Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študijné oddelenie

Vedúca

PhDr. Jana Palenčárová
       
tel.: 59357 471
        fax: 59357 678, č. dverí 23
        e-mail: jana.palencarovafmed.uniba.sk

Zamestnanci

Mgr. Mária Kianičková (referentka pre 1. a 4. ročník VL, ZL)
        tel.: 59357 469, č. dverí 23
        e-mail: maria.kianickovafmed.uniba.sk

Mária Petríková (referentka pre 3. a 6. ročník VL, ZL)
        tel.: 59357 469, č. dverí 23
        e-mail: maria.petrikovafmed.uniba.sk

Eva Poživencová (referentka pre 2. a 5. ročník VL, ZL)
        tel.: 59357 460, č. dverí 23
        e-mail: eva.pozivencovafmed.uniba.sk

RNDr. Magdaléna Horváthová
        tel.: 59357 695, č. dverí 19a
        e-mail: magdalena.horvathovafmed.uniba.sk   

Ing. Lucia Magdolenová
        tel.: 59357 677, č. dverí 19b  
        e-mail: lucia.magdolenovafmed.uniba.sk

Marta Sýkorová
        tel.: 59357 677, č. dverí 19b
        e-mail: marta.sykorovafmed.uniba.sk

Referát pre zahraničných študentov

Vedúca: Mgr. Katarína Mazancová (referentka pre 1. - 6. ročník DEN)
        tel.: 59357 462, č. dverí 4
        e-mail: katarina.mazancovafmed.uniba.sk

Mgr. Anna Bilčíková (referentka pre 1., 3. a 5. ročník GM)
        tel.: 59357 225, č. dverí 4  
        e-mail: anna.bilcikovafmed.uniba.sk

Mgr. Timea Zubáková (referentka pre 2., 4. a 6. ročník GM)
        tel.: 59357 225, č. dverí 4  
        e-mail: timea.zubakovafmed.uniba.sk

Jana Společníková
        tel.: 59357 225, č. dverí 4  
        e-mail: jana.spolecnikovafmed.uniba.sk

Referát sociálnej starostlivosti o študentov

Mária Goliašová
        tel.: 59357 499, č. dverí 13
        e-mail: maria.goliasovafmed.uniba.sk