Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomová práca

Témy diplomových prác na akademincký rok 2020-21

Milé študentky, milí študenti,

ak vás niektorá z tém diplomovej práce oslovila, prosím kontaktujte e-mailom školiteľa - učiteľa, ktorý tému ponúka. Školitelia pozvú záujemcov na stretnutie v MS Teams, kde sa je možnosť dozvedieť sa viac o téme a cieľoch diplomovej práce, postupe práce, podmienkach a ďalších podrobnostiach.

 

1.       Charakterizácia inervácie nádorových tkanív

Školiteľ:    prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

 

2.       Vplyv pitia kávy na fyziologické funkcie v organizme

Školiteľka:    doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

      

3.       Antioxidanty a kardiovaskulárne ochorenia

Školiteľka:    doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

 

4.       Vplyv fyzickej aktivity na funkcie erytrocytov

Školiteľka:    doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

 

5.       Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii diabetes mellitus 2. typu

Školiteľka:    doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

 

6.       Aktivita matrixových metaloproteináz v kostrových svaloch u diabetických potkanov

Školiteľka:    doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

 

7.       Aktivita matrixových metaloproteináz v obličke u diabetických potkanov

Školiteľka:    doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

 

8.       Aktivita matrixových metaloproteináz v tukovom tkanive u diabetických potkanov

Školiteľka:    doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

 

9.       Najčastejšie intoxikácie rastlinami v rámci Slovenskej republiky

Školiteľ:     doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.

 

10.    Autonómny nervový systém – možnosti sledovania jeho aktivity

Školiteľ:     MUDr. Rastislav Važan, PhD.

 

11.    Včasná diagnostika porúch autistického spektra

Školiteľka:     MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

 

12.    Nové metódy výučby v medicíne

Školiteľka:     MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

 

13.    Porucha autistického spektra a epilepsia

Školiteľka:     MUDr. Petra Keményová, PhD.

 

14.    Vplyv kvality spánku na duševné zdravie

Školiteľka:     MUDr. Petra Keményová, PhD.

 

15.    Porucha autistického spektra a spánok

Školiteľka:     MUDr. Petra Keményová, PhD.

 

16.    Význam pohlavných hormónov v patogenéze autizmu.

Školiteľka:     RNDr. Silvia Lakatošová, PhD.

 

17.    Dermatoglyfické odlišnosti u ľudí s mentálnou poruchou

Školiteľka:     Mgr. Klaudia Kyselicová, PhD.

 

18.    Steroidogenéza u jedincov s poruchami autistického spektra

Školiteľka:    Mgr. Katarína Janšáková, PhD.

 

19.    Vplyv stimulácie salivácie na vlastnosti sliny

Školiteľka:    Mgr. Katarína Janšáková, PhD.

 

20.    Salivary markers of gastrointestinal diseases - 1

Školiteľka:    Mgr. Katarína Janšáková, PhD.

 

21.    Epigenetika porúch autistického spektra

Školiteľka:     Mgr. Gabriela Repiská, PhD.

 

22.    Úloha extracelulárnych vezikúl vo vybranom ochorení

Školiteľka:     Mgr. Gabriela Repiská, PhD.

 

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Prednostka Fyziologického ústavu LF UK