Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Učiteľ zodpovedný za výučbu:

Doc. RNDr. Jana Muchová, PhD., RNDr. Zuzana Paduchová, PhD.

 

Informácia pre študentov 2.ročníka, ktorí si prenášajú predmet Lekárska chémia do akademického roka 2021-2022

V prípade, že študenti v minulom akademickom roku splnili podmienky pre uznanie praktickej výučby, na skúšku z Lekárskej chémie sa môžu registrovať po zverejnení termínov v AIS už v ZS 2021-2022.


Skúška