Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PriFUK

OZNAM

 

Výučba pre študentov PriF UK

v letnom semestri akademického roku 2023-2024

začína 26.2. 2024. 

 

Na prednášky sa študenti dostavia pred Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej  biochémie LF UK,  Sasinkova 4,  3. posch. podľa aktuálneho rozvrhu.