Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Lekárska biochémia

Oznam

Výučba  Lekárskej biochémie 1 pre  VL

a

Lekárskej biochémie 1 pre ZL

v akademickom roku 2021/2022

začína v týždni od 20. 09. 2021

Praktické cvičenia budú prebiehať prezenčne. Študenti sa dostavia podľa rozvrhu praktických cvičení  pred Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej  biochémie LFUK NTÚ (vchod zo Sasinkova 4, 3. posch).

Prednášky budú realizované distančnou metódou podľa aktuálneho rozvrhu.

Žiadame študentov aby sledovali svoj zdravotný stav a na cvičenie prišli len študenti bez príznakov akútneho respiračného ochorenia, bez teploty. Musia mať prekryté dýchacie cesty rúškom a vydezinfikované ruky.

Tašky a kabáty musia zostať uložené v šatni !

Ak majú tretiaci, ktorí opakujú kurz, záujem o prednášky pre 2.ročník Lekárskej biochémie, napíšte na lubomir.kurackafmed.uniba.sk