Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav epidemiológie LF UK

Otázky na ústnu skúšku pri dištančnom spôsobe výučby

Súbor1

Súbor2

Súbor3

Informácie pre študentov

Informácie pre študentov v letnom semestri 2020

Študentom  od 15 kr. a ďalším  v týždňoch od  9.3. 2020 do odvolania, ktorí mali stážovať na Ústave epidemiológie, budú na e-maily zaslané potrebné materiály a inštrukcie na spracovanie zadaných úloh v šiestich  okruhoch najdôležitejších epidemiologických problematík.

Zasielanie materiálov študentom  bude realizované obyčajne v pondelok (na začiatku stáží pre určitý krúžok) a spätné zasielanie úloh príslušnému vyučujúcemu  by malo byť do konca príslušného kalendárneho týždňa (do nasledujúceho pondelka). Nedostatočne vypracované zadania sa vrátia na prepracovanie.

Postupne budú zadávané termíny a čas ústnych skúšok do AIS pre krúžky 20, 23, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 21, 26, 22, 25. Skúšky sa budú do odvolania konať cestou videohovorov cez Skype.

Pre štúdium nie je možné na web dať  učebnicu Bakoss, P. a kol., Epidemiológia, 2013 ale k osvojeniu  základnej terminológie môžete čerpať z :

  1. Bazovská, S. a kol. Epidemiológia pre zubné lekárstvo
  2. Špaleková, M. et al. Epidemiology for Study of Public Health, Vol. 1, Vol. 2, 2015
  3. Epidemiologická situácia nákaz na Slovensku v r. 2018
  4. Prezentácie zaslané vyučujúcimi

 

Začíname zavádzať  skúšanie cez Skype, postupne budeme študentov podľa krúžkov oslovovať, aby nám zaslali ich kontá pre komunikáciu počas skúšky.

Materiál k epid.sit. v SR.

Epidemiológia pre Zubné lekárstvo

 

Ústav epidemiológie LF UK zabezpečuje výučbu predmetu Epidemiológia pre študijné programy VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO, GENERAL MEDICINE, ZUBNÉ LEKÁRSTVO a DENTISTRY.