Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a UNB

Štúdijné materiály počas prerušenia prezenčnej výučby.

 

 

Sylaby

Sylaby z hematologie si môžete stiahnúť tu

Rozvrh Seminárov

Rozvrh seminárov nájdete na tomto odkaze

Rozvrh Stáži

Rozvrh stáži na stiahnutie tu 

Priebeh stáži na Klinike Hematológie a Transfuziológie

Priebeh stáži na Klinike Hematológie a Transfuziológie na stiahnutie