Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Učiteľ zodpovedný za výučbu:

Doc. RNDr. Jana Muchová, PhD., RNDr. Zuzana Paduchová, PhD.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

SKÚŠKA Z LEKÁRSKEJ CHÉMIE

PRIHLÁSENIE DO KURZU V SYSTÉME MOODLE

(termín - do 7.5.2021)

 

Pre možnosť účasti na písomnej časti skúšky z Lekárskej chémie formou testu v systéme MOODLE je potrebné, aby sa každý študent, ktorý má v tomto akademickom roku skúšku z Lekárskej chémie, zapísal do vytvoreného kurzu 2020/2021 LEKÁRSKA CHÉMIA (VL+ZL).

Použite nasledovný link, vyhľadajte kurz a zapíšte sa do neho:

https://moodle.uniba.sk/course/index.php?categoryid=200

Je potrebné, aby študent pri prihlasovaní použil pridelenú oficiálnu uniba adresu a príslušné heslo.