Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Rozvrhy

Študijný program biomedicínska fyzika

Akademický rok 2023/2024   

Zimný semester       Letný semesterMagisterské
1. rok1. rok1. rok
2. rok2. rok
3. rok3. rok

Študijný program všeobecné lekárstvo

Akademický rok 2023/2024   

(Pred začiatkom výučby si skontrolujte aktuálnosť rozvrhu)

Zimný semester    Letný semester      
1. rok1. rok
2. rok2. rok
3. rok3. rok
3. rok - stáže3. rok - stáže
4. rok4. rok
4. rok - stáže4. rok - stáže
5. rok
5. rok
5. rok - stáže
5. rok - stáže
6. rok - spoločný rozvrh pre oba semestre

Rozpis výučby Ústavu lekárskej terminológie a cudzích jazykov (anglický jazyk, latinská lekárska terminológia, slovenský jazyk pre zahraničných študentov) - po prihlásení sa do Zóny pre študentov - rozvrhy

Výučba predmetu Telesná výchova - individuálne na Ústave telesnej výchovy a športu, info na web stránke ÚTV

<output>Špitálska 24, Bratislava 813 72, tel. 90119 367Špitálska 24</output>

Každý študent je povinný si z povinne voliteľných predmetov  vybrať  vo 4. ročníku jeden predmet v zimnom a jeden predmet v letnom semestri. Študenti v 5. ročníku si vyberú jeden predmet v zimnom alebo v letnom semestri. 
Účasť na výučbe tohto predmetu a vykonanie skúšky t.j. získanie kreditov je jednou z podmienok pre postup do vyššieho ročníka.  Povinne voliteľné predmety

Riadnym študentom 3. - 6. ročníka ponúkame možnosť voľby nepovinného predmetu podľa svojich individuálnych záujmov. Štúdium nepovinne voliteľného predmetu trvá 1 semester v rozsahu 24 hodín prednášok.  Podmienkou výberu nepovinne voliteľného predmetu je absolvovanie základov predmetu v rámci povinnej výučby. Sylaby nepovinne voliteľných predmetov

Študijný program zubné lekárstvo

Akademický rok 2023/2024 

(Pred začiatkom výučby si skontrolujte aktuálnosť rozvrhu) 

Zimný semesterLetný semester
1. rok1. rok
2. rok2. rok
3. rok3. rok
3. rok - stáže3. rok - stáže
4. rok4. rok
4. rok - stáže4. rok - stáže
5. rok5. rok
5. rok - stáže5. rok - stáže
6. rok6. rok
6. rok - stáže6. rok - stáže

Rozpis výučby Ústavu lekárskej terminológie a cudzích jazykov (anglický jazyk, latinská lekárska terminológia, slovenský jazyk pre zahraničných študentov) - po prihlásení sa do Zóny pre študentov - rozvrhy

Výučba predmetu Telesná výchova - individuálne na Ústave telesnej výchovy a športu, info na web stránke ÚTV

Každý študent 3. ročníka je povinný si v ZS vybrať jeden predmet z povinne voliteľných predmetov.  Povinne voliteľné predmety
Účasť na výučbe tohto predmetu a vykonanie skúšky t.j. získanie kreditov je jednou z podmienok pre postup do vyššieho ročníka.