Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študijné oddelenie

Vedúca

PhDr. Jana Palenčárová
       
tel.: 90119 471, č. dverí 34
        e-mail: jana.palencarovafmed.uniba.sk

Zamestnanci

PhDr. Romana Culková (referentka pre 2. a 5. ročník VL, ZL)
        tel.: 90119 469, č. dverí 34
        e-mail: romana.culkova@fmed.uniba.sk

Mária Petríková (referentka pre 1. a 4. ročník VL, ZL)
        tel.: 90119 864, č. dverí 34
        e-mail: maria.petrikovafmed.uniba.sk

Mgr. Veronika Važanová (referentka pre 3. a 6. ročník VL, ZL)
        tel.: 90119 460, č. dverí 34
        e-mail: veronika.vazanova@fmed.uniba.sk

RNDr. Magdaléna Horváthová
        tel.: 90119 695, č. dverí 27
        e-mail: magdalena.horvathovafmed.uniba.sk   

Ing. Lucia Magdolenová (referentka pre prijímacie konanie)
        tel.: 90119 677, č. dverí 28 
        e-mail: lucia.magdolenovafmed.uniba.sk

Bc. Michaela Jašicová Reismüllerová
       tel. 90119 865, č.dverí 28
       e-mail: michaela.reismullerovafmed.uniba.sk

Referát pre zahraničných študentov

Vedúca: Mgr. Katarína Mazancová (referentka pre 1. - 6. ročník DEN)
        tel.: 90119 462, č. dverí 5
        e-mail: katarina.mazancovafmed.uniba.sk

Mgr. Timea Zubáková (referentka pre 2., 4. a 6. ročník GM)
        tel.: 90119 863, č. dverí 5
        e-mail: timea.zubakovafmed.uniba.sk   

Silvia Zemková (referentka pre 1., 3. a 5. ročník GM)
       tel.: 90119 255, č. dverí 5
       e-mail: silvia.zemkovafmed.uniba.sk

Bc. Jana Společníková (referentka pre prijímacie konanie EN)
        tel.: 90119 862, č. dverí 5 
        e-mail: jana.spolecnikovafmed.uniba.sk

Referát sociálnej starostlivosti o študentov

Mgr. Mária Goliašová
        tel.: 90119 499, č. dverí 24
        e-mail: maria.goliasovafmed.uniba.sk