 8:00

Rozpis a náplň praktických cvičení na Klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie UNB Ružinov

Všeobecné sylaby prednášok a praktických cvičení pre 3. ročník

Všeobecné sylaby prednášok a praktických cvičení pre 4. ročník

Všeobecné sylaby prednášok a praktických cvičení pre 5. ročník

Všeobecné sylaby prednášok a praktických cvičení pre 6. ročník

Otázky na skúšku z dentoalveolárnej chirurgie 4. ročník v študíjnom odbore "zubné lekárstvo"

Otázky z predmetu Orálna a Maxilofaciálna chirurgia na ústnu časť štátnej skúšky