Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UNB

Rozpis stáží z ortopédie a chirurgie pre študentov všeob.lek. LF UK - máj 2024

Deň Dátum Ročník Šs Miesto Čas Prednášajúci Forma
               
Pondelok 6.5. 6. VL   I. Chir. klinika 10.15-12.00 MUDr. Paukovic Seminár
Utorok 28.5.     IV. Chir. klinika 8.30 MUDr. Švec Štátnice

Rozpis stáží z ortopédie a chirurgie pre študentov všeob.lek. LF UK - apríl 2024

DeňDátumRočníkŠsMiestoČasPrednášajúciForma 
Utorok2.4.6. VL22I. OTK7.00-15.00DEKANSKÉ VOĽNOStáž 
  3. VL Posl. I.chir.klin.14.30-16.20MUDr. PaukovicPredn. chirurg. proped. 
  3. VLa Posl. I.chir.klin.17.30-19.20MUDr. ŽabkaPredn. chirurg. proped. 
Streda3.4.3. VL21 8.30-13.20MUDr. PaukovicStáž 
  6. VLa2I. OTK7.30-15.30MUDr. ŽabkaStáž 
Štvrtok4.4.6. VLa2I. OTK7.30-15.30MUDr. TisovskýStáž 
Piatok5.4.6. VLa2I. OTK7.30-15.30MUDr. ŽabkaStáž 
         
Pondelok8.4.3. VL9I. OTK8.30-13.20MUDr. HorváthStáž 
  6. VL29I. OTK7.00-15.00MUDr. TisovskýStáž 
  6. VL I.chirurg. klin.10.15-12.00MUDr. ŽabkaKonzultácie z ortopédie 
Utorok9.4.3. VL15I. OTK8.30-13.20MUDr. HorváthStáž 
  6. VL29I. OTK7.00-15.00MUDr. DemitrovičStáž 
Stvrtok11.4.3.VL27I. OTK8.30-13.20MUDr. ŽabkaStáž 
Piatok12.4.3. VL3I. OTK8.30-13.20MUDr. ŽabkaStáž 
         
Pondeok15.4.6. VL25I. OTK7.00-15.00MUDr. PaukovicStáž 
Utorok16.4.6. VL25I. OTK7.00-15.00MUDr. PaukovicStáž 
Streda17.4.6. VLa8I. OTK7.30-15.30MUDr. TisovskýStáž 
Štvrtok18.4.6. VLa8I. OTK7.30-15.30MUDr. TisovskýStáž 
Piatok19.4.6. VLa8I. OTK7.30-15.30MUDr. TisovskýStáž 
         
Pondelok22.4.6. VL6I. OTK7.00-15.00MUDr. PaukovicStáž 
Utorok23.4.6. VL6I. OTK7.00-15.00MUDr. HorváthStáž 
Streda24.4.6. VL13I. OTK7.00-15.00MUDr. PaukovicStáž 
Štvrtok25.4.6. VL13I. OTK7.00-15.00MUDr. TisovskýStáž 
         
Utorok30.4.  IV.chir. klinika8.30MUDr. ŠvecŠtátnice 
Slovenským študentom 6. ročníka začínajú stáže o 7.00 hod.

Rozpis stáží z ortopédie a chirurgie pre študentov všeob.lek. LF UK - marec 2024

Deň Dátum Ročník Šs Miesto Čas Prednášajúci Forma
Pondelok 4.3. 6. VL 24 I.OTK 7.00-15.00 MUDr. Paukovic Stáž
Utorok 5.3. 6.VL 24 I.OTK 7.00-15.00 MUDr. Horváth Stáž
    3.VLa 7 I.OTK 8.30-13.20 MUDr. Tisovský Stáž
               
Pondelok 11.3. 6.VL 11 I.OTK 7.00-15.00 MUDr. Paukovic Stáž
    3.VLa 5 I.OTK 8.30-13.20 MUDr. Tisovský Stáž
Utorok 12.3. 6.VL 11 I.OTK 7.00-15.00 MUDr. Horváth Stáž
Streda 13.3. 6.VLa 3 I.OTK 7.30-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
Štvrtok 14.3. 6.VLa 3 I.OTK 7.30-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
    3.VLa 11 I.OTK 8.30-13.20 MUDr. Žabka Stáž
Piatok 15.3. 6.VLa 3 I.OTK 7.30-15.30 MUDr. Žabka Stáž
               
