Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Tézy z okruhov rádiológie - GIT

Tézy z okruhov rádiológie - GIT

                                            

  1. Technika vyšetrenia brucha

(Normálne pomery, akútne brucho, dilatácia čreva, abnormálna distribúcia plynu, zápalové zmeny, kalcifikácie a pod.)

  1. Ezofagus a jeho zobrazenie, patologické stavy

(Embryológia, anatómia, vrodené anomálie, zobrazovacie modality, patologické stavy, gastro-ezofageálny reflux, striktúry, Barretov ezofagus, tumory, zápaly, traumy)

  1. Žalúdok a duodenum jeho zobrazenie, patologické stavy

(Kontrastné zobrazovacie metódy, ostatné zobrazovacie metódy, zápalové zmeny, divertikle, vredy, nádory, operácie na žalúdku)

  1. Tenké a hrubé črevo, patologické stavy, zobrazovacie metódy

(Embryológia, anatómia, vrodené anomálie, vredy, zápaly, nádory, operačné stavy)

  1. Zobrazenie peritonea, mezentéria a omenta

(Anatomické pomery, peritoneálny priestor, supramezokolický a inframezokolický priestor, patologické stavy, zápaly, nádory, trauma)

  1. Hepar, zobrazovacie metódy, patologické stavy

(Embryológia a anatómia, zobrazovacie metódy, difúzne ochorenia, fokálne lézie, nádory, trauma, intervencie)

  1. Biliárny systém a žlčník

(Emryológia, anatómia, zobrazovacie metódy, chorobne stavy žlčových ciest a žlčníka, litiáza, zápaly, nádory, intervenčné metódy)

  1. Pankreas

(Embryológia, anatómia, vrodená anomálie, zápaly, nádory, intervencie)