Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študijné oddelenie

Vedúca

Mgr. Katarína Mazancová
        tel.: +4212 90119 462, č. dverí 5
        e-mail: katarina.mazancovafmed.uniba.sk

Referát štúdia v slovenskom jazyku

Vedúca: Mária Petríková
        (referentka pre 3. a 6. ročník VL, ZL)      
        tel.: +4212 90119 864, č. dverí 34
        e-mail: maria.petrikovafmed.uniba.sk

Mgr. Mária Kianičková (referentka pre 2. a 5. ročník VL, ZL)
        tel.: +4212 90119 460, č. dverí 34
        e-mail: maria.kianickovafmed.uniba.sk

Mgr. Jana Kubinová (referentka pre 1. a 4. ročník VL, ZL)
        e-mail: jana.kubinovafmed.uniba.sk
        tel.: +4212 90119 469, č. dverí 34

Referát pre prijímacie konanie:
Ing. Lucia Magdolenová
        tel.: +4212 90119 677, č. dverí 28    
        e-mail: lucia.magdolenovafmed.uniba.sk

Bc. Michaela Jašicová Reismüllerová
       tel. +4212 90119 865, č.dverí 28
       e-mail: michaela.reismullerovafmed.uniba.sk

Referát štúdia v anglickom jazyku

Vedúci: Bc. Peter Ševčík
        (referent pre 1. - 6. ročník DEN)
        tel.: +4212 90119 866, č. dverí 5
        e-mail: peter.sevcik@fmed.uniba.sk

Mgr. Timea Zubáková (referentka pre 2., 4. a 6. ročník GM)
        tel.: +4212 90119 863, č. dverí 5
        e-mail: timea.zubakovafmed.uniba.sk   

Mgr. Miroslava Cviková (referentka pre 1., 3. a 5. ročník GM)
        tel: +4212 90119 255, č. dverí 5
        e-mail: miroslava.cvikova@fmed.uniba.sk

Referát pre prijímacie konanie EN:
Magdaléna Kubíková       
        tel.: +4212 90119 862, č. dverí 5        
        e-mail: magdalena.kubikovafmed.uniba.sk

Referát sociálnej starostlivosti o študentov

Mgr. Mária Goliašová
        tel.: +4212 90119 499, č. dverí 24
        e-mail: maria.goliasovafmed.uniba.sk

Fakultný správca AIS

Mgr. Veronika Važanová
        tel.: +4212 90119 695, č. dverí 27
        e-mail: veronika.vazanovafmed.uniba.sk