Pondelok 18.3. 6.VL 16 I.OTK 7.00-15.00 MUDr. Paukovic Stáž
    3.VL 7 I.OTK 8.30-13.20 MUDr. Tisovský Stáž
    5.VLa   On-line 14.30-16.20 MUDr. Tisovský/MUDr. Žabka Prednáška
Utorok 19.3. 6.VL 16 I.OTK 7.00-15.00 MUDr. Horváth Stáž
    3.VL 13   8.30-13.20 MUDr. Demitrovič Stáž
Streda 20.3. 6.VLa 5 I.OTK 7.30-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
    3.VL 19   8.30-13.20 MUDr. Paukovic Stáž
Štvrtok 21.3. 6.VLa 5 I.OTK 7.30-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
    3.VL 25   8.30-13.20 MUDr. Paukovic Stáž
Piatok 22.3. 6.VLa 5 I.OTK 7.30-15.30 REKTORSKÉ VOĽNO Stáž
    3.VL 1   8.30-13.20 REKTORSKÉ VOĽNO Stáž
    5.VL   On-line 14.30-16.20 REKTORSKÉ VOĽNO MUDr.Horváth/Tisovský Prednáška
               
Pondelok 25.3. 6.VL 7 I.OTK 7.00-15.00 MUDr. Demitrovič Stáž
    5.VLa   On-line 14.30-16.20 MUDr. Švec Prednáška
Utorok 26.3. 6.VL 7 I.OTK 7.00-15.00 MUDr. Horváth Stáž
Streda 27.3. 6.VL 28 I.OTK 7.00-15.00 MUDr. Paukovic Stáž
Štvrtok 28.3. 6.VL 28 I.OTK 7.00-15.00 REKTORSKÉ VOĽNO Stáž
Slovenským študentom 6. ročníka začínajú stáže o 7.00 hod.        

