Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

III. stupeň vzdelávania

Doktorandské štúdium

odbor Biochémia 4-1-22

 

Nové trendy v klinickej biochémii
(oxidačný stres - ako ho rozpoznať a ako sa proti nemu brániť) 

 

Garant predmetu: Prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD.

 

Výučba prebieha v termínoch:

Štvrtok 19.5. a Piatok 20. 5.,  Pondelok 30. 5. a Utorok 31. 5. 2022  o 13:00 do 15:30

 

Miesto: Prednášky sa budú konať on-line prostredníctvom MS Teams. V prípade zmeny, táto bude oznámená doktorandom  na ich e-mailové adresy.

 

Informácia o konaní kurzu bude oznámená aj na stránke ústavu:

 https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-lekarskej-chemie-biochemie-a-klinickej-biochemie-lf-uk/iii-stupen-vzdelavania/

a pozvánka na prednášku bude zverejnená v MS Teams: „PVP Nové trendy v klinickej biochémii“

 

Prednášky budú dostupné aj v pdf formáte v tíme „Nové trendy v klinickej biochémii“ v MS Teams (pod Súbormi)

Predmet bude ukončený skúškou (test) (10 kreditov)

Program prednášok pre doktorandov 2022

Štvrtok  19. 5. 2022:

 • Chémia voľných radikálov - definícia, biologické vlastnosti, ich tvorba. (Z. Ďuračková)
 • Oxidačné poškodenie lipidov, proteínov a DNA. (Z. Ďuračková)
 • Účasť voľných radikálov vo fyziologických procesoch a vybraných patologických podmienok (psychické poruchy) (Z. Ďuračková)
 • Ochranné systémy proti účinku voľných radikálov (antioxidačné systémy). (Z. Ďuračková)

 

  Piatok 20. 5. 2022:

 • Význam prírodných látok (polyfenolov, polynenasýtených mastných kyselín a probiotík) s biomodulačnou aktivitou   v prevencii a terapii chorôb. (J. Muchová – Z. Paduchová)
 • Metódy na stanovovanie voľných radikálov a antioxidantov. (J. Muchová)
 •  Kardiovaskulárne ochorenia a oxidačný stres (J. Muchová – M. Chomová)

 

Pondelok 30. 5. 2022:

Oxidačný stres v patobiochemických procesoch niektorých ochorení 

 • Poškodenia pečene. (L. Turecký)
 • Diabetes mellitus. ( V. Jakuš)

 

Utorok 31. 5. 2022:

Oxidačný stres v patobiochemických procesoch niektorých ochorení - pokračovanie

 • Nádorové ochorenia (I. Žitňanová)
 • Zdravé starnutie  (I. Žitňanová - Z. Országhová )
 • Záverečná diskusia, otázky a odpovede (roundtable).