Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Biochémia fyziologických funkcií 1 (ZS)

Učiteľ zodpovedný za výučbu: doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.

Kontaktná osoba: monika.durfinovafmed.uniba.sk


Obsahová náplň výučby: BIOCHÉMIA FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ 1

Obsahová náplň výučby predmetu: BIOCHÉMIA FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ 1

pre študentov 1. ročníka odboru BIOCHÉMIA – magisterské štúdium

Prírodovedecká fakulta UK

P R E D N Á Š K Y   A   S E M I N Á R E

zimný semester – akademický rok 2021/2022

   

Termín

Téma prednášky

Prednášajúci

1. týždeň

od 20.09.2021

Hlavné aspekty metabolizmu vyšších organizmov. Orgánové vzťahy využitia energetických zdrojov. Základné princípy metabolizmu a jeho regulácii v organizme.

doc. Ďurfinová

2. týždeň

od 27.09.2021

Tvorba a využitie hlavných energetických zdrojov v organizme (glykogén, triacylglyceroly, ketolátky). Hormonálna regulácia glykémie a množstva VKK v plazme.

doc. Muchová

3. týždeň

od 04.10.2021

Oxidácia substrátov za aeróbnych a anaeróbnych podmienok. Oxidácia substrátov (glukózy, VKK) v organizme za aeróbnych podmienok. Vzájomné premeny substrátov, ich regulácia, orgánové vzťahy. Možnosti zisku energie za anaeróbnych podmienok, význam tvorby laktátu a jeho využitie.

doc. Muchová

4. týždeň

od 11.10.2021

Glukoneogenéza, zdroje, zapojenie aminokyselín a glycerolu do glukoneogenézy, medziorgánové vzťahy, význam. Substrátová
a hormonálna regulácia procesov glukoneogenézy.

doc. Muchová

5. týždeň

od 18.10.2021

Acetyl-CoA, tvorba, využitie. Tvorba ketolátok, hormonálna regulácia. Tvorba ketolátok za fyziologických podmienok, ich utilizácia a význam v energetickom metabolizme, orgánové vzťahy. Poruchy metabolizmu ketolátok, ich tvorba pri diabetes mellitus. Mobilizácia hlavných zdrojov energie pri hladovaní.

doc. Žitňanová

6. týždeň

od 25.10.2021

Metabolizmus TAG a cholesterolu v závislosti od energetických potrieb organizmu. Syntéza, transport a metabolizmus lipidov. Regulácia metabolizmu VKK a cholesterolu. Lipoproteíny a ich význam.

doc. Ďurfinová

7. týždeň

od 01.11.2021

Bielkoviny a aminokyseliny. Aminokyseliny v intermediárnom metabolizme. Produkty dekarboxylácie aminokyselín a ich význam. Význam transaminácií v organizme.

Metabolizmus aminodusíka. Uvoľňovanie amoniaku, jeho fixácia a transport. Tvorba močoviny.

doc. Žitňanová

8. týždeň

od 08.11.2021

Význam vitamínov v metabolických a funkčných procesoch organizmu. Vitamíny ako koenzýmy metabolizmu cukrov, tukov
a aminokyselín. Tvorba a prenos jednouhlíkových zvyškov, ich využitie, funkcia kyseliny listovej. Význam vitamínu B12
v metabolizme metionínu a metylmalonátu. Funkcie vitamínu C. Význam vitamínov A, D, E a K. Hypovitaminózy.

Praktická časť: Diferenciálna diagnostika megaloblastickej anémie

doc. Ďurfinová

9. týždeň

od 15.11.2021

Trávenie základných živín v GIT, regulácia sekrécie tráviacich štiav a vstrebávanie látok z GIT.

Funkcia pečene z hľadiska zabezpečenia funkcií organizmu. Biotransformačné procesy. Metabolizmus cholesterolu. Tvorba
a význam žlčových kyselín. Úloha pečene v metabolizme žlčových farbív. Syntéza plazmatických bielkovín.

Praktická časť: Výpočet aterogénneho indexu

doc. Ďurfinová

10. týždeň

od 22.11.2021

Obličky, ich funkcie pri vylučovaní odpadových produktov, význam pri udržiavaní  stálosti vnútorného prostredia. Klírens kreatinínu a iných látok. Použitie stanovenia  kreatinínu na určenie glomerulárnej filtrácie, tubulárnej reabsorpcie
a tubulárnej exkrécie.

Praktická časť: Posúdenie filtračnej a resorbčnej schopnosti obličky

doc. Ďurfinová

11. týždeň

od 29.11.2021

Homeostáza organizmu. Význam vody a minerálov. Voda ako rozpúšťadlo v organizme, jej význam v transporte látok. Osmotický tlak krvi. Zloženie intra- a extracelulárnej tekutiny. Význam rozdielnej distribúcie iónov Na, K, a Cl pre funkčné procesy.

Praktická časť: Význam koncentračného a zrieďovacieho testu

doc. Ďurfinová

12. týždeň

od 06.12.2021

Acidobázická rovnováha (ABR). Účasť tlmivých systémov (NaHCO3/H2CO3, fosforečnanový, bielkovinový, hemoglobínový)
pri udržiavaní ABR. Úloha pľúc a obličiek pri udržiavaní ABR.

Praktická časť: Význam acidifikačného testu

doc. Ďurfinová