Otázky ku skúške - Chirurgická propedeutika 3

I. Blok otázok

Antisepsa a asepsa, dezinfekcia, sterilizácia

Príprava pacienta k operácii - všeobecne

Podstata znecitlivenia - pojem - rozdelenie - premedikácia

Miestne znecitlivenie: infiltračné, svodné, regionálne

Resuscitácia obehu

Resuscitácia dýchania

Zastavovanie krvácania

Transfúzia krvi - technika + indikácia

Komplikácie pri krvných prevodoch

Šok hypovolemický

Šok septický

Krvné deriváty a náhradné roztoky

Tracheotómia a konikotómia, indikácia, postup

Príprava k operácii diabetikov

Príprava k operácii na hrubom čreve

Intenzívna pooperačná starostlivosť o pacienta

Výživa operovaného pacienta

Pooperačná infúzna liečba

Totálna parenterálna výživa

Poruchy vodného a elektrolytového hospodárstva

Poruchy acidobázickej rovnováhy

Poruchy tráviaceho ústrojenstva

Dekubity - prevencia a liečba

Pooperačné komplikácie v oblasti operačnej rany

Hojenie operačných rán

Parotitis postoperatíva

Pooperačné komplikácie dýchacieho systému

Pooperačné komplikácie urologického charakteru

Pooperačné komplikácie kardiovaskulárneho systému

Phlebothrombosis a trombophlebitis

Pooperačné tromboembolické komplikácie

Vzduchová a tuková embólia

Chirurgický výkon, indikácie

Rozdelenie a charakteristika rán

Ošetrenia rán 

Prevencia tetanu

Tetanus - 

Vyšetrovacie metódy v urológii 

Vyšetrovacie metódy v cievnej chirurgii

Strelné poranenie

Punkcia hrudníka

Punkcia peritoneálnej dutiny

Punkcia močového mechúra, Douglas. Priestoru

Punkcia kĺbov

Lumbálna punkcia

Antibiotiká v chirurgii

Operácie pri náhlych brušných príhodách

Najčastejšie vrodené brušné chyby v detskom veku

Úrazy v detskom veku – rozdiely, všeobecne

Transplantácie- všeobecné zásady a predpoklady

Pooperačná starostlivosť o pacienta

Vzduchová a tuková embólia

Vyšetrovanie chirurgického pacienta – chirurgický chorobopis

Príprava pacienta k operácii – všeobecne

Pooperačné komplikácie GIT

II. Blok otázok

Popáleniny - 1.pomoc a liečba

Popáleniny - rozdelenie a klinický priebeh

Omrzliny

Poranenia svalov a šliah

Poranenia nervov

Poranenia ciev

Poranenia kĺbov

Rozdelenie zlomenín

Dislokácia zlomenín

Liečba zlomenín konzervatívna

Liečba zlomenín chirurgická

Poranenie  hlavy a tváre

Poranenie hrudníka

Poranenie brucha

Poranenia mozgu

Zlomeniny lebečnej spodiny

Krvácanie do mozgu

Manažment pacienta s mnohočetnými poraneniami

Poranenia močových orgánov

Crush a blast syndróm

Rehabilitácia po úrazoch

Príznaky zápalových chirurgických ochorení

Lymphangoitis a lymphadenitis

Absces, phlegmona

Furunculus a carbunculus, foliculitis

Erysipelas a erysipeloid

Hydradenitis

Hnisavé ochorenie  prstov a ruky

Cheilitis

Osteomyelitis

Panaritium pulposum

Panaritium oseale

Povrchové panaríciá

Tendosynovitis a tendovaginitis (peritendinitis) a Bursitis

Anaerobné infekcie rán

Fistuly

Cysty

Benígne nádory a ich liečba

Zásady liečby malígnych nádorov

Amputácie a ich indikácie

Katetrizácia močového mechúra

Poranenie elektrickým prúdom

Chemické poranenia

Kožné plastiky 

Transplantácie – všeobecné zásady a predpoklady

Nozokomiálne infekcie

Aktinomykóza

Tuberculosis

Zásady organizácie chirurgickej pomoci pri hromadných úrazoch a katastrofách

Špecifické infekcie, AIDS – ochrana a prevencia pri chirurgických ochoreniach

Chemické mixty

Skúška z chirurgie 5. ročník – OTÁZKY

Skúška z chirurgie 5. ročník – OTÁZKY

Skúška bude prebiehať prezenčne, ústnou formou na chirurgických klinikách

1. Appendicitis acuta

2. Intrakraniálne krvácanie, Hematóm subdurálny, epidurálny

3. Poranenia pankreasu

4. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pankreasu

5. Pneumothorax (úrazový, neúrazový, diagnostika a liečba)

6. Luxácie na hornej končatine (humeroskapulárna, lakťa, zápästia a zápästných kostí, interfalangeálnych kĺbov)

7. Tracheostómia, konikotómia (indikácia, postup)

8. Trombophlebitis, phlebotrombosis, phlegmasia cerulea alba

9. Poranenia sleziny

10.  Portálna hypertenzia

11. Hemotorax a fluidotorax (diagnostika, liečba)

12. Tupé poranenia hrudníka

13. Hernia incarcerata

14. Karcinóm močového mechúra

15. Hemoperitoneum

16.  Cholelithiasis

17. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek

18. Artroskopia kolena, ramena, členka, bedrového kĺbu (indikácie, princípy)

19. Ileus mechanický, strangulačný, volvulus, invaginácia

20.  Otvorené zlomeniny (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

21.  Achalázia a jej liečba

22.  Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný)

23. Zlomeniny panvy a acetábula (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

24. Pancreatitis acuta (charakteristika, diagnostika, terapia)

25. Dupuytrenova kontraktúra (diferenciálna diagnostika), kamptodaktylie, poúrazové kontraktúry na ruke

26.  Volkmannova ischemická kontraktúra

27. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov tenkého čreva

28. Popáleninová choroba, popáleniny - rozdelenie

29. Subdurálny hematóm

30. Cudzie telesá v GIT-e

31. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu

32. Zlomeniny lebky a spodiny lebečnej

33. Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu konečníka

34. Absces mozgu

35. Charakterizujte vysoko energetickú a nízko energetickú traumu, mechanizmus vzniku, vplyv energie na typ poranenia, špecifiká anamnézy, diagnostiky, dopravných úrazov, objasnite komplexný prístup k pacientovi

36. Dekubity (patofyziológia, rozdelenie, prevencia a liečba)

37. Neurogénne poruchy močenia

38. Commotio et contusio cerebri

39. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žlčníka a žlčovodov

40. Urolitiáza

41. Epidurálny hematóm

42. Nádory prsnej žľazy (všeobecne, diagnostika, rozdelenie), komplexná liečba nádorov

prsnej žľazy

43. Omrzliny

44. Úrazy obličiek

45. Ileitis terminalis – M. Crohn (komplikácie, chirurgická liečba)

46. Krvácanie z horného GITu

47. Discektómia, dekompresia, stabilizácia a fúzia na chrbtici (charakteristika, indikácie)

48. Podstata znecitlivenia, miestna, zvodová, regionálna anestézia

49. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgových obalov

50. Poranenia pečene a žlčových ciest

51. Furunculus, carbunculus, cheillitis, flegmóna, absces, lymphadenitis, erysipelas, erysipeloid

52.Zlomeniny stavcov (základné rozdelenie, kompresívne, komunitívne)

