Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Anatomický ústav LF UK

Sasinkova 2, 1. poschodie

Bratislava 811 08

prednosta ustavu

prednosta Anatomického ústavu


prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.

tel.: +421 2 90119 342

e-mail: anatomia.prednostafmed.uniba.sk
              stefan.polakfmed.uniba.sk

 

<output>tel.: +421 2 90119 342
e-mail: anatomia.prednosta@fmed.uniba.sk
              stefan.polak@fmed.uniba.sk</output>

<output>tel.: +421 2 90119 342
e-mail: anatomia.prednosta@fmed.uniba.sk
              stefan.polak@fmed.uniba.sk</output>

<output>tel.: +421 2 90119 342
e-mail: anatomia.prednosta@fmed.uniba.sk
              stefan.polak@fmed.uniba.sk</output>

<output>tel.: +421 2 90119 342
e-mail: anatomia.prednosta@fmed.uniba.sk
              stefan.polak@fmed.uniba.sk</output>

<output>+421 2 9011 9342 </output>

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

tel. (02) 59357 390, fax. (02) 59357 321

<output>

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

tel. (02) 59357 390, fax. (02) 59357 321

</output>