Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. chirurgická klinika LF UK a UNB

Termíny zápočtov, praktickej skúšky a štátnicových skúšok

Prednášky 3.r, 4.r, 5.r Zubné lekárstvo

Zoznam prednášok pre letný semester ZL 2023

Prednášky 3. ročník ZL

Úvod do chirurgie

Náhle príhody brušné

Asepsa a antisepsa

Hojenie rán

Poruchy vnútorného prostredia, šok

Prednášky z KAIM LFUK a OUSA sú dostupné TU ( 1.- Sepsa, Mechanizmus vzniku a manažment, 2.- Základné princípy celkovej anestézie, lokálne anestetiká, typy blokád. Ambulantná anestézia a liečba bolestí, 3.- Kardiopulmonálna resuscutácia. Základy umelej pľúcnej ventilácie. Zásady prvej pomoci). 

Prednášky ZL 4. ročník

Chirurgická liečba štítnej žlazy 

Karcinóm paratyroidei

Krvácanie do GIT-u

Náhle príhody brušné

Prednášky z neurochirurgie sú dostupné TU

Zamestnanci kliniky LF UK

MUDr. Peter Levčík

II. chirurgická klinika,
asistent

MUDr. Martin Nemček

II. chirurgická klinika,
asistent