53. Tupé poranenia brucha

54. Pelveoperitonitis

55. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mediastína

56. Zlomeniny hrudnodriekovej chrbtice (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

57. Transfúzia krvi (indikácie, vykonanie, krvné deriváty, komplikácie)

58. Stereotaxis

59. Poranenia miechy

60. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žalúdka

61. Infekcie obličiek a močových ciest, urosepsa

62.  Perinatálny traumatizmus a jeho význam pre vývoj dieťaťa

63.  Šok (všeobecne, septický, hypovolemický, popáleninový)

64. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek

65. Polydactylia, syndactylia, peromelie, focomelie

66. Pooperačná infúzna liečba

67. Omphalocele, gastroschisis

68. Zlomeniny diafýzy predkolenia a oblasti členku (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

69. Trombóza a embólia mezenteriálnych ciev

70. Atrézie dvanástnika, tenkého a hrubého čreva

71. Vrodená dysplázia bedrového kĺbu (charakteristika, diagnostika, skríning, liečba)

72. Panaricia (povrchové a hlboké), flegmóny dlane

73.Phimosis, paraphimosis, balantitis

74. Amputácie totálne, subtotálne, replantácie a revaskularizácie, transport pacienta a amputátu do replantačného centra, doba ischémie

75. Malígne nádory štítnej žľazy (charakteristika, diagnostika, liečba)

76. Anomálie testis, hypospadia a epispadia

77. Epicondylitis humeri radialis, ulnaris, tendovaginitis stenotisans flexor digitorum manus

78. Divertikuly pažeráka a ich chirurgická liečba

79. Tamponáda srdca

80. Nádory mäkkých tkanív pohybového aparátu (diagnostika, klasifikácia, staging, liečba)

81. Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu hrubého čreva

82. Komplikácie popálenín, ich diagnostika a liečba

83. Patologické zmeny na hrudnom koši (pectus excavatum, pectus carinatum, pectus infundibulare)

84. Pooperačné komplikácie operačnej rany

85. Vrodené chyby žlčových ciest

86. Primárne zhubné a nezhubné nádory kostí (diagnostika, klasifikácia, staging, liečba)

87. Pylethrombosis

88. Transplantácia (všeobecné zásady, darcovstvo, rozdelenie), transplantácie tkanív, orgánové transplantácie

89. Zlomeniny talu, kalkanea, tarzu, metatarzov a falangov nohy (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

90.  Prolapsus ani et recti

91. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov miechy a miechových obalov

92. Zlomeniny (diagnostika a rozdelenie), princípy liečby (konzervatívna a operačná), osteosyntetický materiál, miniinvazívne  operačné techniky

93. Pancreatitis chronica (charakteristika, chirurgická liečba)

94. Hojenie rán, patologická jazva, chronické rany (charakteristika, rozdelenie, diagnostika, terapia)

95. Osteomalácia a Pagetova choroba (charakteristika, diagnostika, liečba)

96. Anaeróbne infekcie v chirurgii

97. Teratómy

98. Zlomeniny v oblasti diafýzy humeru a lakťa (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

99. Hernia diaphragmatica, refluxná ezofagitída

100. Anorektálne malformácie

101. Sekundárne nádory kostí (charakteristika, diagnostika, liečba)

102. Pooperačné komplikácie (prevencia, diagnostika, terapia, liečba)

103. Hemotorax a fluidotorax (diagnostika, liečba)

104. Osteotómia, artrodéza, synovektómia (charakteristika, indikácie)

105. Colitis ulcerosa (charakteristika, chirurgická liečba)

106. Urolitiáza

107. Zvláštnosti zlomenín a luxácií v detskom veku

108. Gastro-intestinálne stromálne tumory GIST (epidemiológia, klin. obraz, diagnostika a dif. diagnostika, liečba)

109. Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný)

110. Zlomeniny krčnej chrbtice (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

111. Ikterus obštrukčný (diferenciálna diagnostika)

112. Poranenia šliach, princíp tenosutury, šľachová transplantácia a transpozícia

113. Bursitis, tendinitis, tendovaginitis, entezopatia, periférny nervový úžinový syndróm

114. Nodi haemorrhoidales

115. Karcinóm močového mechúra

116. Zlomeniny v oblasti diafýzy kostí predlaktia, oblasti zápästia, zápästných kostí, metakarpov a falangov ruky (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 5.

