Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ako citovať literatúru

Pri písaní diplomovej práce prosíme používať citačný štýl, ktorý odporúča

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Recommendations

 

Inštrukcie nájdete na stránke

www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

 

alebo stručnejšie na

 

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/brainj/for_authors/general.html

 

K diplomovým prácam študentov LF UK z predchádzajúcich rokov sa dostanete cez webstránku Akademickej knižnice LF UK.