Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Harmonogram štúdia

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2023/2024

Zimný semester

Výučba

od  11.09.2023

do  15.12.2023

Skúškové obdobie

od  02.01.2024

do  16.02.2024

Predtermíny

od  04.12.2023

do  15.12.2023

Letný semester

Výučba

od  19.02.2024

do 24.05.2024

Skúškové obdobie

od  27.05.2024

do  28.06.2024

Predtermíny

od  13.05.2024

do  24.05.2024

Skúšky, štátne skúšky -
opravný a náhradný termín

od  19.08.2024

do  30.08.2024

Diplomové práce

Odovzdanie diplomových prác

do  15.10.2023

Obhajoby diplomových prác

od 06.11.2023

do 15.12.2023

Upozornenie: Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predošlom akademickom roku!

 

Začiatok výučby730 hod.
Začiatok cvičení730 hod.
Trvanie stáží830*hod. - 1320hod.

V semestri je 14 výučbových týždňov.
Výučbová hodina trvá 50 minút, po nej nasleduje 10 minútová prestávka.

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2024/2025

Zimný semester

Výučba

od  16.09.2024

do  20.12.2024

Skúškové obdobie

od  02.01.2025

do  14.02.2025

Predtermíny

od  09.12.2024

do  20.12.2024

Letný semester

Výučba

od  17.02.2025

do  23.05.2025

Skúškové obdobie

od  26.05.2025

do  11.07.2025

Predtermíny

od  12.05.2025

do  23.05.2025

Skúšky – opravný termín

od  18.08.2025

do  22.08.2025

Štátne skúšky - opravný a náhradný termín

od  18.08.2025

do  31.08.2025

Diplomové práce

Odovzdanie diplomových prác

do  20.10.2024

Obhajoby diplomových prác

od  11.11.2024

do  20.12.2024


Upozornenie: Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predošlom akademickom roku!

Začiatok výučby730 hod.
Začiatok cvičení730 hod.
Trvanie stáží5 hodín - začiatok stanoví pracovisko (napr. 830 - 1320hod.)

V semestri je 14 výučbových týždňov.
Výučbová hodina trvá 50 minút, po nej nasleduje 10 minútová prestávka.