Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Obligatory and recommended study literature

Obligatory study literature

 

Platzer, W. Color Atlas of Human Anatomy. Vol.1. Locomotor System. 6th rev ed. Stuttgart; New York: Georg Thieme Verlag, 2009. 480p. ISBN13 9783131494818 

 

Fritsch, H., Kuehnel, W. Color Atlas of Human Anatomy. Vol. 2. Internal organs. 5th ed. Stuttgart; New York: Georg Thieme Verlag, 2008. 458p. ISBN13 9781604065633

 

Kahle, W., Frotscher M. Color Atlas of Human Anatomy. Vol. 3. Nervous System and Sensory Organs. 6th ed. Stuttgart; New York: Georg Thieme Verlag, 2008. 426p. ISBN13 9783131536761

 

Netter, F. H. Atlas of Human Anatomy. 5th ed. Philadelphia: Saunders - Elsevier, 2010. 624p. ISBN: 978-1-4160-5951-6

 

Putz, R. Pabst, R. Sobotta - Atlas of Human Anatomy. 14th ed. New York: Churchill Livingstone, 2008, 842p. ISBN 10: 0-7020-3323-5

 

Hansen J. T. Netter's Clinical Anatomy. 3rd ed. Philadelphia: Saunders – Elsevier, 2014. 592p. ISBN: 978-1-4557-7008-3

 

Hansen J. T.  Netter's Anatomy Coloring Book. 2nd ed. Philadelphia: Saunders – Elsevier, 2014. 400p. ISBN: 978-0-323-18798-5

 

Drake R., Vogl A. W., Mitchel A. W. Gray's Anatomy for Students. 3rd ed. Philadelphia: Churchill Livingstone – Elsevier. 1136p. ISBN: 978-0-7020-5131-9

 

Recommended study literature

Standring, S. Gray’s Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice. 39th ed. New York: Churchill Livingstone, 2004. 1600p.  ISBN: 0443071683

 

Snell, R. Clinical Anatomy for Medical Students. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2003. 976p. ISBN: 978-0781743150 

 

 Snell, R. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2005. 560p. ISBN: 978-0781759939

 

Moore, K., Agur, A., Dalley,  A. Essential Clinical Anatomy. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2014. 736p. ISBN: 978-1-4698-3201-2  

 

Holomáňová, A., Brucknerová, I. Srdcovocievna sústava: Anatomické názvy. Latinsko-anglicko-slovenský slovník. Bratislava: Vyd. Elán, 2000. 65s. ISBN: 80-85331-26-8

 

Holomáňová, A., Brucknerová, I. Anatomické názvy I. Latinsko-anglicko-slovenský slovník. Anatomical terms Bratislava: Vyd. Elán, 2001. 94s. ISBN: 80-85331-29-2

 

Holomáňová, A., Brucknerová, I. Anatomické názvy II. Latinsko-anglicko-slovenský slovník. Anatomical terms Bratislava: Vyd. Elán, 2002. 142s. ISBN: 80-85331-34-9

 

Holomáňová, A., Brucknerová, I. Anatomické názvy III. Latinsko-anglicko-slovenský slovník. Anatomical terms Bratislava: Vyd. Elán, 2003. 154s. ISBN: 80-85331-39-X