117. Struma nodosa (chirurgická liečba, komplikácie, nádory štítnej žľazy)

118. Pneumothorax (úrazový, neúrazový, diagnostika a liečba)

119. Infekčné a parainfekčné nešpecifické artritídy, borelióza, vírusové artritídy (HIV)

120. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov prištítnych teliesok

121. Rekonštrukčné a rádiologické výkony na arteriálnom systéme

122. Deformity chrbtice - skoliózy, kyfózy, spondylolistéza (charakteristika, diagnostika a liečba)

123. Hydrocephalus

124. Pedes plani et planovalgi (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

125. Abdomen acutum (rozdelenie, charakteristika)

126. Vrodené chyby ruky

127. Akútna a chronická osteomyelitída (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

128. Perforácia pažeráka

129. Nádory testis

130. Zlomeniny mandibuly a maxilly (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

131. Abscessus cavi Douglasi

132. Vrodené chyby nôh (pes equinovarus, pes excavatus, ...) (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

133. Cholecystitis acuta

134. Benígna prostatická hyperplázia (etiopatogenéza, symptomatológia, diagnostika, liečba)

135. Bolesti chrbtice nezápalovej etiológie (charakteristika, špecifiká podľa jednotlivých lokalizácií, diagnostika, liečba)

136. Vnútorné hernie v dutine brušnej

137. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu

138. Artróza (charakteristika, najčastejšie lokalizácie, diagnostika a liečba, endoprotézy, typy ich ukotvenia)

139. Všeobecné zásady diagnostiky a liečby nádorov

140. Hirschprungova choroba

141. Zlomeniny, lopatky, kľúčnej kosti a proximálnej časti humeru (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

142. Biliárne peritonitídy

143. Aneuryzmy brušnej aorty(symptomatológia, diagnostika, liečba)

144. Koreňové syndrómy (cervikálne, lumbosakrálne, syndróm cauda equina) diagnostika a liečba

145. Hernie (rozdelenie a charakteristika), hernia umbilicalis, hernia paraumbilicalis, hernia in cicatrice, hernia linea alba

146. Mediastinitis (diagnostika a liečba)

147. Intrakraniálne krvácanie

148. Malígne nádory prsníka (charakteristika, diagnostika, liečba)

149. Luxácie na dolnej končatine (bedrový kĺb, koleno, členok, Chopartov kĺb, Lisfrancov kĺb)

150. Peritonitis (rozdelenie, charakteristika)

151. Poruchy rotácie čreva – Laddov syndróm

152. Zlomeniny proximálneho femuru (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

153. Hernia inguinalis et femoralis

154. Mekóniový ileus, mekóniová peritonitis

155. Akútne a chronické poškodenie kolena (klinické a zobrazovacie vyšetrenie, diagnostika a liečba)

156. Paralytický ileus

157. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek

158. Osteoporóza a osteoporotické zlomeniny (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 

159. Ulcus duodeni, ulcus ventriculi

160. Mediastinitis (diagnostika a liečba)

161. Kompartmentový syndróm (končatinový a brušný)

162. Diferenciálna diagnostika pri krvácaní do GIT-u

163. Atrézia pažeráka

164. Aseptické kostné nekrózy (charakteristika, diagnostika, najčastejšie lokalizácie, liečba)

165. Divertikulóza hrubého čreva

166. Ductus omphaloentericus persistens, urachus persistens

167. Komplikácie hojenia zlomenín, predĺžené hojenie, pseudoartrózy, fractura male sanata (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba)

168. Ileus (rozdelenie, charakteristika)

169. Nádory testis

170. Vyšetrenie a manažment pacienta s polytraumou (princípy liečby, Damage Control, pokročilá poúrazová resuscitácia (ang. ATLS – Advanced Trauma Life Support)

171. Cystae et pseudocystae pancreatis

172. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pľúc

173. Zlomeniny rebier a prsnej kosti (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

174. Pylorostenosis et pylorospasmus

175. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek

176. Zápalové ochorenia chrbtice autoimúnne napr. Morbus Bechterev, bakteriálne, špecifické (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

177. Diagnostika a chirurgická liečba primárnych a sekundárnych nádorov pečene

178. Zlomeniny diafýzy femuru a oblasti kolena (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)

179. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pažeráka

180. Trombophlebitis, phlebotrombosis, phlegmasia cerulea alba

181. Poranenia šliach na končatinách, diagnostika, rozdelenie a liečba (sutúry a typy rehabilitácie)

 

 

Chirurgia štátnicové otázky VL

Chirurgia štátnicové otázky VL

Štátna záverečná skúška z chirurgie

Štátna záverečná skúška z chirurgie

Podmienky absolvovania testu „Chirurgia 4“

Test obsahuje celkovo 20 otázok z ortopédie, traumatológie, plastickej chirurgie, popálenín a detskej chirurgie. Zo štyroch odpovedí je len jedna správna.

