Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Lekárska biochémia

O Z N A M

oznamujeme študentom 2. ročníka

Všeobecného lekárstva

a

Zubného lekárstva

 

že výučba biochémie

v zimnom semestri  akademického

roku 2023 – 2024

 začína  18. 9. 2023

 

Študenti sa dostavia

pred Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej  biochémie LFUK,  Sasinkova 4,  3. posch.

podľa aktuálneho rozvrhu,

odkiaľ si ich učitelia odvedú do praktikárne,  kde budú prebiehať cvičenia.