Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Študijná literatúra

Študijná literatúra:

 

Odporúčaná literatúra:

 

Heřman a kol. Základy radiologie, UP Olomouc 2014, ISBN 978-80-244-2901-4

Bilický J. a kol.: Rádiológia, všeobecná časť. Veda 2011, ISBN 978-80-224-1195-0

Bilický J.  a kol.: Rádiológia, špeciálna časť I., Veda 2012, ISBN 978-80-224-1244-5

Bilický J. a kol.: Rádiológia, špec. časť II., Veda 2012, ISBN 978-80-224-1245-2

Bilický J. a kol.: Rádiológia, špec. časť III., Veda 2012, ISBN 978-80-224-1246-9

Bilický J. a kol.: Rádiológia, špec. časť IV., Veda 2012, ISBN 978-801-224-1247-6

Bilický J. a kol.: Rádiológia, špec. časť V., Veda 2012, ISBN 978-80-224-1248-3

Bilický J. a kol.: Rádiológia, špec. časť VI., Veda 2013, ISBN 978-80-224-1249-0

Bilický J., Kadlečík R. a kol.: Atlas ochorení. GIT, Veda 2015, ISBN 978-80-224-1456-2

Bilický J., Kadlečík R. a kol.: Atlas ochorení. Urorádiológia, Veda 2016, ISBN 978-80-224-1506-4

Beňuška J., Belan V., Bilický J. a kol.: Mozog, anatomicko-rádiologická korelácia, BIOS  1997, ISBN 80-967466-7-7

Nekula J. a kol. Radiologie, UP Olomouc 2001, ISBN 80-224-0259-9