Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Harmonogram štúdia

Harmonogram výučby

Začiatok výučby730 hod.
Začiatok cvičení730 hod.
Trvanie stáží830*hod. - 1320hod.

 Ak nie je v rozvrhu hodín pre príslušný rok  štúdia a program uvedené inak. V semestri je 14 výučbových týždňov (všeobecné lekárstvo 5. rok štúdia LS - 15 výučbových týždňov).
Výučbová hodina trvá 50 minút, po nej nasleduje 10 minútová prestávka.

*Chirurgické predmety začínajú o 700 hod.

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2022/2023

Zimný semester

 

 

Výučba

od 12.09.2022

do 16.12.2022

Skúškové obdobie

od 02.01.2023 

do 10.02.2023

Predtermíny

od 05.12.2022

do 16.12.2022

Letný semester

 

 

Výučba

od 13.02.2023

do 19.05.2023

Skúškové obdobie

od 22.05.2023

do 30.06.2023 

Predtermíny          

od 09.05.2023

do 19.05.2023

Skúšky, štátne skúšky -  opravný a náhradný termín

od 21.08.2023

do 31.08.2023

Študijný program všeobecné lekárstvo

 

 

Odovzdanie diplomových prác

 

do 15.01.2023

Obhajoby diplomových prác

od 06.02.2023

do 17.03.2023

Študijný program zubné lekárstvo

 

 

Odovzdanie diplomových prác

 

do 09.10.2022

Obhajoby diplomových prác

od 16.11.2022

do 30.11.2022

 Upozornenie: Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predošlom akademickom roku!