Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Učiteľ zodpovedný za výučbu:

Doc. RNDr. Jana Muchová, PhD., RNDr. Lucia Andrezálová, PhD.

 

 

OZNÁMENIE pre študentov 1. ročníka študijných programov Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo:

Výučba predmetu LEKÁRSKA CHÉMIA začne v týždni od 21.2.2022 podľa platného rozvrhu.