Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

III. chirurgická klinika LF UK a UN MB

Špecifikácia – zameranie III chirurgickej kliniky 

je všeobecná chirurgia so špecifikáciou na gastroenterochirurgiu, vzhľadom na vybavenie kliniky / 2 laparoskopické veže, harmonický skalpel/. Jej ďalšie zameranie je na miniinvazívnu chirurgiu. III chirurgická klinika je centrom pre chirurgické  riešenie neuromuskulárnych ochorení. Vykonáva sa hrudná chirurgia so zameraním na pľúcne metastázy hlavne testikulárnych nádorov v spolupráci s onkologickou klinikou Sv. Alžbety, ale aj nádorov gastrointestinálneho traktu, miniinvazívna-torakoskopická liečba výpotkov. Medzi ďalšie špecializácie by mala byť jednodňová chirurgia.

 

Súčasné podmienky pre pedagogickú činnosť – III chirurgická kliniky. Klinika ma k dispozícii 3 operačné sály so samostatnou časťou pre medikovi. Veľkou výhodou nemocnice je kompletné počítačové prepojenie medzi jednotlivými pracoviskami. Oddelenie jednodňovej nie je zatiaľ funkčné z ekonomických dôvodov, podľa prísľubu poisťovne by mala jej činnosť začať v krátkom čase čo by aj súviselo s rozšírením pedagogického procesu v tejto problematike.

Milí študenti.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude výučba prebiehať distančnou formou. Uvedomujeme si, že pre chirurgické odbory je praktická výučba formou stáží nenahraditeľná. Formou kurzu sa Vám budeme snažiť predstaviť problematiku základov laparoskopickej operatívy, ktorú budeme vyučovať cez MOODLE. Na daný kurz sa môžete prihlásiť . Ostatné informácie o konaní kurzu, ale aj ďalšie študijné materiály budeme môcť nájsť práve MOODLE.