Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Tézy okruhov z rádiológie hrudníka - pľúca, srdce

Tézy okruhov z rádiológie hrudníka - pľúca, srdce

 1. Technika zobrazenia hrudníka

(Rtg pľúc, CT, HRCT, USG, MR, nukleárna medicína)

 1. Anatómia hrudníka

( Dýchacie cesty, hilus, mediastínum, bránica, hrudná stena kostný systém

 1. Patologické stavy hrudnej steny, pleury a bránice – zobrazovacie metódy

(Ochorenia mäkkých častí hrudníka, skeletu, pleurálny výpotok, PNO, kalcifikáty, nádory, ochorenia bránice)

 1. Ochorenia mediastína a perikardu

(Expanzie v oblasti mediastína, anatómia perikardu, zobrazovacie metódy, anomálie, získané ochorenia)

 1. Pľúcne infekcie a ich zobrazenie, systémové ochorenia

(Pneumónie – lobárna, anaeróbne, atypické.  Tbc, netuberkulózne mykobakteriálne infekcie, mykotické pneumónie, Wegenerova granulomatóza, sarkoidóza, HIV, AIDS)

 1. Ochorenia dýchacích ciest, chronické obštrukčné ochorenia

(Ochorenia trachey, bronchiektázie, broncholitiáza, emfyzém, astma)

 1. Nádory pľúc a ich zobrazenie

(Benígne a malígne nádory pľúc, mts, diagnostika solitárnych pľúcnych nodulov)

 1. Anatómia a zobrazenia srdca

(Normálna anatómia srdca, význam jednotlivých zobrazovacích metód)

 1. Vrodené ochorenia srdca

(Embryológia, diagnostika vrodených srdcových vád, cyanotické a necyanotické choroby srdca)

 1. Neischemické získané ochorenia srdca

(Úloha zobrazovacích metód, ochorenia chlopní, kardiomyopatia, tumory srdca, trauma srdca)

 1. Ischemické ochorenia srdca

(Ochorenia koronárnych ciev, zobrazovacie metódy, infarkt myokardu, intervencie)

 1. Pľúcna cirkulácia a trombemolická choroba

(Pľúcna cirkulácia, anatómia, fyziológia a patofyziológia, pľúcna embólia)

 1. Ochorenia aorty a intervencie

(Embryológia, anatómia, vrodené a získane anomálie, ochorenia aorty, terapia)

 1. Ochorenia periférnych ciev

(Anatómia artériálneho a venózneho systému, ochorenia, zobrazovacie a intervenčné metódy)