Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Mikrobiologický ústav LF UK a UN Bratislava

Študenti si môžu kúpiť knihu v zľave na Mikrobiologickom ústave LF UK a UNB.

Oznam o začatí výučby na Mikrobiologickom ústave LF UK a UNB v letnom semestri akademického roka 2023/2024 pre VL

Milí  študenti,

Výučba mikrobiológie v letnom semestri akademického roka 2023-2024 začne v týždni od 19. februára 2024. Praktické cvičenia začnú v týždni od 26.februára 2024.

Prednášky budú prezenčné v Ladzianskeho posluchárni každý štvrtok od 7:30h. Z prednášok sa nebudú robiť žiadne záznamy. Prednášky vychádzajú z povinnej literatúry a sú aktualizované novými poznatkami v odbore. Znalosť informácií obsiahnutých v prednáškach sa bude pravidelne overovať na praktických cvičeniach.

Konzultácie k jednotlivým témam prednášok budú možné po dohode s prednášajúcim cez MS Teams alebo osobne.

Praktické cvičenia pre VL sa budú konať prezenčne v učebni Mikrobiologického ústavu na druhom poschodí NTÚ.

Konzultácie k jednotlivým témam praktických cvičení budú možné po dohode s vyučujúcim cez MS Teams alebo osobne.

Študenti sa budú zúčastňovať prezenčnej formy praktických cvičení vopred pripravení (po starostlivom štúdiu teoretického úvodu k príslušnému cvičeniu) a predložia vyučujúcemu na začiatku cvičenia protokoly s vyplnenými odpoveďami ku kontrolným otázkam. Sylaby prednášok a praktických cvičení budú spolu s kritériami pre splnenie podmienok pre registráciu na skúšku z mikrobiológie a s otázkami na písomnú a ústnu časť skúšky uvedené na webovej stránke Mikrobiologického ústavu.

https://zona.fmed.uniba.sk/index.php?id=6544

Skúška z mikrobiológie v zimnom semestri 2024 je dvojdňová. Prvý deň, ktorý bude aj oficiálne uverejnený v AIS, sa bude písať test, ktorý je nevyhnutné napísať minimálne na 75%. Študent, ktorý napíše test, príde na druhý deň o 8:00h na ústnu skúšku. <s></s>

<output>

Milí  študenti,

výučba mikrobiológie v zimnom semestri akademického roku 2021-2022 (prednášky aj praktické cvičenie) sa začne v týždni od 20.9.2021.

V súlade s rozhodnutím vedenia LFUK zo dňa 26.8.2021 sa prednášky budú konať dištančne cez Teams; pozvánky na jednotlivé prednášky budú každému študentovi zasielať prednášajúci.

Praktické cvičenia pre VL sa budú konať prezenčne v učebni Mikrobiologického ústavu na druhom poschodí NTÚ a pre ZL v praktikárni Mikrobiologického ústavu, lokalizovanej v suteréne (vchod z dvora, pred vchodom na Ústav patológie). V záujme zachovania protiepidemiologických opatrení (maximálne zaplnenie miestnosti do 50 % kapacity) sa teoretický úvod k praktickým cvičeniam bude uskutočňovať na základe súhlasu rektora UK formou online cez Teams a bude k dispozícii študentom minimálne jeden deň pred konaním príslušného praktického cvičenia. Pripojenie k teoretickému úvodu poskytnú študentom zodpovední učitelia praktických cvičení; konzultácie k jednotlivým témam praktických cvičení budú možné po dohode s vyučujúcim cez Teams.

Študenti sa budú zúčastňovať prezenčnej formy praktických cvičení vopred pripravení (po starostlivom štúdiu teoretického úvodu k príslušnému cvičeniu) a predložia vyučujúcemu na začiatku cvičenia protokoly s vyplnenými odpoveďami ku kontrolným otázkam. Počas prvých 50 minút praktického cvičenia bude v učebni prítomná iba prvá polovica študentov (študijná skupina uvedená v rozvrhu cvičení ako prvá), ktorá vykoná praktické úlohy a výsledky zaznamená do protokolu. Potom bude nasledovať 10-minútová prestávka a praktické úlohy si vykoná druhá polovica študentov (študijná skupina, uvedená v rozvrhu ako druhá).

