Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií LFUK

Sasinkova 4, 813 72 Bratislava, vo dvore, tel.: +421/2 9011 9271, email: simmedfmed.uniba.sk

Ako sa k nám dostanete? Pozrite si tu.

Prednosta ústavu

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

silvia.hnilicovafmed.uniba.sk

lf.meded.prednostafmed.uniba.sk

 

 

 

Zástupca prednostu pre simulačnú výučbu

doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD.                                                               

pavol.vitovic@fmed.uniba.sk

Sekretárka

Andrea Račeková

andrea.racekova@fmed.uniba.sk

Zamestnanci

Andrea Račeková

andrea.racekovafmed.uniba.sk

 

MUDr. Anna Killingerová

anna.killingerovafmed.uniba.sk

 

Doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD.

andrej.thurzofmed.uniba.sk

 

Mgr. Helena Kosnáčová, PhD. - materská dovolenka

helena.svobodovafmed.uniba.sk

 

MUDr. Martin Pekarčík

martin.pekarcikfmed.uniba.sk

 

Mgr. Mária Kolesárová, PhD.

maria.kolesárova@fmed.uniba.sk

 

Mgr. Miroslava Laurovičová, PhD.

miroslava.laurovicovafmed.uniba.sk

 

Mgr. Tomáš Chudý

tomas.chudyfmed.uniba.sk