Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií LFUK

Prednosta ústavu

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

silvia.hnilicovafmed.uniba.sk

lf.meded.prednostafmed.uniba.sk

 

 

 

Vedúci technickej podpory/simulačného centra

doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD.

pavol.vitovic@fmed.uniba.sk

 

Sekretárka ústavu

 

Andrea Račeková

andrea.racekovafmed.uniba.sk

 

Zamestnanci

 

MUDr. Anna Killingerová

anna.killingerovafmed.uniba.sk

 

Mgr. Mária Kolesárová, PhD.

maria.kolesárovafmed.uniba.sk

 

Mgr. Tomáš Chudý

tomas.chudyfmed.uniba.sk

 

Mgr. Miroslava Laurovičová, PhD.

miroslava.laurovicovafmed.uniba.sk

 

Mgr. Helena Kosnáčová, PhD.

helena.svobodovafmed.uniba.sk

 

MUDr. Martin Pekarčík

martin.pekarcikfmed.uniba.sk

 

doc.MUDr. Andrej Thurzo, PhD.

andrej.thurzofmed.uniba.sk