Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Rozvrhy

Študijný program biomedicínska fyzika

Akademický rok 2022/2023   

Zimný semester       Letný semester
1. rok1. rok
2. rok2. rok
3. rok3. rok
1.rok magisterské štúdium

Študijný program všeobecné lekárstvo

Akademický rok 2022/2023   

(Pred začiatkom výučby si skontrolujte aktuálnosť rozvrhu)

Zimný semester    Letný semester      
1. rok1. rok
2. rok2. rok
3. rok3. rok
3. rok - stáže3. rok - stáže
4. rok4. rok
4. rok - stáže4. rok - stáže
5. rok
5. rok
5. rok - stáže
5. rok - stáže
6. rok - spoločný rozvrh pre oba semestre

Rozpis výučby Ústavu lekárskej terminológie a cudzích jazykov (anglický jazyk, latinská lekárska terminológia, slovenský jazyk pre zahraničných študentov) - rozvrhy

Každý študent je povinný si z povinne voliteľných predmetov  vybrať  vo 4. ročníku jeden predmet v zimnom a jeden predmet v letnom semestri. Študenti v 5. ročníku si vyberú jeden predmet v zimnom alebo v letnom semestri. 
Účasť na výučbe tohto predmetu a vykonanie skúšky t.j. získanie kreditov je jednou z podmienok pre postup do vyššieho ročníka.  Sylaby povinne voliteľných predmetov

Riadnym študentom 3. - 6. ročníka ponúkame možnosť voľby nepovinného predmetu podľa svojich individuálnych záujmov. Štúdium nepovinne voliteľného predmetu trvá 1 semester v rozsahu 24 hodín prednášok.  Podmienkou výberu nepovinne voliteľného predmetu je absolvovanie základov predmetu v rámci povinnej výučby. Sylaby nepovinne voliteľných predmetov

Študijný program zubné lekárstvo

Akademický rok 2022/2023 

(Pred začiatkom výučby si skontrolujte aktuálnosť rozvrhu) 

Zimný semesterLetný semester
1. rok1. rok
2. rok2. rok
3. rok3. rok
3. rok - stáže3. rok - stáže
4. rok4. rok
4. rok - stáže4. rok - stáže
5. rok5. rok
5. rok - stáže5. rok - stáže
6. rok6. rok
6. rok - stáže6. rok - stáže

Rozpis výučby Ústavu lekárskej terminológie a cudzích jazykov (anglický jazyk, latinská lekárska terminológia, slovenský jazyk pre zahraničných študentov) - rozvrhy

Každý študent 3. ročníka je povinný si v ZS vybrať jeden predmet z povinne voliteľných predmetov  a zapísať si ho do výkazu o štúdiu na VŠ (index). Sylaby povinne voliteľných predmetov.
Účasť na výučbe tohto predmetu a vykonanie skúšky t.j. získanie kreditov je jednou z podmienok pre postup do vyššieho ročníka.