Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika geriatrie LF UK a UNB

Výučba LFUK realizovaná I. klinikou geriatrie LFUK a UN BA v letnom semestri ak. roka 2023/2024

Mesiac Deň Predmet Ročník Krúžok Stáže učí MUDr.
február 26 interná medicína 5 5 18 1 Dúbrava/Šuba
február 26 interná medicína 5 5 20 1 Dúbrava/Šuba
február 27 interná medicína 5 5 18 2 Dúbrava/Šuba
február 27 interná medicína 5 5 20 2 Dúbrava/Šuba
február 29 interná medicína 5 5 24 1 Dúbrava
marec 1 interná medicína 5 5 24 2 Dúbrava
marec 4 interná medicína 5 5 1 1 Dúbrava/Šuba
marec 5 interná medicína 5 5 1 2 Dúbrava
marec 5 interná medicína 5 5 19 1 Šuba
marec 6 interná medicína 5 5 19 2 Šuba
marec 7 interná medicína 5 5 4 1 Dúbrava/Bořucký
marec 8 interná medicína 5 5 4 2 Dúbrava
marec 13 interná medicína 5 5 2 1 Dúbrava/Šuba
marec 14 interná medicína 5 5 2 2 Dúbrava
marec 18 interná medicína 5 5 10 1 Šuba
marec 22 interná medicína 5 5 10 2 ??? Dúbrava
marec 25 interná medicína 5 5 22 1 Dúbrava/Šuba
marec 28 interná medicína 5 5 21 1 Dúbrava/Šuba
apríl 2 interná medicína 5 5 22 2 Dúbrava
apríl 3 interná medicína 5 5 14 1 Dúbrava/Bořucký
apríl 4 interná medicína 5 5 14 2 Dúbrava/Bořucký
apríl 5 interná medicína 5 5 21 2 Dúbrava
apríl 8 interná medicína 5 5 8 1 Dúbrava/Šuba
apríl 8 interná medicína 5 5 9 1 Dúbrava/Šuba
apríl 9 interná medicína 5 5 8 2 Dúbrava/Šuba
apríl 9 interná medicína 5 5 9 2 Dúbrava/Šuba
apríl 11 interná medicína 5 5 25 1 Dúbrava/Bořucký
apríl 12 interná medicína 5 5 25 2 Dúbrava
apríl 15 interná medicína 5 5 5 1 Dúbrava/Šuba
apríl 16 interná medicína 5 5 5 2 Dúbrava
apríl 17 interná medicína 5 5 11 1 Dúbrava/Šuba
apríl 18 interná medicína 5 5 26 1 Dúbrava/Bořucký
apríl 19 interná medicína 5 5 26 2 Dúbrava/Bořucký
apríl 22 interná medicína 5 5 13 1 Dúbrava/Bořucký
apríl 23 interná medicína 5 5 13 2 Dúbrava/Bořucký
apríl 24 interná medicína 5 5 11 2 Dúbrava
apríl 25 interná medicína 5 5 12 1 Dúbrava/Bořucký
apríl 26 interná medicína 5 5 12 2 Dúbrava/Bořucký
apríl 29 interná medicína 5 5 7 1 Dúbrava/Šuba/
apríl 30 interná medicína 5 5 7 2 Dúbrava
máj 9 interná medicína 5 5 15 1 Dúbrava/Bořucký
máj 10 interná medicína 5 5 15 2 Dúbrava
máj 13 interná medicína 5 5 3 1 Dúbrava/Bořucký
máj 14 interná medicína 5 5 3 2 Dúbrava
máj 16 interná medicína 5 5 17 1 Dúbrava/Bořucký
máj 17 interná medicína 5 5 17 2 Dúbrava
máj 20 interná medicína 5 5 6 1 Dúbrava/Šuba
máj 20 interná medicína 5 5 23 1 Dúbrava/Šuba
máj 21 interná medicína 5 5 6 2 Dúbrava
máj 21 interná medicína 5 5 23 2 Dúbrava
máj 23 interná medicína 5 5 16 1 Dúbrava/Bořucký
máj 23 interná medicína 5 5 16 2 Dúbrava
máj 30 interná medicína 5 5   náhradná stáž Bořucký
jún 12 interná medicína 5 5   náhradná stáž Šuba

Obsahová náplň stáží z Internej propedeutiky, 3. ročník - zimný semester 2022/2023

Interná propedeutika

3. ročník – zimný semester 2022/2023

 

