Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK - zóna pre študentov

 

 

„Najväčšia nádej národa tkvie v správnej výchove mládeže"                                       

                                                                                      Deziderius Erazmus