Hodnotenie:

20-19 správnych odpovedí -  A

18-17 správnych odpovedí – B

16-15 správnych odpovedí – C

14-13 správnych odpovedí – D

12-11 správnych odpovedí -  E

10 a menej správnych odpovedí – FX

Test bude prebiehať on-line cez program MOODLE. Dĺžka trvania testu je presne 15 minút.

Termíny testu:

Riadny termín - Test v slovenskom jazyku                    

8.6.2021 (utorok) o 15.00 hod.
9.6.2021 (streda) o 15.00 hod.
10.6.2021 (štvrtok) o 15.00 hod.

Riadny termín  - Test v anglickom jazyku                       

8.6.2021 (utorok) o 11.00 hod.
9.6.2021 (streda) o 11.00 hod.
10.6.2021 (štvrtok) o 11.00 hod.

1.Opravný termín - Test v slovenskom jazyku                    

22.6.2021 (utorok) o 10.00 hod.
23.6.2021 (streda) o 10.00 hod.

1.Opravný termín - Test v anglickom jazyku                       

22.6.2021 (utorok) o 11.00 hod.
23.6.2021 (streda) o 11.00 hod.

2.Opravný termín - Test v slovenskom jazyku                    

31.8.2021 (utorok) o 10.00 hod.

2.Opravný termín - Test v anglickom jazyku                       

31.8.2021 (utorok) o 11.00 hod.

Prednášky z ortopédie

Rozpis prednášok z chirurgie,

5. ročník, Všeobecné lekárstvo, letný semester 2023/2024

Ortopédia a traumatológia:      19 hodín
Plastická chirurgia:                  8 hodín + popáleniny
Detská chirurgia:                    2 hodiny

Prednášky budú prebiehať on-line


Piatok                                                23.2.                    14,30-16,20

ÚVOD DO ORTOPÉDIE - vývoj spojivových tkanív a skeletu, osifikácia, druhy kostí a chrupaviek, kĺbová chrupavka. Vývoj chrbtice z prvosegmentov. Vyšetrovanie ortopedického pacienta: kĺby, chôdza, goniometria veľkých kĺbov, Q uhol pately...

Prednášajúci:                                                                                  MUDr. Ján Paukovic, CSc.

Piatok                                                 1.3.                       14,30 – 16,20

DETSKÁ ORTOPÉDIA I.- vyšetrenie a špecifiká detského    pacienta, vývojová dysplázia bedra, DMO, systémové ochorenia skeletu u deti – artrogrypóza, neurofibromatóza, osteogenesis imperfecta, osteochondrodysplázie, genetické syndrómy.

Prednášajúci:                                                                                  prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

Piatok                                                 8.3.                       14,30 – 16,20

DETSKÁ ORTOPÉDIA  II. - pes equinovarus congenitus, torticollis, uhlové a dĺžkové deformity končatín a ich korekcia, pes planus, talus verticalis, tarzálna koalícia

Prednášajúci:                                                                                  prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

Piatok                                                 15.3.                    14,30-16,20

DETSKÁ ORTOPÉDIA  III.

Aseptické kostné nekrózy (M. Perthes a iné).

Skoliózy: vznik, prevencia, konzervatívna a operačná liečba, deformity hrudníka ( pectus carinatum, pectus excavatum).

Prednášajúci:                                                                                 prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

Piatok                                                22.3.                    14,30-16,20

OPERAČNÁ LIEČBA DEGENERATÍVNYCH OCHORENÍ A TRAUMATIZMU CHRBTICE

delenie úrazov chrbtice, konzervatívna terapia: reklinácia, korzety.

Operačná terapia: typy stabilizácií podľa lokalizácie, neurologická symptomatológia, zásady operačnej liečby

Prednášajúci:                                                   MUDr. Juraj Horváth,PhD.,/MUDr. Peter Tisovský,PhD.

Piatok                                 5.4.                       14,30 – 16,20

TRAUMATOLÓGIA SKELETU KONČATÍN A MÄKKÝCH TKANÍV

všeobecné zásady prevencie úrazov, poškodenie mäkkých tkanív, distorzie a luxácie kĺbov, lézie meniskov, rozdelenie fraktúr: podľa dislokácie fragmentov,... Štádiá kostného hojenia: zápalové, fibrokartilaginózne, osseárne. Primárne a sekundárne kostné hojenie. Druhy pseudoartróz. Obväzy a obväzová technika. Sádrovacia technika.

