Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika pediatrickej urológie LF UK a NÚDCH Bratislava

Definícia a sylabus pediatrickej urológie pre študentov 5.ročníka

 Pediatrická urológia sa zaoberá diagnostikou, prevenciou, liečbou (chirurgickou aj ne-chirurgickou) ako aj rehabilitáciou vrodených a získaných ochorení, malformácií a funkčných porúch močovej a pohlavnej sústavy u detí a dospievajúcich. V neposlednom rade je úlohou detskej urológie podpora zdravia urogenitálneho systému u detí.
Princípy diagnostiky močových ciest
-          Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie dieťaťa v rôznom veku
-          Sprievodné klinické príznaky pri anomáliách močových ciest
-          Rozbor moču (Stix, mikroskopický, chemický, kultúra)
Zobrazovanie močových ciest
               Ultrazvuk, farebný Doppler: teória, možnosti a obmedzenia
               Lúče X: princíp ochrany, urografia, cystografia, video-urodynamika
               Kontrastné látky: princípy, indikácie a kontraindikácie
               Počítačová tomografia (princípy, interpretácia, možnosti, obmedzenia)
               Magnetická rezonancia (prinicípy, interpretácia, možnosti, obmedzenia)
Zobrazenie močových ciest pomocou rádioizotopov
               Statická zobrazovacie: DMSA
               Dynamické zobrazovanie: DTPA, MAG-3
Neinvazívna diagnostika dolných močových ciest
               Uroflowmetria (princípy, metódy, interpretácia)
               Elektromyografia (princípy, metódy, interpretácia)
Invazívne diagnostika dolných močových ciest
               Antegrádního a retrográdna cystografii (technika, interpretácia)
               Video-urodynamické štúdie (technika, interpretácia)
               Cystometrie 
Anomálie obličiek a horných močových ciest - Diagnostika , manžment, možnosti liečby ,chirurgia, chirurgické techniky:
               Prenatálna hydronefróza a súvisiace problémy ( pľúcna hypoplázia )
               Agenéza obličky
               Hypoplázia obličky
               Renálna dysplázia (multicystická dysplázia obličiek, cystická dysplázia pri obštrukcii)
               Renálna duplikácia : neúplná
               Syndróm polycystických infantilných a dospelých obličiek
               Podkovovitá oblička
               Ektópia obličky
               Obštrukcia uretero – pelvickej junkcie
               Megakalykóza
               Ureterokéla ( intra a extravezikálna )
 Ektopický močovod
Anomálie dolných močových ciest - diagnostika, manažment, možnosti liečby, chirurgia, chirurgické techniky:
-          Patológie urachu
-          Komplex Exstrofia – Epispadia
-          Divertikel močového mechúra
-          Veziko - uretrálny reflux
-          Chlopňa zadnej uretry
-          Striktúry uretry
-          Zdvojenie močovej trubice
-          Divertikel močovej trubice
-          Prolaps meatu
-          Anomálie urogenitálneho sinu
-          Kloakálne anomálie 
Anomálie horných a dolných močových ciest 
-          Prune-Belly syndróm 
Anomálie penisu - diagnostika, manažment, liečebné možnosti, chirurgická liečba, chirurgické techniky:
-          Hypospádia
-          Phimóza (lichen sclerosus)
-          Epispádia
-          Vnorený penis
-          Mikropenis
Anomálie semenníkov a miešku - diagnostika, manažment, liečebné možnosti, chirurgická liečba, chirurgické techniky:
               Nezostúpenie semenníka (kryptorchizmus, ektópia, migrujúce)
o   Anorchismus, polyorchia
o   Hydrokéla, prietrž
o   Varikokéla
o    Spermatokéla
               Problémy sexuálnej diferenciácie
               Embryológia a fyziológie pohlavného diferenciácie
               Hermafroditizmus, ženský a mužský pseudohermafroditizmus
               Zmiešaná gonadálna dysgenéza
               Chromozomálne abnormality
Funkčné poruchy dolných močových ciest
               Normálne anatómie a fyziológie
               Klasifikácia funkčných porúch
               Derivácie moču - techniky
               Non - neurogénne poruchy funkcie
               Neurogénne poruchy funkcie: konzervatívna liečba, augmentácie močového mechúra
Primárna monosymptomatická nočná enuréza
               Patofyziológia
               Možnosti liečby
Urgentné stavy v detskej urológii
               Infekčné problémy horných močových ciest (pyelonefritída, absces obličky)
               Neinfekčné problémy obličiek (trauma, renálna žilová trombóza)
               Trauma močovodu
               Obličková kolika (akútna obštrukcia horných močových ciest)
               Retencia moču
               Torzia testis
               Torzia apendix testis
               Inkarcerovaná hernia
               Testikulárna ruptúra
               Orchitída
               Epididymitída
               Parafimóza
               Priapizmus
               Trauma penisu a miešku
               Trauma močového mechúra (intra a extra – peritoneálna ruptúra
               Trauma močovej trubice
               Trauma ženského pohlavného ústrojenstva
               Infekcia ženského pohlavného ústrojenstva (vulvovaginitída, cudzie teleso)
               Akútna hydro- a haematocoele
               Idiopatický skrotálny edém

 

Onkológia v pediatrickej urológii - diagnostika , manažment, možnosti liečby, chirurgické techniky :
               Wilms tumor
               Neuroblastóm
               Rabdomyosarkom
               Testikulárne nádory ( Leydigových buniek , žĺtkový vačok , leukémia )
               Hypernefróm
               Feochromocytóm

 

 

Distenčná výučba na našej klinike

Vážení študenti. 

V súčasnosti je umožnené absolvovať praktické cvičenia na našej klinike prezenčnou formou. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na olli.novotnagmail.com.

Vrodené chyby urogenitálneho systému u detí

Distance learning on Department of pediatric urology

Dear students,

Due to current epidemiological situation, practical education on our department is being interrupted until further notice. In that case distance learning is being placed instead.

During this period of time there will be uploaded teaching materials on our website. Our teachers are open to your questions via email.

Information about final exams will also take place here, so please make sure check it on regular base.

Pediatric urological emergencies - traumatical