Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Tézy z okruhov rádiológie - muskuloskeletálny systém

Tézy okruhov z rádiológie - muskuloskeletálny systém

Tézy okruhov z rádiológie - muskuloskeletálny systém

 

 

  1. Technika zobrazenia mäkkých časti

(Zobrazovacie metódy, kalcifikácia, osifikácie, infekcie, traumatické stavy, nádory)

  1. Trauma skeletu

(Zobrazovacie techniky, polytrauma, trauma končatín, trauma panvy)

  1. Nádory kostí – benígne

(Prehľad a charakteristika benígnych nádorov kostí, chondrómy, osteoid, cysty, vaskulárne tumory, tumorom podobné stavy a pod.)

  1. Nádory kostí – malígne

(Prehľad a charakteristika malígnych nádorov kostí, primárne malígne nádory kostí, tumorom podobné stavy a pod.)

  1. Metabolické a endokrinné ochorenia skeletu

(Osteoporóza, osteogenesis inperfecta, ochorenia príštitných teliesok, osteomalácia, avitaminózy a iné)

  1. Ochorenia kĺbov

(Prehľad o ochoreniach kĺbov, zápalové a degeneratívne zmeny, ochorenia synovie a iné)