Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Skúška z predmetu Rádiológia a nukleárna medicína

Skúška z predmetu Rádiológia a nukleárna medicína

Skúška z predmetu „rádiológia a nukleárna medicína"

 

Skúška z predmetu „rádiológia a nukleárna medicína“ sa skladá z dvoch samostatných častí z písomnej formy z rádiológie a písomnej formy z nukleárnej medicíny. Obe časti skúšky sa konajú v posluchárni na OÚSA - Heydukova v skúškovom období.

 

Trvanie testu z rádiológie je 60 minút. Na písomnej skúške je potrebné dosiahnuť minimálne 70% bodov. Test pozostáva z 30 otázok s možnosťou jednej správnej odpovede a z písomného hodnotenia 5 rôznych rádiologických obrazov (rontegových snímok, CT, MR a iné) a 2 obrzov z nukleárnej medicíny, kde by mal každý študent určiť zobrazovaciu metódu, vysvetliť jej základný princíp, vyšetrovanú oblasť, základné anatomické a patologické poznatky.