Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Urologická klinika LF UK a UNB

Prednášky z urológie pre 5.ročník VL LFUK - zimný semester 2023/2024

UNB Kramáre , Bratislava. 

Poslucháreň č.2 14,30 - 16,20 

28.9.2023 - Úvod do urológie, BPH, CaP 

5.10.2023 - Akútne situácie v urológii (kolika,úrazy,torzia,epid.) 

12.10.2023 - Ca penisu, ADAM, ED 

19.10.2023 - Detská urológia 

26.10.2023 - Infekcie v urológii 

2.11.2023 - Karcinóm z urotelu , ochorenia močovej rúry 

9.11.2023 - Nádory obličiek, nádory semenníkov 

! OZNAM ! PhD štúdium 2022/2023

 

Školiteľ: Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA

email: jan.brezagmail.com

 

Školiteľ: prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc. 

email: peter.bujdakkr.unb.sk

          bujdak@gmail.com

 

Školiteľ: doc. MUDr. Branislav Trebatický, PhD. 

email: branotrebatickygmail.com

 

Školiteľ: doc. MUDr. Stanislav Žiaran, PhD. 

email: stanoziaran@gmail.comInformácie pre študentov

Informácie pre študentov


Výberové konanie 

Hľadáme nových kolegov - staňte sa súčasťou nášho tímu ako lekár/ka Urologickej kliniky ! 

Pre ďalšie informácie kontaktujte vedenie Urologickej kliniky.