Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Aktuality, Oznamy

Oznam

Výučba  Lekárskej biochémie 1 pre  VL

a

Lekárskej biochémie 1 pre ZL

v akademickom roku 2021/2022

začína v týždni od 20. 09. 2021

Praktické cvičenia budú prebiehať prezenčne. Študenti sa dostavia podľa rozvrhu praktických cvičení  pred Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej  biochémie LFUK NTÚ (vchod zo Sasinkova 4, 3. posch).

Prednášky budú realizované distančnou metódou podľa aktuálneho rozvrhu.

Žiadame študentov aby sledovali svoj zdravotný stav a na cvičenie prišli len študenti bez príznakov akútneho respiračného ochorenia, bez teploty. Musia mať prekryté dýchacie cesty rúškom a vydezinfikované ruky.

Tašky a kabáty musia zostať uložené v šatni !

Ak majú tretiaci, ktorí opakujú kurz, záujem o prednášky pre 2.ročník Lekárskej biochémie, napíšte na lubomir.kurackafmed.uniba.sk

 

 

NEPOVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET A KONZULTAČNÉ SEMINÁRE Z BIOCHÉMIE

 

Konzultačné dobrovoľné semináre z biochémie aj pre študentov, II. ročníka a III. ročníka, ktorí majú do III. ročníka preloženú skúšku z biochémie, budú v rámci nepovinne voliteľného predmetu Vybrané kapitoly z biochémie tkanív a orgánov Študenti, ktorí chcú absolvovať túto výučbu nech sa  urýchlene dohodnú  doc.Líškom o náplni a organizácii  tejto výučby 
Telefónny  kontakt.  02  5542 5692 
MOBIL  0904 623 258
     
Táto výučba nie je hodnotená kreditmi a preto sa nekončí skúškou ani zápočtom. Jej cieľom je rozšírenie a skvalitnenie vedomosti z biochémie najmä vo vzťahu k medicíne.
                                               doc. B. Líška