Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická biochémia a patobiochémia 2 (ZS)

Učiteľ zodpovedný za výučbu: prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

Kontaktná osoba: ladislav.tureckyfmed.uniba.sk, monika.durfinovafmed.uniba.sk


Prednášky z Klinickej biochémie a patobiochémie 2 pre študentov 2. ročníka mgr. štúdia na PriF UK sa budú konať prezenčne v knižnici Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, 3. posch. NTU, Sasinkova 4.

Študenti podľa rozvrhu čakajú pred ústavom na prednášajúceho.
 

Obsahová náplň výučby: KLINICKÁ BIOCHÉMIA A PATOBIOCHÉMIA 2

Obsahová náplň výučby predmetu: KLINICKÁ BIOCHÉMIA A PATOBIOCHÉMIA 2

pre študentov 2. ročníka odboru BIOCHÉMIA – magisterské štúdium

Prírodovedecká fakulta UK

P R E D N Á Š K Y

zimný semester – akademický rok 2022/2023
Termín

Téma prednášky

Prednášajúci

1. týždeň

21.09.2022

Základy patobiochémie a klinickej biochémie diabetes mellitus.

doc. Ďurfinová

2. týždeň

28.09.2022

Patobiochémia a laboratórna diagnostika hyperurikémií.

doc. Ďurfinová

3. týždeň

05.10.2022

Laboratórna diagnostika v gastroenterológii.

prof. Turecký

4. týždeň

12.10.2022

Laboratórne vyšetrenia pri chorobách heparobiliárneho systému.

prof. Turecký

5. týždeň

19.10.2022

Základy laboratórnej diagnostiky v nefrológii.

prof. Turecký

6. týždeň

26.10.2022

Laboratórne vyšetrenia plodovej vody a likvoru.

prof. Turecký

7. týždeň

02.11.2022

dekanské / rektorské voľno (pamiatka zosnulých)

8. týždeň

09.11.2022

Onkomarkery.

prof. Turecký

9. týždeň

16.11.2022

Laboratórna diagnostika v kardiológii.

doc. Ďurfinová

10. týždeň

23.11.2022

Laboratórna diagnostika v endokrinológii – štítna žľaza.

prof. Turecký

11. týždeň

30.11.2022

Laboratórna diagnostika v endokrinológii – kôra nadobličky.

doc. Ďurfinová

12. týždeň

07.12.2022

Exkurzia na oddelení klinickej biochémie.

prof. Turecký