Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

V. interná klinika LF UK a UNB

Vitajte na webovej stránke V. internej kliniky LFUK a UNB. 


 

"Omnium artium medicina nobilissima est."

"Medicína je nepochybne najšľachetnejšie zo všetkých umení"

Hippokrates

 

"Dobrý lekár lieči chorobu;
výborný lekár lieči pacienta, ktorý má chorobu."

"The good physician treats the disease;
the great physician treats the patient who has the disease
"

Sir William Osler


Prednosta kliniky Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
Pohľad na Nemocnicu Ružinov
Pohľad na Nemocnicu Ružinov
Univerzita Komenského na Šafárikovom nám.
Nové teoretické ústavy LFUK na Sasinkovej ul.