Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Harmonogram štúdia

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2022/2023

Zimný semester

 

 

Výučba

od 12.09.2022

do 16.12.2022

Skúškové obdobie

od 02.01.2023 

do 10.02.2023

Predtermíny

od 05.12.2022

do 16.12.2022

Letný semester

 

 

Výučba

od 13.02.2023

do 19.05.2023

Skúškové obdobie

od 22.05.2023

do 30.06.2023 

Predtermíny          

od 09.05.2023

do 19.05.2023

Skúšky, štátne skúšky -  opravný a náhradný termín

od 21.08.2023

do 31.08.2023

Študijný program všeobecné lekárstvo

 

 

Odovzdanie diplomových prác

 

do 15.01.2023

Obhajoby diplomových prác

od 06.02.2023

do 17.03.2023

Študijný program zubné lekárstvo

 

 

Odovzdanie diplomových prác

 

do 09.10.2022

Obhajoby diplomových prác

od 16.11.2022

do 30.11.2022

 Upozornenie: Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predošlom akademickom roku!

 

Začiatok výučby730 hod.
Začiatok cvičení730 hod.
Trvanie stáží830*hod. - 1320hod.

V semestri je 14 výučbových týždňov.
Výučbová hodina trvá 50 minút, po nej nasleduje 10 minútová prestávka.

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2023/2024

Zimný semester

Výučba

od  11.09.2023

do  15.12.2023

Skúškové obdobie

od  02.01.2024

do  16.02.2024

Predtermíny

od  04.12.2023

do  15.12.2023

Letný semester

Výučba

od  19.02.2024

do 24.05.2024

Skúškové obdobie

od  27.05.2024

do  28.06.2024

Predtermíny

od  13.05.2024

do  24.05.2024

Skúšky, štátne skúšky -
opravný a náhradný termín

od  19.08.2024

do  30.08.2024

Diplomové práce

Odovzdanie diplomových prác

do  15.10.2023

Obhajoby diplomových prác

od 06.11.2023

do 15.12.2023

Upozornenie: Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predošlom akademickom roku!

 

Začiatok výučby730 hod.
Začiatok cvičení730 hod.
Trvanie stáží830*hod. - 1320hod.

V semestri je 14 výučbových týždňov.
Výučbová hodina trvá 50 minút, po nej nasleduje 10 minútová prestávka.