Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

III. stupeň vzdelávania

Doktorandské štúdium

odbor Biochémia 4-1-22

 

Nové trendy v klinickej biochémii
(oxidačný stres - ako ho rozpoznať a ako sa proti nemu brániť) 

 

Garant predmetu: Prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD.

 

 Výučba prebieha v termínoch:

 Piatok 28.5. a Pondelok 31. 5.,  Štvrtok 3. 6. a Piatok 4.6. 2021  o 13:00 do 15:30

 Miesto: Prednášky sa budú konať on-line prostredníctvom MS Teams.

Informácia o konaní kurzu bude oznámená aj na stránke ústavu:

 https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-lekarskej-chemie-biochemie-a-klinickej-biochemie-lf-uk/iii-stupen-vzdelavania/

a v tíme MS Teams: „Nové trendy v klinickej biochémii“

Prednášky budú dostupné aj v pdf formáte v tíme „Nové trendy v klinickej biochémii“ v MS Teams

Predmet bude ukončený skúškou (test) (10 kreditov)

Program prednášok pre doktorandov 2020

Piatok 4. 5. 2021:

 • Chémia voľných radikálov - definícia, biologické vlastnosti, ich tvorba. (Z. Ďuračková)
 • Oxidačné poškodenie lipidov, proteínov a DNA. (Z. Ďuračková)
 • Účasť voľných radikálov vo fyziologických procesoch a vybraných patologických podmienok (psychické poruchy) (Z. Ďuračková)
 • Ochranné systémy proti účinku voľných radikálov (antioxidačné systémy). (Z. Ďuračkov

 Pondelok 31. 5. 2021:

 • Význam prírodných látok (polyfenolov a polynenasýtených mastných kyselín) s biomodulačnou aktivitou   v prevencii a terapii chorôb. (J. Muchová )
 • Význam probiotík/prebiotík/synbiotík v prevencii chorôb a pre zníženie oxidačného stresu  (J. Muchová – Z. Paduchová)
 • Metódy na stanovovanie voľných radikálov a antioxidantov. (J. Muchová) 
 • Kardiovaskulárne ochorenia a oxidačný stres (J. Muchová – M. Chomová)

Štvrtok 3. 6. 2021:

Oxidačný stres v patobiochemických procesoch niektorých ochorení 

 • Poškodenia pečene. (L. Turecký)
 • Diabetes mellitus. ( V. Jakuš)

 Piatok 4. 6. 2021:

Oxidačný stres v patobiochemických procesoch niektorých ochorení - pokračovanie

 • Nádorové ochorenia (I. Žitňanová)
 • Zdravé starnutie  (I. Žitňanová - Z. Országhová )
 • Záverečná diskusia, otázky a odpovede (roundtable).

Prednášky