Sylaby prednášok a praktických cvičení budú spolu s kritériami pre splnenie podmienok pre registráciu na skúšku z mikrobiológie a s otázkami na písomnú a ústnu časť skúšky uvedené na webovej stránke Mikrobiologického ústavu:

https://zona.fmed.uniba.sk/index.php?id=6544

</output>

<output>

Milí  študenti,

výučba mikrobiológie v zimnom semestri akademického roku 2021-2022 (prednášky aj praktické cvičenie) sa začne v týždni od 20.9.2021.

V súlade s rozhodnutím vedenia LFUK zo dňa 26.8.2021 sa prednášky budú konať dištančne cez Teams; pozvánky na jednotlivé prednášky budú každému študentovi zasielať prednášajúci.

Praktické cvičenia pre VL sa budú konať prezenčne v učebni Mikrobiologického ústavu na druhom poschodí NTÚ a pre ZL v praktikárni Mikrobiologického ústavu, lokalizovanej v suteréne (vchod z dvora, pred vchodom na Ústav patológie). V záujme zachovania protiepidemiologických opatrení (maximálne zaplnenie miestnosti do 50 % kapacity) sa teoretický úvod k praktickým cvičeniam bude uskutočňovať na základe súhlasu rektora UK formou online cez Teams a bude k dispozícii študentom minimálne jeden deň pred konaním príslušného praktického cvičenia. Pripojenie k teoretickému úvodu poskytnú študentom zodpovední učitelia praktických cvičení; konzultácie k jednotlivým témam praktických cvičení budú možné po dohode s vyučujúcim cez Teams.

Študenti sa budú zúčastňovať prezenčnej formy praktických cvičení vopred pripravení (po starostlivom štúdiu teoretického úvodu k príslušnému cvičeniu) a predložia vyučujúcemu na začiatku cvičenia protokoly s vyplnenými odpoveďami ku kontrolným otázkam. Počas prvých 50 minút praktického cvičenia bude v učebni prítomná iba prvá polovica študentov (študijná skupina uvedená v rozvrhu cvičení ako prvá), ktorá vykoná praktické úlohy a výsledky zaznamená do protokolu. Potom bude nasledovať 10-minútová prestávka a praktické úlohy si vykoná druhá polovica študentov (študijná skupina, uvedená v rozvrhu ako druhá).

Sylaby prednášok a praktických cvičení budú spolu s kritériami pre splnenie podmienok pre registráciu na skúšku z mikrobiológie a s otázkami na písomnú a ústnu časť skúšky uvedené na webovej stránke Mikrobiologického ústavu:

https://zona.fmed.uniba.sk/index.php?id=6544

</output>

<output>

Milí  študenti,

výučba mikrobiológie v zimnom semestri akademického roku 2021-2022 (prednášky aj praktické cvičenie) sa začne v týždni od 20.9.2021.

V súlade s rozhodnutím vedenia LFUK zo dňa 26.8.2021 sa prednášky budú konať dištančne cez Teams; pozvánky na jednotlivé prednášky budú každému študentovi zasielať prednášajúci.

Praktické cvičenia pre VL sa budú konať prezenčne v učebni Mikrobiologického ústavu na druhom poschodí NTÚ a pre ZL v praktikárni Mikrobiologického ústavu, lokalizovanej v suteréne (vchod z dvora, pred vchodom na Ústav patológie). V záujme zachovania protiepidemiologických opatrení (maximálne zaplnenie miestnosti do 50 % kapacity) sa teoretický úvod k praktickým cvičeniam bude uskutočňovať na základe súhlasu rektora UK formou online cez Teams a bude k dispozícii študentom minimálne jeden deň pred konaním príslušného praktického cvičenia. Pripojenie k teoretickému úvodu poskytnú študentom zodpovední učitelia praktických cvičení; konzultácie k jednotlivým témam praktických cvičení budú možné po dohode s vyučujúcim cez Teams.

