Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Tézy z okruhov rádiológie - CNS

  1. Lebka a mozog

 

(Metódy zobrazenia, anatómia, špeciálne techniky CT a MR, anatómia arteriálneho a venózneho systému a ich zobrazenie)

  1. Benígne a malígne intrakraniálne nádory

 

(Zobrazovacie metódy, špeciálne vyšetrovacie metódy – CT, MR – perfúzne difúzne, spektroskopia, funkčné vyštrenie, klasifikácia extra a intraaxiálnych nádorov, metastázy, ochorenia hypofýzy)

  1. Cievne ochorenia mozgu

 

(Zobrazovacie metódy mozgovej ischémie, extra a intraaxiálne krvácanie, aneuryzmy, malformácie, intervencie)

  1. Kraniálne a intrakraniálne ochorenie – infekcie, AIDS, zápaly, demyelinizácia, metabolické choroby

 

(Absces, ventrikulitídy, encefalitídy, meningitídy, parazitárne ochorenia, tbc, HIV infekcia a AIDS, cerebrálna toxoplazmóza, lymfómy, herpes vírus, Wilsonova choroba, skleróza multiplex, sarkoidóza, Behĉet choroba)

  1. Kraniálne a intrakraniálne ochorenia – trauma, poruchy cerebrospinálnej cirkulácie, degeneratívne ochorenia, epilepsia

 

(Traumatické zmeny na lebke a mozgu, dôsledky poruchy cirkulácie, hydrocefalus, demencia, epilepsia)

  1. Chrbtica, zobrazovacie metódy a patologické stavy

 

(Anatómia chrbtice, vyvojové anomálie, zobrazovacie metódy, hernie, zápaly, cysty, nádory, trauma)

  1. ORL problematika

 

(Anatómia, zobrazovacie metódy, ochorenia vonkajšieho stredného a vnútorného ucha, ochorenia, ochorenia nosa a prínosových dutín, ochorenia krku)