Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Tézy z okruhov rádiológie - urorádiológia

Tézy okruhov z rádiológie - urorádiológia

 

1.      Metodiky zobrazovanie v urorádiológii

(NSB, USG, CT, MR, cystouretrografia, ascendentná a descendentná pyelografia, retrográdna pyelografia, perkutánna nefrostómia, litolapaxia, intervenčné výkony)

2.      Difúzne ochorenia obličiek

(Infekčné ochorenia, cievne ochorenia, transplantácia obličiek)

3.      Renálne expanzie

(Nenádorové ochorenia, nádorové ochorenia)

4.      Obštrukčné ochorenia

(Obštrukcie horného a dolného močového traktu,  príčiny obštrukcie, metódy zobrazovanie, terapia)

5.      Rádiologické zobrazenia močového mechúra, prostaty

(Ochorenia močového mechúra, prostaty a uretry, metodika zobrazovania)

6.      Trauma urogenitálneho systému

(Trauma obličiek, ureterov, močového mechúra, uretry, skróta, zobrazovacie metódy, terapia)

7.      Reprodukčné orgány muža

(Metodika zobrazovania, anatómia, ochorenia skróta, erektílna dysfunkcia)