Študenti sa budú zúčastňovať prezenčnej formy praktických cvičení vopred pripravení (po starostlivom štúdiu teoretického úvodu k príslušnému cvičeniu) a predložia vyučujúcemu na začiatku cvičenia protokoly s vyplnenými odpoveďami ku kontrolným otázkam. Počas prvých 50 minút praktického cvičenia bude v učebni prítomná iba prvá polovica študentov (študijná skupina uvedená v rozvrhu cvičení ako prvá), ktorá vykoná praktické úlohy a výsledky zaznamená do protokolu. Potom bude nasledovať 10-minútová prestávka a praktické úlohy si vykoná druhá polovica študentov (študijná skupina, uvedená v rozvrhu ako druhá).

Sylaby prednášok a praktických cvičení budú spolu s kritériami pre splnenie podmienok pre registráciu na skúšku z mikrobiológie a s otázkami na písomnú a ústnu časť skúšky uvedené na webovej stránke Mikrobiologického ústavu:

https://zona.fmed.uniba.sk/index.php?id=6544

</output>

Oznam pre študentov 2. ročníka Zubného lekárstva - Výuka predmetu Lekárska mikrobiológia v letnom semestri akademického roka 2023/2024

Oznam pre študentov 2. ročníka Zubného lekárstva - Výuka predmetu Lekárska mikrobiológia v letnom semestri akademického roka 2023/2024

Výuka predmetu Lekárska mikrobiológia v letnom semestri akademického roka 2023/2024 začne v týždni od 19. februára 2024.

Prednášky

Prednášky sa budú uskutočňovať v malej posluchárni  každý utorok od 11:30 prezenčnou formou. Z prednášok sa nebudú robiť žiadne záznamy.

Konzultácie k jednotlivým témam prednášok budú možné po dohode s prednášajúcim cez MS Teams alebo osobne.

Praktické cvičenia

Praktické cvičenia pre Zubné lekárstvo sa budú konať prezenčne v praktikárni Mikrobiologického ústavu pre výuku zubného lekárstva -  suterén  - miestnosť č. 007. Konzultácie k jednotlivým témam praktických cvičení budú možné po dohode s vyučujúcim tiež cez MS Teams alebo osobne.

Študenti sa budú zúčastňovať prezenčnej formy praktických cvičení vopred pripravení (po starostlivom štúdiu teoretického úvodu k príslušnému cvičeniu) a predložia vyučujúcemu na začiatku cvičenia protokoly s vyplnenými odpoveďami ku kontrolným otázkam.

Sylaby prednášok a praktických cvičení , spolu s kritériami pre splnenie podmienok pre registráciu na skúšku z Lekárskej mikrobiológie a s otázkami na písomnú a ústnu časť skúšky budú uvedené na webovej stránke Mikrobiologického ústavu.

Skúška

 

Termíny skúšok z Lekárskej mikrobiológie v akademickom roku 2023/2024 budú vypísané v mesiacoch máj a jún 2024.

Skúška bude dvojdňová.

Prvý deň (dátum skúšky oficiálne uverejnený v AIS) sa bude písať test. Test je nevyhnutné napísať na minimálne 75 % (riadny termín aj obidva opravné termíny). Bez úspešného napísania testu nie je možné absolvovať ústnu časť skúšky.

Po úspešnom napísaní testu nasleduje na druhý pracovný deň ústna skúška od 8:00.

 

Predtermíny budú 21.5.2024.

