Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomová práca

Milí diplomanti,

užitočné informácie, ktoré vám budú nápomocné pri hľadaní vhodnej literatúry, spracovaní dát a prezentácii, nájdete v MS Teams, tím Diplomová práca/Diploma work. Každý študent, ktorý je diplomantom na Fyziologickom ústave, sa stáva členom tohto tímu.  

Jednou z podmienok pre získanie kreditov je v každom semesti aj účasť na seminári. Videozáznamy zo seminárov sú dostupné vo vyššie uvedenom tíme. Viac informácii, týkajúcich sa seminárov, dostanete v priebehu semestra. Podmienky pre udelenie kreditov nájdte v príslušnej záložke.

Prajeme vám veľa tvorivých síl pri písaní diplomovej práce.

 

 

Témy diplomových prác na akademický rok 2021-22

Prosíme študentov, ktorí sa chcú prihlásiť na diplomovú prácu na Fyziologický ústav, aby okrem prihlásenia sa cez systém AIS oslovili školiteľa diplomovej práce e-mailom a dohodli si konzultáciu. Bez úvodnej konzultácie nemusia byť akceptovaní.

 

Úloha oxytocínu a vazopresínu pri poruche autistického spektra

Školiteľka:   Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Konzultantka: Mgr. Katarína Polónyiová

 

Výživové zvláštnosti u detí s poruchami autistického spektra a hormóny ovplyvňujúce príjem potravy

Školiteľka: Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.

 

Exekutívne funkcie u detí s poruchou autistického spektra a ich biologické koreláty

Školiteľka: Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.

Konzultantka: Mgr. Barbara Rašková

 

Os črevo – mozog: mechanizmy vzájomných interakcií

Školiteľka: Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.

 

Črevná mikrobiota a duševné poruchy u detí a adolescentov

Školiteľka: Doc. MUDr. Alexandra Tomova, PhD.

Konzultantka: MUDr. Marcela Šoltýsová

 

Halucinácie ako nežiaduci účinok u vybraných skupín liečiv

Školiteľ: Doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.

 

Úloha rôznych typov bunkovej smrti v patogenéze kardiovaskulárnych ochorení

Školiteľka: Doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.

 

Benefičné účinky prírodných polyfenolov v kardiovaskulárnom systéme

Školiteľka: Doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.

 

Zmeny inhibičnej neurotransmisie v autizme

Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.

 

Krvný tlak a mentálny stres

Školiteľ: MUDr. Rastislav Važan, PhD.

 

Nové metódy vo výučbe medicíny

Školiteľka: MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

 

Poruchy autistického spektra a epilepsia

Školiteľka: MUDr. Petra Keményová, PhD.

 

Vplyv kvality spánku na duševné zdravie

Školiteľka: MUDr. Petra Keményová, PhD.

 

Poruchy autistického spektra a spánok

Školiteľka: MUDr. Petra Keményová, PhD.

 

Neuroglie a ich účasť v patogenéze porúch autistického spektra

Školiteľka: RNDr. Silvia Lakatošová, PhD.

 

Hypotéza sociálneho mozgu a jej prepojenie s poruchami autistického spektra

Školiteľka: RNDr. Silvia Lakatošová, PhD.

 

Oxytocin  a vazopresin ako hormóny lásky

Školiteľka: RNDr. Jaroslava Babková, PhD.

 

Oxytocín a vazopresin ako hormóny liečby

Školiteľka: RNDr. Jaroslava Babková, PhD.

 

Možnosti diagnostiky chorôb čreva prostredníctvom sliny

Školiteľka: Mgr. Katarína Janšáková, PhD.

 

Vlastnosti erytrocytov v podmienkach hyperbilirubinémie

Školiteľ: MUDr. Tomáš Jasenovec, PhD.

 

Vplyv melatonínu na vlastnosti erytrocytov v podmienkach in vitro

Školiteľ: MUDr. Tomáš Jasenovec, PhD.

 

Senzitívne obdobia vývinu protokomunikácie u detí od narodenia do 3 rokov života

Školiteľka: Mgr. Žofia Janík Szapuová, PhD.

Konzultantka: Mgr. Mária Kopčíková