Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. onkologická klinika LF UK a NOÚ

Štúdijné materiály - 6. ročník - počas prerušenia prezenčnej výučby!

Súbor prednášok / study materials

 

 

INFORMÁCIE PRE MEDIKOV

Začiatok stáží:  8.00h
Seminár: 12.00h     (ak nie je určené inak)

Kľúče od seminárnej miestnosti sú na sekretariáte prednostu kliniky u pani Koišovej (3.posch). Po opustení miestnosti prosím odovzdať kľúče späť na sekretariát.

Nahrádzanie stáží len po dohovore s prednostom kliniky. Osobné veci si medici uložia pred začiatkom stáží  v seminárnej miestnosti.

V prípade nejasností kontaktujte prof.Mega (int.D odd. 3-poschodie) alebo Doc. Drgoňu (int.C odd. 4.poschodie)

Medici si na stáže donesú plášť, fonendoskop, prezúvky (leukopenickí pacienti !)

Začiatok stáže je o 8.00h koniec o 13.30h.

 

Program stáží

Pondelok

8.00 – 8.30                            Vstupný test (onkologická propedeutika)
8.30 – 12.00h                        Stáž na oddelení
12.00 - 13.30h                       Seminár - 3.poschodie

                                              Prekancerózy. Onkologické emergencie

                                              Klinicky závažné malignity

                                              MUDr. P. Palacka, PhD  

                                              MUDr. K. Rejleková, PhD.

                                              MUDr. Š. Porsok, PhD

                                               prof.MUDr. M. Mego, DrSc.

Utorok

8.00 - 12.00h                         Stáž na oddelení
12.00 - 13.00h                       Seminár - 3.poschodie

                                               Uvod do onkológie, Vybrané malignity

                                                MUDr. M. Chovanec, PhD

                                                MUDr.J.Obertová, PhD

                                                prof.MUDr. M. Mego, DrSc.

Streda

8.00 - 12.00h                         Stáž na oddelení
12.00 - 13.00h                       Seminár - 3.poschodie

                                              Lymfómy. Leukémie.

                                                Doc. MUDr. Ľ. Drgoňa, CSc.

                                                MUDr. I. Oravcová, PhD


13.00 – 13.30h                        Výstupný test 

Začiatok stáže je o 8.00h koniec o 13.30h.
Medici si na stáže donesú plášť, fonendoskop, prezúvky (leukopenickí pacienti !)

Spoločensky závažné malignity

 

Dátum

  Názov seminára

  Prednášajúci

17.2.2022

  Úvod do onkológie

  Prof.Mego

24.2.2022

  Genitourinárne malignity

  Prof.Mego

3.3.2022

  Nádory hlavy a krku, Nádory neznámeho origa

  Dr.Obertová

10.3.2022

  Nádory pľúc

  Doc.Chovanec

17.3.2022

  Gynekologické malignity

  Dr.Palacka

24.3.2022

  Toxicita  onkologickej liečby a emergencie

  Dr.Rejleková

31.3.2022

  Paliatívna starostlivosť

  Dr.Škripeková

7.4.2022

  Nádory GITu

  Dr.Porsok

14.4.2022

  Veľká noc

 

21.4.2022

  Nádory prsníka

  Doc.Chovanec

28.4 2022

  Lymfoproliferatívne malignity

  Doc.Drgoňa

5.5.2022

  Melanóm a voľná téma

  Doc.Chovanec