Sylaby

Všeobecné lekárstvo

Mikrobiológia 1 (2. ročník LS)
Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet,

<output>Prezentácie z praktických cvičení nájdete tu. Prihlasujete sa ako do AIS-u: (Prihlasovacie meno, heslo). Lekárska fakulta - Mikrobiologický ústav - Mikrobiológia/Microbiology - Všeobecné_lekárstvo_zimný_semester </output>

<output>Prezentácie z praktických cvičení nájdete tu. Prihlasujete sa ako do AIS-u: (Prihlasovacie meno, heslo). Lekárska fakulta - Mikrobiologický ústav - Mikrobiológia/Microbiology - Všeobecné_lekárstvo_zimný_semester </output>

Mikrobiológia 2 (3. ročník štúdia, ZS)
Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet, Otázky na skúšku, Písomný test pred skúškou, Protokoly a kazuistiky nájdete v MS TEAMS

 

Klinická mikrobiológia (4. a 5. ročník LS) - povinne voliteľný predmet
Sylaby, Témy seminárnych prác, Otázky na skúšku

 

 

Zubné lekárstvo

Lekárska mikrobiológia (2. ročník LS)
Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet, Protokoly, Písomné testy pred skúškou, Otázky na skúšku

 

Biomedicínska fyzika

Lekárska mikrobiológia (2. ročník ZS)
Sylaby prednášok, Písomné testy pred skúškou, Otázky na skúšku

Povinná literatúra

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

MIKROBIOLÓGIA 1, 2 (2. - 3. roč. všeob.)

x   LIPTÁKOVÁ, A. et al. Lekárska mikrobiológia. Vyd. prvé. Bratislava: Herba, 2019. 916 s. Dieškova edícia, zv. 8. ISBN 978-80-89631-91-9.

x   LIPTÁKOVÁ, A., et al. Mikrobiologická diagnostika pôvodcov infekčných ochorení pre študentov medicíny,Vyd. prvé. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. 256 s. Skriptá. ISBN 978-80-223-4238-4

x   SLOBODNÍKOVÁ, L. et al. Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie: protokoly. Vyd.piate Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. 75 s. Skriptá. ISBN 978-80-223-3405-1.

     VOTAVA, M. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. preprac. vyd. Brno: Neptun, 2005. 351 s. ISBN 80-86850-00-5.

     VOTAVA, M. et al. Lékařská mikrobiologie speciální. Brno: Neptun, 2003 (dotlač 2006).              495    s. ISBN 80-902896-6-5.

     MURRAY, P.A., ROSENTHAL, K.S. a PFALLER, M.A. Medical Microbiology. 8th ed.                         Philadelphia:  Elsevier, 2015, ©2016. 848 s. ISBN 978-0-323-29956-5.

 

KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA

x   ENGLEBERG, N.C., DIRITA, V., and DERMODY, T.S. Schaechter’s Mechanisms of Microbial        Disease. 5th ed. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins, 2012, ©2013. xvii, 826. ISBN 978-0-7817-8744-4.

x    MURRAY, P.R. et al. Manual of Clinical Microbiology. 6th ed. Washington, D.C. ASM Press, 2008. 1482 s. ISBN 978-1-55581-086-3.

ZUBNÉ LEKÁRSTVO

LEKÁRSKA MIKROBIOLÓGIA 1, 2 (2. roč. zub.)

x   LIPTÁKOVÁ, A. et al. Lekárska mikrobiológia. Vyd. prvé. Bratislava: Herba, 2019. 916 s. Dieškova edícia, zv. 8. ISBN 978-80-89631-91-9.

x   LIPTÁKOVÁ, A., et al. Mikrobiologická diagnostika pôvodcov infekčných ochorení pre študentov medicíny,Vyd. prvé. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. 256 s. Skriptá. ISBN 978-80-223-4238-4

     VOTAVA M., BROUKAL, Z. a VANĚK, J. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. Brno: Neptun, 2007. 567 s. ISBN 978-80-8685-003-0. (vybrané kapitoly)

     HUPKOVÁ, H. et al. Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie pre poslucháčov zubného lekárstva. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 80 s. ISBN 978-80-8095-044-6.

