Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Anatomický ústav LF UK

Sasinkova 2, 1. poschodie

Bratislava 811 08

Prednostka ústavu

doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

tel. (02) 59357 390, fax. (02) 59357 321

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

tel. (02) 59357 390, fax. (02) 59357 321

<output>

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

tel. (02) 59357 390, fax. (02) 59357 321

</output>