Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Aktuality, Oznamy

Skúšanie predmetu Klinická biochémia v škol.roku 2021/2022

Skúšame prezenčnou formou. 

Študenti čakajú na skúšku v STU, Sasinkova 2, na II.poschodí pred posluchárňou Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie. Treba si priniesť kvôli identifikácii OP, ISIC kartu alebo index s fotografiou.

Keďže v teste je aj výpočtová úloha, treba mať kalkulačku. Mobilné telefóny sa nesmú používať.

NEPOVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET A KONZULTAČNÉ SEMINÁRE Z BIOCHÉMIE

 

Konzultačné dobrovoľné semináre z biochémie aj pre študentov, II. ročníka a III. ročníka, ktorí majú do III. ročníka preloženú skúšku z biochémie, budú v rámci nepovinne voliteľného predmetu Vybrané kapitoly z biochémie tkanív a orgánov Študenti, ktorí chcú absolvovať túto výučbu nech sa  urýchlene dohodnú  doc.Líškom o náplni a organizácii  tejto výučby. Časti zo skrípt na výuku sú zverejnené na stránke ústavu ako učebné texty. 
Telefónny  kontakt.  02  5542 5692 
MOBIL  0904 623 258
     
Táto výučba nie je hodnotená kreditmi a preto sa nekončí skúškou ani zápočtom. Jej cieľom je rozšírenie a skvalitnenie vedomosti z biochémie najmä vo vzťahu k medicíne.
                                               doc. B. Líška