Stabilná a adaptačná osteosyntéza. Materiály a inštrumentárium: dlahy, skrutky, kliny, LCP inštrumentárium.

Prednášajúci:                                                                                  doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Piatok                                 12.4.                    14,30 – 16,20

ARTRÓZY

 vznik, klinické a rtg. Štádia artróz,rozdelenie: primárne a sekundárne, mozaikoplastika a kultivácie chondrocytov; konzervatívna : NSAID, SYSADOA, fyzikálna a rehabilitačná th., viskosuplementácia, ... a operačná liečba: endoprotetika hlavne koxy a kolena, druhy a materiály  na výrobu endoprotéz

Prednášajúci:                                                                                 doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Piatok                                 19.4.                    14,30 – 16,20

ONKOORTOPÉDIA a ZÁPALOVÉ OCHORENIA V ORTOPÉDII

a/ primárne nádory skeletu tvrdých a mäkkých tkanív a ich liečba: WHO klasifikácia nádor, GTM klasifikácia podľa Ennekinga,  zásady onkologickej liečby, individuálne endoprotézy,...

b/ sekundárne nádory skeletu a ich liečba:  najčastejšie metastázy do skeletu, hroziace fraktúry: Mirelsova klasifikácia,... a patologické fraktúry. Zásady operačnej liečby metastatických fraktúr.

Nádorom podobné afekcie: metafyzárny fibrózny defekt,...

Zdroj a spôsoby šírenia infekcie, špecifické: tbc, Charcotov kĺb,... nešpecifické zápaly a zriedkavé: ostitis sclerosans Garré, Brodieho absces a osteomyelitis albuminosa. Komplikácie chronického hnisania: úloha rastovej platničky pri šírení zápalu, amyloidóza,... Liečba.  Periprotetický infekt

Prednášajúci:                                                                                   MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH

Piatok                                 26.4.                    14,30 – 16,20

SYSTÉMOVÉ OCHORENIA SKELETU

a/ vrodené: poruchy enchondrálnej osifikácie , lámavosť kostí, zmiešané formy: Madelungova deformita,... Zriedkavé formy: osteopetróza, pyknodysostóza, .... Syndrómy: Apertov, Marfanov. Taybiov,...

b/ získané: hormonálne, metabolické: avitaminózy, metabolizmus kalcia,... a poruchy metabolizmu: osteoporóza, osteomalácia, Looserove zóny, diff. dg. únavových fraktúr,...

Prednášajúci:                                                                                  doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Piatok                                 3.5.                       14,30-16,20

PLASTIKA  + POPÁLENINY

Prednášajúci:                                                                                  MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

_______________________________________________________________________________________________________________

Piatok                                10.5.                    14,30-16,20

PLASTIKA + POPÁLENINY

Prednášajúci:                                                                                  MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

_______________________________________________________________________________________________________________

Piatok                                                 17.5.                    14,30 – 16,20

PLASTIKA + POPÁLENINY

Prednášajúci:                                                                                  MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

Piatok                                                 24.5.                    14,30 – 16,20

POPÁLENINY + PLASTIKA

Prednášajúci:                                                                                  Doc. MUDr. Peter Bukovčan, PhD.

Piatok                                                 31.5.                    14,30-16,20

DETSKÁ CHIRURGIA

Prednášajúci:                                                                                  MUDr. Jozef Babala, PhD.

Sylabus praktickej výučby z predmetu ORTOPÉDIA

IV. ročník všeobecného lekárstva:

 1. deň:  dokumentácia ambulantného a ortopedického pacienta, základné informácie o predmete ortopédia , vyšetrovacie metódy /klinické, zobrazovacie: rtg., scintigrafia, CT, MR/ - demonštrácia pacientov kliniky a ich dokumentácie, asistencia pri základných liečebných postupoch na oddelení /venepunkcia, punkcia kĺbu, ošetrovanie operačnej rany, preväz, odber vzoriek a biologického materiálu/
 2. deň : obväzy a obväzová technika, sadrovanie a sadrové obväzy, demonštrácia základného inštrumentária a materiálu /endoprotézy kĺbov, materiály používané pri traumatologických

V.ročník všeobecného lekárstva:

