Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Náplň výuky pre IV. ročník

Náplň výuky pre IV.ročník

 

1.deň

Zobrazovacie metódy hrudníka, kostí a chrbtice.

Základné princípy, indikácie a možnosti zobrazovacích metód.

Klasická snímka hrudníka, ochorenia pľúc. CT a MR hrudníka, srdca a okolitých štruktúr.

Základy muskuloskeletálnej rádiológie . klasická snímka, CT, MR.

 

Praktické ukážky snímok, samostatné hodnotenie rádiologických obrazov.

 

 

2.deň

 

Neurorádiológia.

Základné princípy, indikácie a možnosti zobrazovacích metód v neurorádiológii.

Trama mozgu, tumory, zápalové ochorenia mozgu.

Využitie nových rádiologických metód v neurorádiológii.

 

Praktické ukážky snímok, MR, CT obrazov a ich samostatné hodnotenie.

 

3.deň

 

Základy intervenčnej rádiológie –  využitie v praxi.

Základy gastroenterológie

Základy gynekologickej rádioloógie.

 

Praktické ukážky snímok USG, CT a MR a ich samostatné hodnotenie.

 

Zápočtový test.