Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Učiteľ zodpovedný za výučbu:

Doc. RNDr. Jana Muchová, PhD., RNDr. Zuzana Paduchová, PhD.


Skúška

Výučba