 1.  deň:  Vymedzenie a náplň odboru „ortopédia“. Zopakovanie  vývoja  a regenerácie spojivových tkanín /hlavne kostné tkanivo a chrupavka, štruktúra kĺbu/. Vyšetrenie ortopedického pacienta /klinické vyšetrenie, rozsah hybnosti v kĺboch, fyziologické postavenie v kĺboch, artrodézy a artroplastiky/.  Pomocné a zobrazovacie vyšetrovacie  metódy v ortopédii /natívne rtg., scintigrafia, CT,MR/. Demonštrácia pacientov na oddeleniach kliniky.
 2. deň:  Ochorenie kĺbov /artrózy, zápaly – klinický nález a zobrazovacie vyšetrovacie metódy/. Detská ortopédia  /skrčeniny a vykĺbeniny:  skolióza, pes equinovarus, torticollis myogenes, d.d.h.  a vrodená luxácia koxy/, aseptické kostné nekrózy, deformácie a teratológia skeletu.  Onkológia /základné teoretické poznatky, primárne a sekundárne nádory spojivových tkanív, liečba onkologického pacienta: primárne tumory a liečba metastáz/.
 3. deň:  Systémové ochorenia skeletu /vrodené: poruchy chondroprodukcie, osteoprodukcie a zmiešané formy, získané: hormonálne, metabolické, osteoporóza a osteomalácia/. Traumatológia skeletu a spojivových tkanív /distorzie a fraktúry – diagnostika, rozdelenie, liečba traumatizmu dospelých a detí/,

VI.ročník všeobecného lekárstva:

 1. deň:  Traumatológia /distorzie, fraktúry otvorené a zatvorené a ich klasifikácie, patologické fraktúry,  pakĺby a ich rozdelenie, luxácie,  amputácie, ortopedická protetika/ - zamerať sa na štátnicové otázky a aj na rozdelenie na jednotlivé časti skeletu /chrbtica, kĺby, diafýzy dlhých kostí/.  Klinické vyšetrenie a zobrazovacie vyšetrovacie metódy.  Diferenciálna diagnostika traumatizmu /špecifické a nešpecifické zápaly, tumory a pseudotumory/.  Stabilná a adaptačná osteosyntéza, najmodernejšie liečebné princípy a metódy.
 2. deň: Zápalové a degeneratívne ochorenia skeletu /hlavne artrózy, ich vznik, diagnostika a liečba/. Metabolické kostné ochorenia /rachitída, skorbut, osteporóza a osteomalácia/. Nešpecifické bakteriálne zápaly /nozokomiálna infekcia/ a ich diagnostika a liečba /hlavne osteomyelitída/.  Špecifické zápaly /tbc, syfilis/. Svalové a neuromuskulárne ochorenia, úžinové syndrómy, algoneurodystrofia.  Detská ortopédia /skrčeniny a vykĺbeniny/.
 3. deň:  Onkológia /primárne kostné a mäkkotkanivové a sekundárne nádory, ich diagnostika a liečba/.  Zopakovanie štátnicových otázok a ostatných otázok študentov z preberanej problematiky.

Základná literatúra

 1. Bartoníček, J. a kol. Chirurgická anatomie velkých končetinových kloubů. Praha:

      Avicenum, 1991. 249 s. ISBN 80-201-0151-9

 1. Dungl, P. Ortopedie a traumatologie nohy. Praha: Avicenum, 1989. 285 s.
 1. Dungl, P. a kol. Ortopedie. Praha: Grada, 2014. 1168 s. 2. Prepracované a doplnené vydanie

Doporučená literatúra

 1. Salter, R.B.: Textbook of Disorders and Injuries of the Musculoskeletal System, Williams&Wilkins, 687 s.
 2. Steinberg, G.G.:  Ramamurti´s Orthopaedics in Primary Care Wiliams&Wilkins, 390s.
 3. Rockwood and Green´f Fractures in Adults, Lippincott Wiliams&Wilkins, 1275s. , volume 1,2,3.

Otázky na štátnu skúšku

Otázky na štátnu skúšku

Povinná štúdijná literatúra z predmetu „ORTOPÉDIA“

Pavel Dungl a kol.: ORTOPEDIE, 2. prepracované a doplněné vydání, Grada Publishing, a.s., Praha, 2014, 1168 s.

Odporúčaná študijná literatúra z predmetu “ORTOPÉDIA“

1.    VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ ORTOPÉDIE, skriptá, Kokavec M a kol., Osveta Martin, 2003, 1. a 2. diel, 360 s.

2.    Oldřich Čech a kol.: TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO APARÁTU PÁNVE, PÁTEŘE a PAKLOUBY, Galén, 2016, 611 s.