Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Učiteľ zodpovedný za výučbu: doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.

Kontaktná osoba pre výučbu: monika.durfinovafmed.uniba.sk


Skúška z Lekárskej biochémie

Skúška z Lekárskej biochémie pre študentov ZL sa bude konať v riadnych termínoch skúškového obdobia pre LS akademického roku 2021/2022, t.j. od 23.5.2022 do 30.6.2022. Predtermíny budú v týždni 16.5.2022 - 20.5.2022. Opravný termín bude 18.8.2022. Skúška bude pri každom termíne (riadny aj opravný) realizovaná formou testu a následnej ústnej odpovede študenta. Obsahom testu bude náplň prednášok, seminárov a praktických cvičení ZS a LS, učivo podľa obsahovej náplne skúšky uvedenej na webovej stránke ústavu. Test bude pozostávať z 50 otázok so 4 odpoveďami. Za každú správne vyhodnotenú odpoveď získa študent 1 bod, max počet bodov za otázku budú 4 body. Časový limit na vypracovanie testu bude 60 minút. Maximálny počet bodov, ktoré môže študent z testovej časti skúšky získať bude 200, minimálna hranica úspešnosti pre pokračovanie na ústnu časť skúšky bude 161 bodov (80%). Študenti sa na písomnú časť skúšky dostavia v deň skúšky pred Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK, 3. poschodie NTU. Výsledky testu budú študentom oznámené v deň konania testu spoločne s informáciou o čase ústnej skúšky. Na ústnej časti skúšky si študent vylosuje 2 otázky, na ktoré bude po príprave odpovedať. Otázky na ústnu časť skúšky sú uvedené na webovej stránke ústavu.