Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PriFUK

Oznam pre študentov katedry Biochémie PríF UK o začiatku výučby v zimnom semestri v akademickom roku 2021/2022 na LF UK

Výučba predmetu Biochémia fyziologických funkcií 1 (BFF1) pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia a predmetu Klinická biochémia a patobiochémia 2 začína v týždni od 20.9.2021. Prednášky budú prebiehať formou videokonferencie v MS-Teams v čase podľa rozvrhu platného pre akademický rok 2021/22. Pre študentov bude vytvorený tím do ktorého budú v priebehu prvého týždňa (20.9.-21.9.2021) zaradení študenti podľa aktualizovaného zoznamu v AIS ku dňu 20.9.2021. Študentom príde na ich univerzitnú adresu informácia o zverejnení konania videokonferencie. Účasť na prednáškach BFF1 spojených so seminárom je povinná.

prof. MUDr. L. Turecký, CSc.

(prednosta ústavu)

doc. RNDr. M. Ďurfinová, PhD.

(zodpovedná za výučbu BFF1)