      BAGG, J. et al. Essentials of Microbiology for Dental Students. 2nd ed. Oxford: Oxford Unversity

      Press, 2006. xxix, 348 s. ISBN 978-0-19-856489-8.

 

BIOMEDICÍNSKA FYZIKA

Lekárska mikrobiológia:

Povinná literatúra:

Scindler, J.: Mikrobiologie pro studenty zdravotnických oborů. Grada: Praha, 2010, 223s.

Slobodníková, L. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie; teoretický úvod. Bratislava: UK, 2013. 161 s. Skriptá.

Organizácia výučby a skúšok

Zapisovanie na skúšku
Študenti sa zapisujú na skúšku z mikrobiológie individuálne cez AIS2 systém podľa pravidiel uvedených v platnom Študijnom poriadku LF UK

Skúška

  • Test, absolvovanie testu s 75% úspešnosťou je podmienkou pre pripustenie na ústnu skúšku
  • Pri riadnom a prvom opravnom termíne je podmienkou na pokračovanie skúšky ústnou časťou úspešné napísanie testu.
  • Študenti si budú losovať skúšajúceho v súlade so študijným poriadkom  LF UK v Bratislave (Čl. 23 bod 23)


Skúška začína o 7.30 h na Mikrobiologickom ústave testom, ktorý sa píše na počítači a obsahuje 40 otázok so 4 možnosťami odpovede s časovým limitom 30 minút. Súbor testových otázok je uverejnený na webe ústavu aj v MS Teams. Zubné lekárstvo má otázky na písomný test zverejnené na webe.

Na začiatku ústnej časti skúšky si študent ťahá tri otázky (otázky sú uverejnené na webovej stránke MIU LF UK a UNB). Pre úspešné absolvovanie ústnej časti skúšky študent musí  zodpovedať všetky tri otázky aspoň na minimálnej úrovni požadovaných vedomostí (hodnotenie „E“).

Termíny skúšok

Termíny skúšok sú uvedené v systéme AIS2

 

 

Diplomové práce

Diplomové práce pred obhajobou :

1. Lívia Gernátová, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Med v liečbe infekčných chorôb

 

2. Sára Čorbová, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Úloha baktérií pri chronických ranách

 

3. Csaba Haver, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Úloha mikrobiologického vyšetrenia pri infekciách močových ciest

 

4. Linus Ritter, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Difficult-to-treat Infections - Causes and Solutions

 

5. Michael Klass, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Catheter-Related Bloodstream Infections

 

6. Katarína Frantová, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Výskyt karbapeném rezistentných a karbapenemázu produkujúcich kmeňov

Klebsiella pneumoniae a ich antimikrobiálna rezistencia

 

7. Branislav Mikolaj, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Trend výskytu nozokomiálnych kmeňov u hospitalizovaných pacientov

 

8. Patricia Garcia Martinez, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

New Biomarkers for Monitoring of Chronic Hepatitis B Patients

 

9. Laoura-Terpsithea Romanou, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Postoperative Infections and Impact of Covid-19

 

Obhájené diplomové práce:

školský rok 2022/2023

školský rok 2021/2022

školský rok 2020/2021

školský rok 2019/2020

školský rok 2018/2019

školský rok 2017/2018

školský rok 2016/2017

školský rok 2015/2016

školský rok 2014/2015

Termíny obhajob diplomových prác

Termíny obhajob diplomových prác na Mikrobiologickom ústave pre študentov 6. ročníka nájdete v oznamoch:

Konzultačné a úradné hodiny

Úradné hodiny pre študentov: po dohovore


Konzultačné hodiny: po dohovore s vyučujúcim

 

Letný semester akad. rok 2023/24 je od 19. februára 2024 do 24. mája 2024