Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. onkologická klinika LF UK a NOÚ

Štúdijné materiály - 6. ročník - počas prerušenia prezenčnej výučby!

Súbor prednášok / study materials

 

 

INFORMÁCIE PRE MEDIKOV

Začiatok stáží:  8.00h
Seminár: 12.00h     (ak nie je určené inak)

Kľúče od seminárnej miestnosti sú na sekretariáte prednostu kliniky u pani Koišovej (3.posch). Po opustení miestnosti prosím odovzdať kľúče späť na sekretariát.

Nahrádzanie stáží len po dohovore s prednostom kliniky. Osobné veci si medici uložia pred začiatkom stáží  v seminárnej miestnosti.

V prípade nejasností kontaktujte prof.Mega (int.D odd. 3-poschodie) alebo Doc. Drgoňu (int.C odd. 4.poschodie)

Medici si na stáže donesú plášť, fonendoskop, prezúvky (leukopenickí pacienti !)

Začiatok stáže je o 8.00h koniec o 13.30h.

 

Program stáží

Pondelok

8.00 – 8.30                            Vstupný test (onkologická propedeutika)
8.30 – 12.00h                        Stáž na oddelení
12.00 - 13.30h                       Seminár - 3.poschodie

                                              Prekancerózy. Onkologické emergencie

                                              Klinicky závažné malignity

                                              MUDr. P. Palacka, PhD  

                                              MUDr. K. Rejleková, PhD.

                                              MUDr. Š. Porsok, PhD

                                               prof.MUDr. M. Mego, DrSc.

Utorok

8.00 - 12.00h                         Stáž na oddelení
12.00 - 13.00h                       Seminár - 3.poschodie

                                               Uvod do onkológie, Vybrané malignity

                                                MUDr. M. Chovanec, PhD

                                                MUDr.J.Obertová, PhD

                                                prof.MUDr. M. Mego, DrSc.

Streda

8.00 - 12.00h                         Stáž na oddelení
12.00 - 13.00h                       Seminár - 3.poschodie

                                              Lymfómy. Leukémie.

                                                Doc. MUDr. Ľ. Drgoňa, CSc.

                                                MUDr. I. Oravcová, PhD


13.00 – 13.30h                        Výstupný test 

Začiatok stáže je o 8.00h koniec o 13.30h.
Medici si na stáže donesú plášť, fonendoskop, prezúvky (leukopenickí pacienti !)

Spoločensky závažné malignity

Dátum

  Názov seminára

  Prednášajúci

20.2.2020

  Úvod do onkológie

  Prof.Mego

27.2.2020

  Genitourinárne malignity

  Prof.Mego

5.3.2020

  Nádory hlavy a krku, Ca e loco ignoto

  Dr.Obertová

12.3.2020

  Nádory pľúc

  Doc.Chovanec

19.3.2020

  Gynekologické malignity

  Dr.Palacka

26.3.2020

  Toxicita  onkologickej liečby a emergencie

  Dr.Rejleková

2.4.2020

  Paliatívna starostlivosť

  Dr.Škripeková

9.4.2020

  Veľká noc

 

16.4.2020

  Nádory GITu

  Dr.Porsok

23.4.2020

  Nádory prsníka

  Doc.Chovanec

14.5 2020

  Lymfoproliferatívne malignity

  Doc.Drgoňa

21.5.2020

  Melanóm a voľná téma

  Doc.Chovanec