Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Fyziologický ústav LF UK

 

Milá študentka, milý študent,


výučba fyziológie pokračuje, prebieha v online forme podľa pokynov vedenia LFUK. 

Vaši pedagógovia budú s vami komunikovať elektronicky a touto cestou vám sprostredkujú študijné materiály a zadania.Prosím postupujte podľa ich pokynov. Zároveň Vás povzbudzujeme na systematické a efektívne využívanie možnosti samoštúdia.

Žiadame Vás, aby ste pravidelne sledovali webstránky Fyziologického ústavu.

Aktuálne materiály a informácie priebežne uvereňujeme v rubrike AKTUALITY.

 

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Prednostka Fyziologického ústavu


 

 

Vítame vás na stránkach Fyziologického ústavu.

 

Najdete nás na Sasinkovej ulici 2 v budove starých teoretických ústavov.

 

Sekretariát ústavu sa nachádza na 1. poschodí.

Praktikáreň A a B sa nachádza na prízemí.

Praktikáreň C sa nachádza 1. poschodí.

Praktikáreň D sa nachádza na 2. poschodí.

 

 

Mapka