Stáže č.  Náplň
1 Anamnéza.
2 Status praesens generalis. 
3 Fyzikálne vyšetrenie hlavy a krku. 
4 Fyzikálne vyšetrenie hrudníka I (vyšetrenie hrudníka okrem srdca).
Spirometria.
5 Fyzikálne vyšetrenie hrudníka II (vyšetrenie srdca).
6 Úvod do elektrokardiografie
(najmä pokojový štandardný 12-zvodový elektrokardiogram).
7 Fyzikálne vyšetrenie brucha vrátane vyšetrenia per rectum.
Krvný obraz a periférny krvný náter, základné hemokoagulačné vyšetrenia. 
8 Úvod do internistickej rádiodiagnostiky. Základy internistických ultrazvukových vyšetrení. Základy internistických endoskopických vyšetrení.
Biopsie v internej medicíne. 
9 Fyzikálne vyšetrenie končatín, chrbtice.
Základy neurologického vyšetrenia.
Základné vyšetrenie moča (chemické, sediment).
Základné biochemické vyšetrenie v internej medicíne. 
10 Súhrn - anamnéza, fyzikálne vyšetrenie a základné pomocné vyšetrovacie metódy
v internej medicíne. 

 


  

Požiadavky na dochádzku - zásady náhrady absencií / Hodnotenie predmetu

Požiadavky na dochádzku / Hodnotenie predmetu:

Podmienkou udelenia zápočtu je 100% účasť na STÁŽACH. Všetky absencie si musí študent nahradiť len na našej klinike, nahrádzanie stáží na inom pracovisku nebude    akceptované. Termíny náhradných stáží sú uvedené na našom webe vo Výučbe realizovanej našou klinikou.

Hodnotenie predmetu sa bude realizovať ako hodnotený zápočet vo forme zápočtového testu. Testové preskúšanie realizuje hromadne III. interná klinika ku koncu semestra, eventuálne počas skúškového obdobia LS v termínoch, ktoré budú zverejnené v AIS a na webovej stránke kliniky. 

Účasť na PREDNÁŠKACH je povinná. Na každej prednáške bude kontrola prezencie.

Obsahová náplň stáží z Internej medicíny 5, 5.ročník, letný semester 2023/2024 GERIATRIA

Stáž Náplň stáže
1. Základy klinickej geriatrie. Definícia, epidemiológia, organizácia starostlivosti v geriatrii. Starnúci organizmus, osobitosti klinického obrazu, diagnostiky a liečby.
2. Aplikácia základov klinickej geriatrie v klinickej praxi. Internistické vyšetrenie a zhodnotenie pacienta s aplikovaním poznatkov z geriatrie.

Prednášky - Interná medicína 5, 5.ročník, letný semester 2023/2024 GERIATRIA

Týždeň Dátum Čas - miesto Náplň prednášky
3. týždeň pondelok 04.03.2024 14:30–17:20, UNB Mickiewiczova, blok H, I.interná klinika, 1.poschodie Všeobecná geriatria - gerontodemografia, teórie starnutia, zdravé starnutie, sociálna gerontológia, organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti seniorom, krehkosť seniora, osobitosti klinického priebehu, diagnostiky a liečba ochorení seniorov
4. týždeň pondelok 11.03.2024 14:30-17:20, UNB Mickiewiczova, blok H, I.interná klinika, 1.poschodie Špecifiká tzv. internistických ochorení u seniorov

ROZPIS ŠPECIALIZOVANÝCH STÁŽÍ V RÁMCI PREDŠTÁTNICOVEJ PRAXE z INTERNEJ MEDICÍNY v akademickom roku 2023/2024

Študijná skupina - Turnusy ONKOLÓGIA HEMATOLÓGIA ANGIOLÓGIA KARDIOLÓGIA LABORAT. MEDICÍNA
25 - Turnus I 06.11./07.11./08.11. 19.09./20.09./21.09./22.09. 02.10./03.10. 05.10./06.10. 18.09.
3 - Turnus II 27.11./28.11./29.11. 12.12./13.12./14.12./15.12. 21.11./22.11. 23.11./24.11. 11.12
19 - Turnus III 05.02./06.02./07.02. 30.01./31.01./01.02./02.02. 12.02./13.02. 15.02./16.02. 29.01.
18 - Turnus IV 15.04./16.04./17.04. 12.03./13.03./14.03./15.03. 22.04./24.04. 25.04./26.04. 11.03.

Povinne voliteľný predmet GERIATRIA - 5. ročník IM, letný semester 2023/2024

OZNAMY !!!

 

V súvislosti s konaním prezidentských volieb a zároveň pri príležitosti veľkonočných sviatkov študijné oddelenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje nasledovné:

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. udeľuje študentom 22.marca (piatok) a 28. marca 2024 (štvrtok) rektorské voľno.  

Dekan LF UK v Bratislave prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM udeľuje študentom 2. apríla 2024 (utorok) dekanské voľno.