Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zaujímavé linky

Niektoré odkazy na web stránky, ktoré by Vás mohli zaujímať.

 

Slovenská fyziologická spoločnosť

Stránka slovenskej fyziologickej spoločnosti s jej aktualitami a členmi. SFS sa zaoberá ako názov spoločnosti hovorí normálnymi dejmi v organizmoch, a to nielen u ľudí, ale aj u zvierat a v rastlinách.


Slovenská lekárska spoločnosť

Stránka dôležitá najmä pre lekárov, ich základná stavovská organizácia.


Slovenská akadémia vied

Hlavná stránka vedeckej základne SR s odkazmi na jej jednotlivé ústavy.


Pubmed

Databáza biomedicínskych článkov s odkazmi na fulltexty. Na stránke je aj zopár online biomedicínskych kníh od všeobecnej biológie, cez molekulárnu biológiu až po klinickú medicínu.


Centrum vedecko-technických informácií

Národné informačné centrum a špecializovaná vedecká knižnica nielen medicínskej literatúry s možnosťou vzdialeného prístupu. Po zaplatení minimálneho výpožičného poplatku sú dostupné fulltexty vydavateľstiev ako NATURE PUBLISHING GROUP, SCIENCEDIRECT/ELSEVIER, SCIENCE a iných.


ECG learning center

Pre všetkých, ktorý sa chcú naučiť popisovať EKG, a vyskúšať si určovanie EKG diagnóz v online prístupe.


Klub Detskej Nádeje 

Občianske združenie spájajúce všetkých ktorí chcú prispieť k skvaliteniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných detí.