Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH

Zamestnanci kliniky

Povinná literatúra

Šagát Tibor Šašinka Miroslav, Kovács László
PEDIATRIA 1,2
3.vydanie Herba 2019    ISBN 978-80-89631-90-2   EAN kód 9788089631902

Miriam Kolníková
DETSKÁ NEUROLÓGIA V KAZUISTIKÁCH – učebné  texty
https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sluzby/akademicka_kniznica/PDF/Elektronicke_knihy_LF_UK/Detska_neurologia_v_kazuistikach_ucebne_texty.pdf

Informácie o mieste konania praktickej výučby

VII. posch. KDN LF UK a NÚDCH – knižnica a lôžkové odd.

Zoznam prednášok

- Psychomotorický vývoj

- Neurologické vyšetrenie dojčaťa

- Detská mozgová obrna

- Svalové dystrofie

- Neuroinfekcie

- Intrakraniálna hypertenzia

- Cefalea

- Epilepsie

- Poruchy vedomia

Semináre sú denne od 9,00 hod. v knižnici KDN

1.deň stáží:  cefalea,  psychomotorický vývoj (asistent: MUDr. Balážová, MUDr. Radová, MUDr. Švecová)

2.deň stáží:  bezvedomie, svalové ochorenia v detskom veku (asistent: MUDr. Pavlovič, MUDr. Foltán)

3.deň stáží: kŕče, epileptické záchvaty, video EEG, febrilné kŕče (asistent​: MUDr. Švecová, Surgošová)

rozvrh hodín šk. r. 2023/2024

Stáže podľa rozvrhu 2019/2020

 

6.ročník všeobecné lekárstvo 2019/2020:

krúžok

16.9.

23.9.

30.9.

7.10.

14.10.

21.10.

28.10.

 

20.9.

27.9.

4.10.

11.10

18.10.

25.10.

1.11.

1

dn/nn

15

dn/nn

19

dn/nn

14

nn/dn

7

nn/dn

22

dn/nn

18

dn/nn

3

dn/nn

27

dn/nn


krúžok

16.12

6.1.

13.1.

20.1.

27.1.

3.2.

10.2.

 

20.12

10.1.

17.1.

24.1.

31.1.

7.2.

14.2.

8

 

 

 

 

dn/nn

11

 

 

 

 

dn/nn

20

dn/nn

13

dn/nn

16

nn/dn

17

dn/nn

12

dn/nn

6

nn/dn

5

nn/dn


krúžok

30.3.

6.4.

13.4.

20.4.

27.4.

4.5.

11.5.

 

3.4.

10.4.

17.4.

24.4.

1.5.

8.5.

15.5.

24

dn/nn

25

dn/nn

4

dn/nn

21

dn/nn

2

nn/dn

23

dn/nn

9

dn/nn

26

nn/dn

10

dn/nnGM 6th grade, 2019/2020

study group

14.10.

28.10.

11.11.

25.11.

6.1.

27.1.

10.2.

6.4.

11.5.

18.10.

1.11.

15.11.

29.11.

10.1.

31.1.

14.2.

10.4.

15.5.

8

NN/DN

5

DN/NN

7

NN/DN

2

NN/DN

10

NN/DN

4

DN/NN

3

NN/DN

9

NN/DN

1

NN/DN

6

NN/DN

 

Semináre sú denne od 9,00 hod. v knižnici KDN

1.deň stáží:  cefalea,  psychomotorický vývoj (asistent: MUDr. Balážová, MUDr. Radová, MUDr. Švecová)

2.deň stáží:  bezvedomie, svalové ochorenia v detskom veku (asistent: MUDr. Pavlovič, MUDr. Ramos Rivera, MUDr. Foltán)

3.deň stáží: kŕče, epileptické záchvaty, video EEG, febrilné kŕče (asistent​: MUDr. Ramos Rivera, MUDr. Švecová, Mgr. Plavčanová, PhD)

Sylaby z detskej neurológie

Cefalea: klasifikácia, primárna, sekundárna, akútna, chronická, migréna, tenzná bolesť hlavy

Psychomotorický vývoj: vývojové neurologické vyšetrenie, primitívne reflexy, vyšetrenie novorodenca a kojenca

Bezvedomie: definícia, etiológia, kmeňové reflexy, GCS, intrakraniálna hypertenzia

Svalové ochorenia v detskom veku: klasifikácia, príznaky, laboratórne a EMG nálezy, hlavné svalové dystrofie:  Duchen/ Becker dystrofia

Kŕče: febrilné kŕče, epileptické záchvaty, epilepsia, klasifikácia záchvatov, klasifikácia epileptických syndrómov, status epileticus,

Prednášky: S/A      (1x za semester)     MUDr. Kolníková Miriam PhD/ MUDr.Ramos Rivera

Cefalea v detskom veku,  Kŕče v detskom veku v posluchárni NÚDCH, Limbova 1 Bratislava podľa rozvrhu / knižnica KDN, NÚDCH, Limbova 1, 7. poschodie.

Študijná literatúra

e-učebnica: Detská neurológia v kazuistikách